Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajakoulutus 27.-29.9.2019-12.1.2020

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Sonja Kemppainen
Aika
27.9.2019 - 12.1.2020
Ilmoittautuminen alkaa
1.1.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.9.2019
Ilmoittautuminen on päättynyt

Koulutuksen aloitusajankohta on siirretty myöhemmäksi. Koulutus alkaa 27.-29.9.2019 ja jatkuu aikaisemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 16.9. klo 15.00 saakka.

"Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein hyvin mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset keräävät kokemuksia ja sisäistävät niitä melkein kaikessa. Lapset eivät itse asiassa ”harjoittele” joogaa, he ovat sitä."

Tule mukaan lapsijoogaohjaajan koulutukseen Jyväskylään! Koulutus koostuu kolmesta jaksosta, jotka ajoittuvat elokuusta tammikuulle.


Opintomaksut:
Lähiopetusjaksojen 1-3  opintomaksu 980 €, teorian ja käytännön kokeen maksu 220 € (maksuihin sis. alv). Koemaksu sisältää myös harjoittelutuntien raporttien arvioinnin ja palautteen. Koe on vapaaehtoinen, mutta pakollinen niille, jotka tahtovat pätevöityä kokonaisvaltaisiksi lapsijoogan ohjaajiksi. Kaikki opiskelijat saavat kurssin suoritettuaan osallistumistodistuksen lisämaksutta.

Opintomaksu on mahdollista maksaa kokonaan verkkopankissa ilmoittautumisen yhteydessä tai kolmessa erässä. Halustessasi maksaa opintomaksun pienemmissä erissä (380+300+300 euroa), sovi siitä etukäteen koulutussihteeri Hanna Rajalaan kanssa, p. 044 760 3730, hanna.rajala@jyu.fi. Opintomaksu ja koemaksu maksetaan ennen opetukseen osallistumista ja koetta.Tarvittaessa tarkistamme ilmoittautuneiden luottotiedot ennen koulutuksen alkua.


Koulutus sopii
Fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, joogaopettajille ja -ohjaajille, keho-ja toimintaterapeuteille, opettajille ja lastentarhanopettajille, sosiaalialalla työskenteleville, pedagogeille, logopedeille, psykologeille, kaikille lasten kanssa työskenteleville

Koulutusta voit hyödyntää
• Yksilö -tai ryhmäterapian muodossa, kun alustavana ammattinasi on terapeuttinen koulutus
• Pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu-, ja sosiaalityössä (mm. erikoisryhmät ylivilkkaudesta ja motorisista vajeista kärsiville)
• Liikunnan -ja ryhmänohjaajana lapsijoogakursseissa
• Joogaohjaajat lapsijoogaryhmien vetäjänä
• Lastensuojelun ammatissa
• Opettajan ja lastentarhaopettajan ammatissa
• Lapsi -ja nuorisotyössä

Koulutuksen tavoitteet ovat
• Ymmärtää joogan vaikutus lapsen kehon ja mielen tasolla
• Kyky osata lapsen persoonan ja olemuksen huomioon ottaen johtaa pätevästi
• Lapsijoogakursseja
• Kyky luoda mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
• Joogan ja oppimateriaalin ymmärtäminen sekä sisäistäminen
• Oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa

Koulutuksen rakenne

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus muodostuu perus-, täydentävästä ja syventävästä jaksosta (yhteensä 60 oppituntia). Niiden suorittamisen jälkeen voit osallistua kokeeseen, jonka läpäisyn ja 20 harjoittelutunnin jälkeen pätevöidyt kokonaisvaltaiseksi lapsijoogan ohjaajaksi.

Koulutus ajankohdat:

1. osio (perusjakso) 27.-29.9.2019
2. osio (täydentävä jakso) 15.-17.11.2019
3. osio (syventävä jakso)  10.-12.1.2020

pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–14.30


Vapaaehtoinen teorian ja käytännön osuus (4-5 kk syventävän jakson jälkeen). Koepäivä (minimi 10 osallistujaa) pidetään arkipäivänä viikolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Koepäivään pyydetään ilmoittautumaan vielä erikseen, kun koepäivän ajankohta on selvillä. Koepäiviä järjestäviä oppilaitoksia on myös Oulussa ja Helsingissä

Koulutuksen sisältö:
• Jooga-asanat (perusliikkeet)
• Brain Gym ja Heart Brain -harjoituksia
• Kehontuntemus
• Tasapaino- ja keskittymisharjoituksia
• Hengitysharjoituksia ja mieltä rauhoittavia harjoituksia
• Levollisuusleikkejä / virikeleikkejä
• Visualisointi
• Rentouttavat harjoitukset / positiiviset resurssit
• Chakrat ja energiaharjoitukset
• Kehoterapiamenetelmiä
• Tunnekasvatus ja lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen
• Hermosto ja sen tasapainottaminen
• Somaattinen tuntemus
• Elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille
• Tanssiterapiamenetelmiä ja kineettinen tietoisuus
• Lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen
• Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet

Lisätietoja Lapsijoogaohjaajakoulutuksesta


Osallistumistodistus
• Annetaan opiskelijalle, joka on osallistunut lähiopetusjaksoille 1-3
• Todistaa läsnäolosta lähiopetusjaksoilla (ei pätevöitä Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan nimikkeeseen)
Osallistumistodistuksen antaa kesäyliopisto

Osallistumistodistuksen saatuasi voit:
• hyödyntää koulutuksessa oppimaasi ammatissasi esim. opettajana, lastentarhan opettajana, terapeuttina, sosiaalityöntekijänä tai ammateissa, joissa olet kanssakäymisessä lasten kanssa

HUOM! Jos et ole ollut kaikkilla tunneilla länsä, ole yhteydessä kouluttajaan Sonja Kemppaiseen ja sovi poissaolojen korvaamisesta.

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan todistus

Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan todistus annetaan opiskelijalle, joka on:
• osallistunut lähiopetusjaksoille 1-3
• suorittanut teoria- ja käytännön kokeen hyväksytysti
• suorittanut harjoittelutunnit (20 x 45 min) hyväksytysti
Todistuksen antaa Yoga&Theraphy/Sonja Kemppainen

Kokonaisvaltaisena lapsijoogan ohjaajana voit:
• käyttää nimikkettä Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaaja
• ohjata lapsijoogatunteja esim. joogastudiossa, liikuntakeskuksessa, koulussa, lastentarhassa, kansalaisopistoissa tai itse järjestettyjä lapsijoogakursseja

Ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2019 klo 15 saakka. Kokeeseen ilmoittaudutaan erikseen. Kokeeseen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 14 vrk ennen koetta. ks. Maksu ja perusmisehdot

 

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Sonja Kemppainen
Yoga & Therapy
044-353 2757
yogaettherapy@gmail.com
www.yogaettherapy.com
www.facebook.com/yogaettherapy

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.