Steinerkoulujen tvt-hanke - DIGISTEINER

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
12.4.2018 - 31.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
19.2.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
10.4.2018
Ilmoittautuminen on päättynyt

Steinerkoulujen tvt-hanke - DIGISTEINER
Suomen steinerkoulujen TVT -tutortoiminnan ja -strategian kehittäminen

Jyväskylän steinerkoulu vastaa Suomen steinerkoulujen yhteisen TVT -tutortoiminnan ja -strategian kehittämishankkeesta 2018-2019 yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston ja Steinerkasvatuksen liiton kanssa.

Hankkeen aikana Jyväskylässä järjestetään koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on syventää osallistujien tieto- ja viestintäteknologista osaamista, antaa työkaluja tvt-tietojen ja taitojen pedagogisesti mielekkääseen opettamiseen peruskoulun luokilla sekä johtaa koulukohtaisten tvt-strategioiden rakentamiseen Steinerkouluissa. Koulutuksen tarkoitteena on myös edelleen lisätä opettajien verkostoitumista ja vertaisopettamisen taitoja.

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään 12 koulutuspäivää ja 6 webinaaria. Koulutuspäivät toteutetaan kahden päivän jaksoissa ajalla 12.4.2018 - 12.4.2019. Webinaarit järjestetään verkkovälityksenä muutaman tunnin pituisina lähetyksinä.

***

Seuraavaksi tulossa:
Webinaari 12.12.2018 klo 12-15 Strategiasta toimenpiteiksi

Lähipäivät: 4.-5.2.2019  -  Tvt-strategia ja jalkauttaminen / Robotiikka (rehtorit ja tutorit)
Maanantai 4.2.2019 
12.15-13.00 Koulutuspäivien avaus
13.00- FLL Keski-Suomi - First Lego League tapahtuma (Agora)
-17.00 Päivän anti keskustellen

Tiistai 5.2.2019 "Robottiajokortti" 
Päivien sisältötiedot tarkentuvat mahdollisimman pian!

***

Koulutuskokonaisuuden päätöstilaisuus Jyväskylässä 11.-12.4.2019 (tutorit ja rehtorit)

Webinaarit:
Webinaarien aiheet keskittyvät tvt-strategian työstämiseen.

  • 7.6.2018 klo 12-15 / Webinaari 1: Tausta, visio ja strategiaformaatti
  • 28.8.2018 klo 12-15 / Webinaari 2: Teknologinen ympäristö ja henkilökunnan osaaminen 
  • 12.10.2018 klo 12-15 Webinaari 3: Strategiasta toimenpiteiksi
  • 12.12.2018 Webinaari 4: Strategiasta toimenpiteiksi
  • 21.1.2019 Webinaari 5: Sisältö tarkentuu myöhemmin
  • 15.2.2019 Webinaari 6: Sisältö tarkentuu myöhemmin

Pyydä ohjeet verkko-osallistumiseen: kati.j.koskiniemi@jyu.fi 

***
Kouluttajina toimivat tieto- ja viestintäteknologian, ohjausalan sekä steinerpedagogiikan ammattilaiset.

Hinta ja ilmoittautumiset:
Koulutus on maksuton osallistujille. Koulutus kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan hankkeeseen. Mahdollisista matka- ja majoituskuluista vastaavat osallistujat/koulut itse.

Osallistujat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen voi osallistua 1(-2) digitutoria / koulu sekä rehtori. Etusija on steinerkoulujen henkilökunnalla. Pyydämme jokaista osallistujaa ilmoittautumaan erikseen. Mikäli paikkoja riittää, voimme ottaa koulutukseen useamman osallistujan / koulu.
Ilmoittautuessasi kirjaa lisätiedot-kohtaan koulu, josta tulet.

