Steinerkoulujen tvt-hanke - DIGISTEINER

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
12.4.2018 - 31.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
19.2.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
29.3.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
0,00 €

Steinerkoulujen tvt-hanke - DIGISTEINER
Suomen steinerkoulujen TVT -tutortoiminnan ja -strategian kehittäminen

Jyväskylän steinerkoulu vastaa Suomen steinerkoulujen yhteisen TVT -tutortoiminnan ja -strategian kehittämishankkeesta 2018-2019 yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston ja Steinerkasvatuksen liiton kanssa.

Hankkeen aikana Jyväskylässä järjestetään koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on syventää osallistujien tieto- ja viestintäteknologista osaamista, antaa työkaluja tvt-tietojen ja taitojen pedagogisesti mielekkääseen opettamiseen peruskoulun luokilla sekä johtaa koulukohtaisten tvt-strategioiden rakentamiseen Steinerkouluissa. Koulutuksen tarkoitteena on myös edelleen lisätä opettajien verkostoitumista ja vertaisopettamisen taitoja.

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään 12 koulutuspäivää ja 6 webinaaria. Koulutuspäivät toteutetaan kahden päivän jaksoissa ajalla 12.4.2018 - 5/2019. Webinaarit järjestetään verkkovälityksenä muutaman tunnin pituisina lähetyksinä.

Aikataulu ja teemat
Lähitapaamiset Jyväskylässä:

  • 12.-13.4.2018  -  Digikulttuuri ja steinerpedagogiikka / Tvt-strategia ja sen jalkauttaminen (rehtorit ja tutorit)
  • 14.-15.5.2018  -  Opetusteknologia ja -sovellukset / Oppimisympäristöt / Tutortoiminta ja vertaisoppiminen (tutorit)
  • 3.-4.9.2018  -  Tietosuoja-asetus ja kyber / Medialukutaito / Tvt-strategia ja jalkauttaminen (rehtorit ja tutorit)
  • Syksy 2018  -  Ohjelmointi / Opetusteknologia ja -sovellukset  robotiikka ja tekoäly (tutorit)
  • Kevät 2019  -  Tvt-strategia ja jalkauttaminen / Oppimisteknologia ja -sovellukset (rehtorit ja tutorit)
  • Kevät 2019  -  Ohjelmointi / Tvt-strategia ja sen jalkauttaminen / Tutortoiminta ja vertaisoppiminen (päätöstilaisuus)

Webinaarit:
Webinaarien aiheet keskittyvät tvt-strategian työstämiseen. Aikataulu julkaistaan myöhemmin.

**
Koulutusten sisällöt tarkentuvat kevään kuluessa.
Kouluttajina toimivat tieto- ja viestintäteknologian, ohjausalan sekä steinerpedagogiikan ammattilaiset.

Hinta ja ilmoittautumiset:
Koulutus on maksuton osallistujille. Koulutus kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan hankkeeseen. Mahdollisista matka- ja majoituskuluista vastaavat osallistujat/koulut itse.

Osallistujat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen voi osallistua 1(-2) digitutoria / koulu sekä rehtori. Etusija on steinerkoulujen henkilökunnalla. Pyydämme jokaista osallistujaa ilmoittautumaan erikseen. Mikäli paikkoja riittää, voimme ottaa koulutukseen useamman osallistujan / koulu.
Ilmoittautuessasi kirjaa lisätiedot-kohtaan koulu, josta tulet.

Näytä kaikki kurssit.