Yhteystiedot / Contact

Ville Hirvikoski
Koulutussuunnittelija / Planning Coordinator
Jyväskylän kesäyliopisto / Summer University of Jyväskylä
puh./tel. +358 (0)44 760 3728 
ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi

Tuomo Kuivalainen
Koulutussuunnittelija / Planning Coordinator
Jyväskylän kesäyliopisto / Summer University of Jyväskylä
puh./tel. +358 (0)44 760 3720 
tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto / P.O. Box 35, 40014 University of Jyväskylä, Finland