Opiskelu intensiivikurssilla

Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi järjestetään Jyväskylässä. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille kokonaisvaltainen kielen oppimisen elämys suomalaisen talven keskellä.

Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi pitää sisällään n. 45 oppituntia (á 45 min) kieliopintoja. Kurssiin kuuluu lisäksi n.15 tuntia vapaaehtoista oheistoimintaa, joka on suunniteltu tukemaan kielenoppimista luonnollisessa ympäristössä. Osa tästä oheistoiminnasta on maksullista, ja osa kuuluu hintaan.

Kurssin suomen kielen opettajat ovat ammatillisesti päteviä, ja he pitävät huolen siitä, että saat korkeatasoista opetusta koko kurssin ajan. Kurssin henkilökuntaan kuuluu myös vapaa-ajanohjaaja sekä kesäyliopiston hallintohenkilökunta.

Kurssin päätteeksi saat todistuksen suoritetusta kurssista.

KURSSIN RAKENNE
Opetusta on arkipäivisin (ma-pe) klo 9.00–14.00 (5 x 45 min.) ja sen lisäksi muita ohjattuja oppimistilanteita, yhteensä 45 oppituntia. Kurssin opetus järjestetään suomen kielellä, englantia käytetään apukielenä.

Opetus järjestetään kurssille hyväksyttyjen opiskelijoiden kielitaitoa vastaavassa tasoryhmässä. Opetusryhmiä voi olla useampia, mikäli saamme kurssille tarpeeksi osallistujia. Hyväksymme hakijat kurssille hakulomakkeen ja kyselyn kautta saatujen ennakkotietojen perusteella.

Järjestämme myös vapaa-ajanohjelmaa iltaisin ja viikonloppuisin kurssin ajan. Tämä oheistoiminta tukee varsinaista kielen opiskelua. Kurssi on aikataulutettu siten, että kaikilla on halutessaan mahdollisuus osallistua myös oheistoimintaan. Ks. Tarkemmat tiedot Vapaa-ajan ohjelma.

KOHDERYHMÄ
Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssimme on suunnattu kaikille yli 17-vuotiaille Suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille henkilöille ympäri maailman. Osallistujien ikäjakauma on vaihdellut 17-70 välillä.

KURSSIPAIKKA
Kurssi järjestetään Jyväskylän yliopistolla.HINTA
425 € (Early bird 375€ mikäli ilmoittaudut viim. 14.11.)
Hintaan kuuluu opetus, kurssin opiskelumateriaali ja osa vapaa-ajan ohjelmasta.
Huom. hintaan ei sisälly majoitusta!

Hakuaika: 2.1.2022 mennessä