Oman osaamisen tuotteistaminen (2 op) 2022-23

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Aika
1.9.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautuminen alkaa
17.7.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.10.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opintojakso on perusopintotasoinen ja kuuluu valinnaisena Itä-Suomen yliopiston Johtamisen perusopintoihin, Johtamisen ja markkinoinnin perusopintoihin sekä Johtamisen ja markkinoinnin aineopintoihin.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opintomaksut yhteensä 24 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 21 € (ks. alennustiedot alla). Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan Jyväskylän kesäyliopistoon 6 € (JYU:n opiskelija 3 €). Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 18 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohje UTU:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen lähetetään sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske UEF:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista.

Sisältö

  • Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät
  • Yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa
  • Opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta; tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia
  • Osaamisen tuotteistaminen

Aikataulu

Oppimistehtävien vaihtoehtoiset palautuspäivät lv. 2022-2023: 31.10.2022, 31.122022. 28.2.2023, 30.4.2023 ja 15.6.2023. Opiskelu on muutoin itsenäisesti ajoitettavissa.

Opettaja

Henna Kokkonen (UEF)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
  • osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
  • osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää

Toteutustavat

Omatoiminen verkko-opiskelu.

Vaadittavat suoritukset

Oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu verkossa (54 t). Moodle-kurssiympärisö avautuu  syyskuun alussa.

Oppimateriaalit

Pietiläinen, T., Keso, H., Hiukka, K. & Lehtimäki H. Tiedon kauppiaat Asiantuntija yrittäjänä, 2007. Pyykkö, M. Minustako yrittäjä?.
Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali Moodlessa.

Arviointi

Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan UEF:n Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi ladata opintosuoritusotteen Pepistä tai tilata tilata sen UEF:n avoimesta yliopistosta sähköpostitse (avoinyliopisto@uef.fi). Lisää viestiin yksilöintitiedoiksi aina nimesi ja syntymäaikasi.

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Ella Pitkäranta, p. +358 44 760 3728 tai ella.h.pitkaranta@jyu.fi.

Näytä kaikki kurssit.