Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op 2019-2021

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Pekka Holm
Aika
3.9.2019 - 31.12.2021
Ilmoittautuminen alkaa
29.11.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
10.5.2019
Ilmoittautuminen on päättynyt

VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS (60 op)
2019-2021

Koulutuksen hakuaika on päättynyt ja osallistujat koulutukseen on valittu.


Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (2,5 v.) antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa.

Runsaasti lähipäiviä sisältävän koulutuksen järjestävät Jyväskylän kesäyliopisto ja Dialogic (www.dialogic.fi). Dialogic on  tunnettu ja arvostettu työnohjaajakouutuksen järjestäjä ja heidän kouluttajansa ovat alan vankkoja asiantuntijoita. 

Koulutus on suunnattu kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisöjen kehittämis- ja henkilöstötehtävissä toimiville. Opiskelijoilla on myös oltava vähintään opistotasoinen peruskoulutus sekä omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta.

Aika ja paikka

 • Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Jyväskylässä.

Lähipäivät:

3.-4.9.2019
1.-2.10.2019
12.-13.11.2019
10.-11.12.2019
30.-31.1.2020
3.-4.3.2020
16.-17.4.2020
20.-21.8.2020
8.-9.9.2020
1.-2.10.2020
10.-11.11.2020
3.-4.12.2020
loput lähipäivä v. 2021 ilmoitetaan myöhemmin
 

Dialogicin kouluttajat
Koulutusjohtajana toimii Pekka Holm, joka on yksi alan arvostetuimpia asiantuntijoita ja kouluttajia. Lisäksi kouluttajina toimivat Dialogicin asiantuntijat, jotka toimivat työnohjaajina ja heillä on asiaan liittyen laajat opinnot.   

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina.

Keskeiset sisältöalueet

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot
Koulutus vastaa laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutus kestää 2,5 vuotta ja siihen sisältyy 36 lähiopetuspäivää (288 h) ja 80 h vertaisryhmätyöskentelyä. Lisäksi koulutukseen kuuluu etäopiskelua (tehtävät ja luettava materiaali) sekä työnohjausharjoittelua.

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta 

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

 

Hinta: 6950
Koulutusmaksu jaetaan viiteen tasasuuruiseen erään, jotka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Tarkistamme kaikkien ilmoittautuneiden luottotiedot ennen koulutuksen alkua.

Muutokset mahdollisia.

Lisätiedot

Koulutuksen johtaja Pekka Holm
pekka.holm@dialogic.fi
puh: 040 546 7741

 

Jyväskylän kesäyliopiston rehtori Leena Meriläinen
leena.s.merilainen@jyu.fi
puh: 050 381 2313

 

 

Näytä kaikki kurssit.