Myötätuntokeskeisiä menetelmiä itsekritiikin hoitoon (2pv)

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
työterveyspsykologi ja johtajuuscoach Ronnie Grandell
Aika
30.1.2019 - 31.1.2019
Ilmoittautuminen alkaa
24.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.1.2019
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
295,00 €

KUVAUS:

Tämän workshopin tavoite on antaa näkökulmia, ideoita ja konkreettisia välineitä myötätuntokeskeisen työskentelyotteen soveltamiseen itsekriittisten asiakkaiden kanssa.

Haitallinen itsekritiikki on uusien tutkimustulosten mukaan transdiagnostinen ilmiö joka monesti on merkittävä osa asiakkaan oirekuvaa diagnoosista riippumatta (esimerkiksi masennus, sosiaalinen ahdistus, postraumaattinen stressihäiriö, epävakaa persoonallisuushäiriö, syömishäiriöt). Haitallinen itsekritiikki voi heikentää sekä psykoterapeuttisen työskentelysuhteen laatua että hoidon onnistumista kokonaisuudessaan ja on siksi tärkeä fokus kliinisessä työskentelyssä.

 

TÄSSÄ WORKSHOPISSA TULET OPPIMAAN:

- Itsekritiikin tyypillisimmät muodot ja funktiot

-Myötätuntokeskeisen psykoterapian teoreettisia perusteita itsekritiikin työstämisen näkökulmasta

- Tietoisuuden lisäämistä – keinoja auttaa asiakasta tulemaan tietoisemmaksi itsekritiikistään

- Keinoja auttaa asiakasta ottamaan askeleen taaksepäin itsekritiikin kokemuksesta

- Funktioanalyysin tekeminen ja motivaatioristiriitojen tarkasteleminen- miten autan epäilevää tai ”vastahakoista” asiakasta ottamaan askeleen eteenpäin?

- Itsekritiikin erottelemista rakentavasta palautteenannosta + myötätuntoisen ajattelun vahvistamiskeinoja.

- Kaksi keskeistä itsemyötätunnon taidon kasvattamisen harjoitusta itsekritiikin hoidossa (Compassionate Mind Training)

- Itsekritiikin työstämistä kokemuksellisilla harjoituksilla
- mielikuva- ja käyttäytymiskokeilukeinoja.

- Työskentelysuhteessa tapahtuvien ilmiöiden tarkastelu itsekriittisen asiakkaan kanssa.

TOTEUTUS

Workshopissa käytetään erilaisia menetelmiä, kuten tiedonantoa, ryhmäkeskusteluja, case- harjoituksia, roolipelejä sekä kokemuksellisia harjoituksia.

 

KENELLE?

Workshop on ensisijaisesti suunnattu psykologeille, psykoterapeuteille, työnohjaajille ja muille psykoterapeuttista työtä tekeville ammattihenkilöille.

 

VETÄJÄ

Ronnie Grandell on työterveyspsykologi, sertifioitu executive coach ja tietokirjailija, joka on käynyt myötätuntokeskeisen psykoterapian koulutuksissa Englannissa perustaja Paul Gilbertin johdolla. Hän on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen teoksen aiheesta, nimeltään Itsemyötätunto (2015) ja sille jatkoteoksen nimeltä Irti itsekritiikistä (2018). Ronnie työskentelee työterveyspsykologina lääkäriasema Terveystalo Pulssissa Turussa ja valmentaa ammattiauttajia myötätuntokeskeisten menetelmien soveltamisessa asiakastyössä.

 

Näytä kaikki kurssit.