31.05.2018

TE-toi­miston asiak­kail­le / For cus­to­mers of the TE ser­vices

Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi - työelämäextra, 2.7.-10.8.2018

Suosittu ja perinteikäs Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi on ensimmäistä kertaa tarjolla TE-toimiston asiakkaille laajennettuna, työelämäsuuntautuneena pakettina. Hae mukaan ja innostu kielen opiskelusta!

Kun saamme hakemuksesi, käsittelemme sen ja mikäli kurssi sopii sinulle, niin välitämme tietosi TE-palveluille. Lähetämme sinulle tiedon, jos TE-toimisto hyväksyy osallistumisesi kurssille.

Tavoite: Kurssi tukee maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin sekä siirtymistä työ- ja opintopolulle. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on työvälineitä tehokkaaseen ja itsenäiseen kielenoppimiseen myös muodollisen kielenopetuksen ulkopuolella. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy kertomaan itsestään ja osaamisestaan tavalla, joka edesauttaa työn tai jatkokoulutuspaikan saamista.

Kurssin sisältö tukee alueella tarjottavia koulutuspolkuja, ja on käytännöllinen myös preppauspolkuna kotoutumisen edistämisessä.

Kohderyhmä: Koulutuksella pyritään tavoittamaan ne maahanmuuttajat, jotka erityisesti hyötyvät intensiivisestä ja tehokkaasta kielitaidon kehittämisestä sekä tarvitsevat tukea työ- ja urapolkutaidoissa. Osallistujalta edellytetään sitoutumista tiiviiseen opiskelutahtiin. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Edellytykset osallistumiselle:

 • TE-toimiston tulee hyväksyä opinnot osaksi osallistujan kotoutumissuunnitelmaa
 • Luku- ja kirjoitustaito englannin kielessä (A2)
 • Peruskielitaito suomen kielessä (A1.3)

Toteutus:

 • Koulutus pitää sisällään intensiivistä suomen kielen opiskelua yhteensä 130 opetustuntia. (Lähiopetusta 120 ot / etäopetusta 10 ot)
 • Lähiopetus 2.7.- 20.7. ja 6.-10.8. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti klo 9-14 Jyväskylässä.
 • Etäopetus 21.7.-5.8. Etäopetusta varten osallistujat tarvitsevat tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Hinta: 800€/hlö

Kurssin sisältö:

A) 2.-20.7. Suomen kielen intensiivikurssi ja kulttuuriohjelma 80 ot + 20 ot

Kielen opetus tapahtuu neljässä eri taitotason ryhmässä osaavien opettajien opetuksessa. Mukaan valittavat opiskelijat sijoitetaan osaamistasoltaan sopiviin ryhmiin. Vapaa-ajanohjelma toteutetaan kurssin ilta-aikoina. Aktiviteettien tarkemmat aikataulut selviävät kurssikirjeestä.

B) 21.7.-5.8. Itsenäiset tehtävät, 10 ot

Itsenäisen opintojakson aikana osallistujat työstävät suomenkielisiä työn- tai opiskelupaikan hakuun kytkeytyviä dokumentteja (mm. CV, hakukirje, motivaatiokirje, itsensä esittely, oppimispäiväkirja suomen kielen käytöstä arjessa). Tehtävien tekemiseen varataan 10 ot (450 min).

C) 6.-10.8. Palautejakso, 20 ot

Viimeisen opiskeluviikon aikana keskitytään opiskelijoiden täsmällisiin tarpeisiin kielenoppimiseen liittyen. Osaamista vahvistetaan eri kielenhallinnan osa-aluilla. Ohjelma sisältää myös ohjausta suomen kielen omatoimiseen opiskeluun jatkossa sekä palautteita itsenäisen viikon tehtäviin.

 

Finnish intensive course for customers of the TE services

This Summer we offer our very popular Finnish intensive course for the customers of Finnish TE services. The course includes additional content, which includes extra training of skills needed in the work life and job application in Finland. Apply now and get excited learning Finnish!

After we have got your application, we will go it through and if the course is suitable for you, we will send your information to the TE services for they approval.  

Learning target: This course supports the integration of immigrants in the Finnish society and culture. After the course participants should have skills for efficient language learning on their own also outside of the classroom. After the course participants can tell about themselves and their work skills. That supports them to get easier a job or studies. 

This course supports studies which are offered in the Central Finland and is a handy way to promote integration in the society.

Target group: The course is aimed for immigrants, who get advantage of an intensive Finnish studying and needs more training on working and application skills in Finnish. The course requires to be committed to the intensive studies. We are approving the students on the course regarding the order of applications. 

Requirements to take part on course: 

 • TE services must to approve this course to be part of your integration plan
 • You must have at least skills in reading and writing in English on the level A2
 • You must have basic skills in Finnish, at least A1.3

Schedule: 

 • 130 lessons hour, of which 120 h in classes and 10 h distance teaching, you need a laptop and internet connection 
 • Lessons in classes Mo-Fri between 2nd to 20th of July and between 6th to 10th of August in Jyväskylä, mainly from 9 am to 2 pm. 
 • Distance teaching between 21st of July to 5th of August

Price: 800 euros

Lessons:

A) Finnish intensive course and cultural free time activities from 2nd to 20th of July

Lessons will be held in four groups according the skills of participants. Free time activities will be held on evenings and weekends. Further information and timetables will be given later for participants.

 B) Exercises on your own from 21st of July to 5th of August

At the time of independence work the participants will work with writing documents needed as searching a job and applying a studying place. (As CV, motivation letter, searching letter, telling about themselves in a document, diary about using Finnish in their everyday). For the exercises will be reserved 10 lessons (450 min).

C) Feedback lessons from 6th to 10th of August, 20 lessons hour

At the time of the last learning week will be concentrated on the personal needs of participants regarding the language learning. Everyone will have guidance for studying after course and feedback about the self-made exercises.

Further information: kati.j.koskiniemi@jyu.fi