Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (5 op), 29.8.-9.11.2018

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET
Aika
29.8.2018 - 9.11.2018
85 tuntia

ke 10-17
to 9-17
pe 9-14.30
Ilmoittautuminen alkaa
16.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
20.8.2018
Ilmoittautuminen on päättynyt

Varsinainen ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit kuitenkin vielä hakea mukaan lisäpaikoille alla olevien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitamme valinnoista hakijoille henkilökohtaisesti.

KOULUTUKSEN HINTA 1800 €/hlö, maksu laskutetaan koulutukseen valituilta. 

KOULUTUKSEEN HAETAAN OHEISEN ILMOITTAUDU NYT -PAINIKKEEN KAUTTA JA LISÄKSI TULEE TÄYTTÄÄ ERILLINEN HAKEMUS 1.5.2018 mennessä (linkki hakemukseen tämän sivun alareunassa), JONKA PERUSTEELLA KOULUTUKSEN OSALLISTUJAT VALITAAN.

Aikataulu: 29.-31.8.2018, 19.-21.9.2018, 11.-12.10.2018, 8.-9.11.2018 (ke klo 10-17, to klo 9-17 ja pe klo 9-14.30           

Psykofyysistä hengitysterapiaa (hengityskoulua) on kehitetty yli 30 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Jo yli 350 ammattihenkilöä on osallistunut koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskouluohjaajana ryhmissä tai hengitysohjaajana yksilökontaktissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Se on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Lisäksi koulutus tarjoaa erinomaisen väylän osallistujalle tutustua itseensä uudesta näkökulmasta.

Sisältö:

 • ryhmän aloittaminen, oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä
 • mielikuvien merkitys muutoksessa
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot ja turvallisuus
 • vastarinta muutoksessa
 • leikin merkitys potentiaalisen tilan ja muutoksen synnyttäjänä
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot
 • onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville terveydenhuollon, ihmissuhdetyön, opetus- ja ohjaustyön ammattihenkilöille ja muille sellaisille, joilla on mahdollisuus työskennellä hengityksen parissa työssään. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilötyöhön ja erilaisiin ryhmiin. Koulutusryhmään otetaan hakemusten perusteella enintään 16 henkilöä.

Kouluttajat
Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET
Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Suoritustapa
Koulutus pohjaa kokemukselliseen oppimiseen, joten päivänkin poissaolo koulutuksesta jättää melkoisen aukon. On tärkeää, että jo koulutukseen hakiessa varaat ilmoitetut koulutuspäivät kalenteristasi ja sitoudut koulutuksen kellonaikoihin. Niin läsnäolo kuin poissaolo vaikuttavat koko ryhmän toimintaan. Koulutus sisältää myös kirjallisia kotitehtäviä, verkkotyöskentelyä sekä itsenäistä kirjallisuuteen perehtymistä.

Kirjallisuus
Oppimateriaaleina käytetään teoksia Martin, Seppä, Lehtinen, Törö (2014), Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena sekä Martin, Seppä, Nissinen (2017) Hengitysterapeutin työkirja. Työkirja sisältyy koulutuksen hintaan, lukukirjan saa tilattua Minna Martinin kautta (30 € kpl).

Lisätietoja
Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella https://goo.gl/forms/hbTn9lLLyJvsN4N83
HUOM! Ilmoittaudu koulutukseen myös "ILMOITTAUDU NYT" painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle.
Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan koulutukseen valinnan jälkeen.

Hinta: 1800 €/hlö, maksu laskutetaan koulutukseen valituilta. 

Näytä kaikki kurssit.