Tietojohtamisen perusteet (5 op) 2024

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Yliopistonlehtorit Pasi Hellsten ja Ilona Ilvonen
Aika
1.1.2024 - 1.3.2024
Ilmoittautuminen alkaa
1.9.2023 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.12.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
295,00 €

HUOM. Alla olevat tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Opintojakson tarkempi aikataulu julkaistaan kesän jälkeen. Myös ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

TIJO.010 Tietojohtamisen perusteet on osa Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan ja Johtamisen ja talouden tiedekunnan opintoja.

Opintojakso kuuluu TAU:n avoimen yliopiston tietojohtamisen maisteriväyläopintoihin.

Sisältö

 • Tiedon tasot ja muodot
 • Tietojohtamisen keskeiset mallit
 • Tietovirrat ja niiden johtaminen
 • Tietojärjestelmät
 • Oppiminen ja osaamisen johtamisen perusteet
 • Kontekstin ymmärtäminen: yksilö, tiimi, organisaatio, verkosto
 • Tietoturvallisuusaspektiin liittyvät peruskäsitteet


Täydentävä tietämys

 • Eri tyyppisen tiedon merkitys liiketoiminnassa
 • Tietojohtamisen teorioiden ja käytännön välinen yhteys
 • Ymmärrys tietojärjestelmistä toiminnan tukemisessa
 • Organisaation oppiminen, aineeton pääoma
 • Miten tieto eri kontekstin tasoilla liikkuu, muodostuu ja vaikuttaa

Kohderyhmä ja ennakkotiedot

Opintojakso soveltuu oman työosaamisen kehittämiseen mm. johtotehtävissä toimiville sekä tietojärjestelmien kanssa työskenteleville. Valinnaiseksi opintojaksoksi Tietojohtamisen perusteet soveltuu mm. tietojärjestelmätieteen, informaatioteknologian, kauppatieteiden ja johtamisen opiskelijoille. Opintojaksolle ovat tervetulleita myös kaikki muut aiheesta kiinnostuneet. 

Mikäli et ole aiemmin opiskellut korkeakoulussa tai korkeakouluopinnoista on aikaa, suosittelemme ennen kurssille ilmoittautumista tutustumaan viittaustekniikkaan TAU:n diplomityön ohjeissa (s. 36-50).

Aikataulu ja toteutus

Yksi etäopetusviikonloppu tammikuussa 2024 ja yksi helmikuussa 2024. Tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opettaja

TAU:n yliopistonlehtorit Pasi Hellsten ja Ilona Ilvonen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan ja miten tiedosta on tullut tärkeä tuotannontekijä. Kurssin jälkeen opiskelijalla on kokonaiskuva tietojohtamisen keskeisistä käsitteistä ja malleista sekä niiden taustalla vaikuttavista teorioista. Opiskelija osaa tarkastella tietojohtamista sekä liiketoiminnan että tieto- ja viestintäteknologian näkökulmasta ja tiedostaa tietojohtamisen merkityksen organisaatiolle. 

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen tekstin lukemista, tuottamista sekä siitä keskustelemista.

Toteutustavat

Reaaliaikaiset luennot etäyhteyksin (20 ot), kaksi harjoitusta, joihin sisältyy itsenäistä työskentelyä, lukemista ja kirjoittamista. Suorittaminen tentillä tai oppimispäiväkirjalla, sekä hyväksyttävästi tehdyillä harjoitustöillä.

Kirjallisuus

Laihonen et al. (2013): Tietojohtaminen
Käpylä & Salonius (2013): Tietojohtajan taskukirja – Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen

Arviointi

Arvionti asteikolla 0-5. 

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opintomaksut yhteensä 295 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 175 € (ks. alennustiedot alla). Opintomaksu sisältää TAU:n avoimen yliopiston rekisterimaksun 55 €. Ohje TAU:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen lähetetään sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon (kandidaatin- ja maisterintutkinnot). Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. Alennus ei koske TAU:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan TAU:n avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Tampereen yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Tampereen yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen (ohjeet annetaan myöhemmin).

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Vuoden 2022 ryhmän palautteita

"Laaja katsaus opintoalueeseen ja siihen perehtymistä edellyttävät tehtävät. Kokonaisuuden kautta aiheeseen tutustui syvemmin kuin olin ajatellut."

"Pätevät opettajat, opiskelijoiden osallistaminen, esim. Mural:n avulla, mielenkiintoinen ja käytännönläheinen aihe."

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.