Tietojohtamisen perusteet (5 op) 2023

Paikka
Etäopetus Zoom (J)
Opettaja
Yliopistonlehtorit Pasi Hellsten ja Ilona Ilvonen
Aika
20.1.2023 - 1.3.2023

pe 17.00 - 20.15
la 09.00 - 14.30
Ilmoittautuminen alkaa
1.8.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.1.2023
Ilmoittautuminen on päättynyt

TIJO.010 Tietojohtamisen perusteet on osa Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan ja johtamisen ja talouden tiedekunnan opintoihin.

Opintojakso kuuluu TAU:n avoimen yliopiston tietojohtamisen maisteriväyläopintoihin.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opintomaksut yhteensä 210 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 132,5 € (ks. alennustiedot alla). Opintomaksu sisältää TAU:n avoimen yliopiston rekisterimaksun 55 €. Ohje TAU:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen lähetetään sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon (kandidaatin- ja maisterintutkinnot). Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske TAU:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Sisältö

 • Tiedon tasot ja muodot
 • Tietojohtamisen keskeiset mallit
 • Tietovirrat ja niiden johtaminen
 • Tietojärjestelmät
 • Oppiminen ja osaamisen johtamisen perusteet
 • Kontekstin ymmärtäminen: yksilö, tiimi, organisaatio, verkosto
 • Tietoturvallisuus aspektiin liittyvät peruskäsitteet

Täydentävä tietämys

 • Eri tyyppisen tiedon merkitys liiketoiminnassa
 • Tietojohtamisen teorioiden ja käytännön välinen yhteys
 • Ymmärrys tietojärjestelmistä toiminnan tukemisessa
 • Organisaation oppiminen, aineeton pääoma
 • Miten tieto eri kontekstin tasoilla liikkuu, muodostuu ja vaikuttaa

Kohderyhmä ja ennakkotiedot

Opintojakso soveltuu oman työosaamisen kehittämiseen mm. johtotehtävissä toimiville sekä tietojärjestelmien kanssa työskenteleville. Valinnaiseksi opintojaksoksi Tietojohtamisen perusteet soveltuu mm. tietojärjestelmätieteen, informaatioteknologian, kauppatieteiden ja johtamisen opiskelijoille. Opintojaksolle ovat tervetulleita myös kaikki muut aiheesta kiinnostuneet. 

Mikäli et ole aiemmin opiskellut korkeakoulussa tai korkeakouluopinnoista on aikaa, suosittelemme ennen kurssille ilmoittautumista tutustumaan viittaustekniikkaan TAU:n diplomityön ohjeissa (s. 36-50).

Aikataulu

20.-21. ja 10.-11.2.2023 perjantaisin klo 17-20.15 ja lauantaisin 9-14.30

Opettaja

TAU:n yliopistonlehtorit Pasi Hellsten ja Ilona Ilvonen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan ja miten tiedosta on tullut tärkeä tuotannontekijä. Kurssin jälkeen hänellä on kokonaiskuva tietojohtamisen keskeisistä käsitteistä ja malleista sekä niiden taustalla vaikuttavista teorioista. Opiskelija osaa tarkastella tietojohtamista sekä liiketoiminnan että tieto- ja viestintäteknologian näkökulmasta ja tiedostaa tietojohtamisen merkityksen organisaatiolle. Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen tekstin lukemista, tuottamista sekä siitä keskustelemista.

Toteutustavat

Reaaliaikaiset luennot etäyhteyksin (20 ot), kaksi harjoitusta, joihin sisältyy itsenäistä työskentelyä, lukemista ja kirjoittamista. Suorittaminen tentillä tai oppimispäiväkirjalla, sekä hyväksyttävästi tehdyillä harjoitustöillä.

Kirjallisuus

Laihonen et al. (2013): Tietojohtaminen
Käpylä & Salonius (2013): Tietojohtajan taskukirja –   Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen

Arviointi

Arvionti asteikolla 0-5. 

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan TAU:n avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Tampereen yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Tampereen yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen (ohjeet annetaan myöhemmin).

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Viime vuoden ryhmän palautteita

"Laaja katsaus opintoalueeseen ja siihen perehtymistä edellyttävät tehtävät. Kokonaisuuden kautta aiheeseen tutustui syvemmin kuin olin ajatellut."

"Pätevät opettajat, opiskelijoiden osallistaminen, esim. Mural:n avulla, mielenkiintoinen ja käytännönläheinen aihe."

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.