Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet 20 op (lv. 2018-2019 alkanut)

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä
Opettaja
Useita kouluttajia, tiedot alla
Aika
21.9.2018 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
14.3.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
7.1.2019
Ilmoittautuminen on päättynyt

Koulutus alkaa uudestaan 16.8.2019. Koulutuksesta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä koulutuksen johtajaan Jari Salmelaan, jari.salmela@alfapartners.fi, puh 040 179 3322. Ilmoittautuminen kesäyliopiston verkkosivulla viimeistään 9.8., huomaa toinen vastaava kurssi ilmoittautumisjärjestelmässä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa. Koulutukseen ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.

Ratkaisukeskeisen taideterapian 8 kk:n kestoinen koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä perusammattiin ja työhön. Koulutus on menetelmäkoulutus. Koulutus antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art®. Koulutuslinjan hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen.

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet -koulutuksen (20 op) jälkeen on mahdollista hakeutua Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian -Solution Focused Art® -koulutusohjelmaan (40 op).

Kohderyhmä: Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalalla sekä opetus- ja kasvatusalalla työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 Perusteet (20 op) rakentuvat seuraavista osa-alueista:

1. Lähiopetuskertojen opetuksesta ja harjoituksista
2. Ryhmän kanssa työskentelystä
3. Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä
4. Ratkaisukeskeisestä taideterapiasta
5. Verkko-opiskelusta
6. Kirjallisuudesta
7. Ammatillisen portfolion suunnittelusta

Ajankohta: (10 lähipäivää) 21.-22.9., 12.-13.10., 9.-10.11. 2018, joulukuu etätyö, 11.-12.1.2019, helmikuu etätyö, 15.3. ja 12.4.2019. Vuoden 2019 alusta koulutuksen aloittaville lähitapaamisten ajankohdat toukokuusta lähtien pe 16.8. 27.9., 25.10. ja 22.-23.11.2019, perjantaisin klo 10.30-17.30 ja lauantaisin 9-16.

Kouluttajat:
Jari Salmela
Psykoterapeutti YET, taidepsykoterapeutti, työnohjaaja, erikoissairaanhoitaja suuntautumisalueena psykiatria, neuropsykiatrinen valmentaja, ensiavun ja terveystiedon opettaja
Hanna Paatero
Tarpeen mukaan muita kouluttajia.

Koulutuksen kokonaishinta on 2530 euroa. Opintomaksu on mahdollista maksaa yhtenä kokonaisuutena tai erissä. Hintaan sisältyy lähiopetuspäivien materiaali, opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti. Jos koulutusmaksua ei ole maksettu ilmoittautumisen yhteydessä, se laskutetaan postitse lähetettävillä laskuilla. Koulutusmaksu on siis mahdollista maksaa kokonaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa, mutta opintomaksu voidaan laskuttaa myös erissä.

1. erä, 730 €, eräpäivä 21.9.2018
2. erä, 600 €, eräpäivä 21.11.2018
3. erä, 600 €, eräpäivä 21.1.2019
4. erä, 600 €, eräpäivä 21.3.2019
(tammikuussa koulutukseen mukaan tulevien eräpäivät ilmoitetaan myöhemmin)

Lisätietoja koulutuksesta:
Ratkaisukeskeinen taideterapia - Solution Focused Art® - koulutusohjelma 

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art®-ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art®. Koulutus alkaa peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art®.  Koulutusohjelma on tuotesuojattu Suomessa ja Ruotsissa.

Koulusohjelmassamme opiskelee mm. sairaanhoitajia, sosionomeja, kuvataiteilijoita, lääkäreitä, psykologeja ja psykoterapeutteja. Jotkut opiskelijoista ovat jo suorittaneet jonkin taideterapeuttisen peruskoulutuksen esim. ekspressiivisen, psykodynaamisen tai antroposofisen taideterapian alueelta, mutta kokevat tarvitsevansa uusia työkaluja ratkaisukeskeisistä menetelmistä työhönsä taideterapeuttina.

Koulutuslinjan kouluttajat ovat terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan ammattilaisia, useimmat myös psykoterapiakouluttajia, joilla on sen lisäksi jonkin suunnan taideterapeuttinen koulutus (esim. psykodynaaminen, humanistinen, ratkaisukeskeinen). 

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua , ja sen aikana opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Lisätietoja sisällöstä antaa: 
Alfa Partners, koulutuksen johtaja Jari Salmela, jari.salmela@alfapartners.fi, puh 040 179 3322

 

 

Näytä kaikki kurssit.