Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä 15.-16.2.2020

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Osma Naukkarinen
Aika
15.2.2020 - 16.2.2020
17.33 tuntia

la 10-17
su 9-16
Ilmoittautuminen alkaa
4.12.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.1.2020
Ilmoittautuminen on päättynyt
 

Luontoympäristö edistää tutkitusti ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Luonto mm. lievittää stressiä, tukee oppimista ja keskittymiskykyä sekä lisää myönteisiä tunteita ja kokemuksia. Kurssilla saat syventävää tietoa luontoyhteyden merkityksestä ihmisille sekä tietoa, taitoa ja varmuutta ohjata luonnon terveysvaikutuksia hyödyntäviä luontoyhteysharjoituksia erilaisille ryhmille. Käsittelemme myös luonnon merkitystä suomalais-ugrilaisessa perinteessä ja mytologiassa.

Luontoyhteysharjoituksissa hiljennytään ja herkistytään ohjatusti luontoon sekä omiin aisteihin ja tunteisiin, jolloin uusia näköaloja, oivalluksia ja ratkaisumalleja herää oman mielenmaiseman peilautuessa ympäröivään luontoon. Samalla kiireetön luonnossa oleminen vaikuttaa niin psyykkiseen kuin fyysisenkiin terveyteen myönteisesti. Harjoitusten tarkoituksena voi olla esimerkiksi stressistä palautuminen, ryhmähengen nostaminen tai oman elämäntilanteen parantava reflektointi luonnon avulla.

Kohderyhmä: Kurssi sopii erityisesti opetus-, kasvatus- tai ohjaustyötä tekeville, jotka haluavat hyödyntää luontoympäristön terveysvaikutuksia työssään. Se sopii kuitenkin myös kaikille, jotka haluavat syventää omaa suhdettaan luontoon, sillä kurssilla opituilla tiedoilla ja taidoilla luontoympäristön myönteiset vaikutukset voi ottaa helposti osaksi omaa elämää.

Kurssipäivät koostuvat luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä luontoyhteyden merkitykseen liittyvästä tiedosta, luontoyhteysharjoitusten ohjaamisen perusteista sekä käytännön harjoituksista ulkona.

Kurssin aihealueet:

  • Luontoyhteysharjoituksia ulko- ja sisätiloissa

  • Tutkimustietoa luonnon terveysvaikutuksista

  • Ekopsykologia

  • Luontoyhteysharjoitusten ohjaaminen erilaisille ryhmille

  • Lasten ja nuorten luontoyhteys

Kouluttaja: Kurssin ohjaaja, Osma Naukkarinen, on eräopas ja luontoyhteysohjaaja, jolla on kokemusta niin lapsi-, nuoriso- kuin aikuisryhmienkin ohjaamisesta luonnossa.

"Koulutus oli kaikin puolin innostava ja informatiivinen. Parasta oli koulutuksen tunnelma ja moniulotteinen käsittelytapa."

"Koulutuksessa parasta oli osaava ohjaaja ja mukava ilmapiiri sekä ajatuksia herättävä materiaali."

 

Näytä kaikki kurssit.