*** 

Koulutuksen menneet sisällöt:

12.-13.4.2018  -  Osa 1: Digikulttuuri, steinerpedagogiikka ja tvt-strategian perusteet (rehtorit ja tutorit)
Torstai 12.4.2018 
klo 12.00-12.30 Avaus ja koulutuksen rungon esittely / Teppo Lairio, Jyväskylän Steinerkoulun rehtori ja Pia Pale, Steinerkasvatuksen liiton toiminnanjohtaja
klo 12.30-13.15 Digi nyt - avauspuheenvuoro
 klo 13.15-14.00 Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteet, steinerkoulujen opetussuunnitelmat ja tvt-toiminnan kehittäminen / Keskustelun alustajana Eeva Raunela, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
klo 14.00-14.30 Kahvitauko
klo 14.30-16.25 Laitesparraus / Jarkko Lampinen, Jyväskylän kaupungin päiväkotien ja koulujen tekninen tuki
klo 16.30-17.00 Päivän koonti / Eeva Raunela, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Perjantai 13.4.2018 
klo 9.00-11.30 Tutustutaan välineisiin: Robbo
klo 11.30-12.30 Lounas
klo 12.30-13.45 Digitutorin rooli  / Teppo Lairio,
Jyväskylän Steinerkoulun rehtori (Luodaan yhdessä: Digitutorin pelisäännöt)
klo 13.50-15.00 Koulutuksen kulku ja käytännöt / Pia Pale,
Steinerkasvatuksen liiton toiminnanjohtaja

 

14.-15.5.2018  -  Osa 2: Osaamisesta oppimisympäristöihin (tutorit)
Maanantai 14.5.2018
12.15-14.30        Koodaamisen opettaminen steinerpedagogisesta näkökulmasta.   Mitä ja miksi? / Juha Eskelinen
15.00-17.00        Opettajan digipedagogisen osaamisen arviointi ja   kehittäminen sekä yhteisön että yksilön näkökulmasta   Mari Kyllönen, KM luokanopettaja, SkillEd

Tiistai 15.5.2018
9.00-12.00          GSuite ympäristön käyttö opetuksessa workshop / Timo Ahola-Olli, Espoonlahden koulu
13.00-16.00        PPTK=Pedagoginen pedatutorkoulutus, osa 1 / Hannu Rainerma
Antaa pedagogiset ja tekniset valmiudet käyttää suomalaista   Peda.net -kouluverkkoa fiksusti oppilaiden aktiivisena   oppimisympäristönä.
Antaa virikkeitä ja toimintatapoja valjastaa kynät, mobiilit, ihmiset   ja aika tukemaan laaja-alaista oppimista ja kasvua elämään.
Antaa valmiudet toimia Peda.net -tutoropena.

 

3.-4.9.2018  -  Osa 3: Oikeuksien ja velvollisuuksien verkossa (rehtorit ja tutorit)

Maanantai 3.9.2018
12.15-14.15    EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle / Harto Pönkä, sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija, KM
14.15-14.40    Kahvitauko
14.40-16.00     Edellinen puheenvuoro jatkuu
16.00-17.00    Koulun konekanta kierrätettävistä laitteista – keskustelua ja kysymyksiä / Puheenvuorot Iina Chrons, JKL steinerkoulu ja Tommi Heiniö, Ekox

Tiistai 4.9.2018
9.00-11.30    Tekijänoikeudet opetushenkilöstön näkökulmasta / Juha Kallanranta, Kopiosto
11.30-12.30   Lounastauko
12.30-15.00   Steineropettaja mediakasvattajana / Mari Hankala, Jyväskylän yliopisto, OKL

 

12.-13.11.2018  -  Osa 4: Askelmerkkejä ja ohjelmointia (tutorit)

Maanantai 12.11.2018
12.15-14.15      Oppilaiden tvt-osaaminen – Tilanne, tarpeet ja tulevaisuus? Fasilitaattorina Pia Pale
14.15-14.45       Kahvitauko
14.45-17.00       Steinerkoulujen tvt-strategian yhteistä työstöä

Tiistai 13.11.2018 Agora, Jyväskylän yliopisto (os. Mattilanniemi 2)
9.00-11.00          Iloa ohjelmoinnista! / Leena Hiltunen, Sisko Minkkinen, Sanna Juutinen ja Karoliina Sormunen
11.00-12.00        Lounastauko
12.00-15.00       Luovuus peliin ja kädet koodiin / Leena Hiltunen, Sisko Minkkinen, Sanna Juutinen ja Karoliina Sormunen

Näytä kaikki kurssit.