Korean alkeiskurssi 2 (2 op)

Paikka
Etäopetus Zoom (K)
Opettaja
Maija Marjala
Aika
19.1.2023 - 4.5.2023

to 16.30 - 18.00
Ilmoittautuminen alkaa
1.11.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.1.2023
Ilmoittautuminen on päättynyt

KK-KOR001 Korean alkeiskurssi 2 on osa Helsingin yliopiston kielikeskuksen opintoja.

Opintomaksut

Opintomaksut yhteensä 90 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 55 € (ks. alennustiedot alla). Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan Jyväskylän kesäyliopistoon 70 € (JYU:n opiskelija 35 €). Helsingin yliopiston rekisteröintimaksun 20 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohje HY:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen lähetetään sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Opintomaksu ei sisällä oppikirjaa.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske HY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Sisältö

Kurssin aiheita ovat mm. juhlapäivät, suunnitelmista keskusteleminen, matkustus sekä tien kysyminen ja neuvominen. Kurssilla opitaan noin 150 uutta sanaa (edeltävän kurssin n. 150 sanan lisäksi). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista. 

Toteutus

Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Opintoihin kuuluu 28 tuntia etäopetusta Zoomissa sekä itsenäistä työskentelyä. Kurssiin kuuluu vähintään 75 % aktiivinen osallistuminen etäopetukseen ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa. Opetus järjestetään Helsingin yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Aikataulu

Etäopetus 19.1.–4.5.2023 torstaisin klo 16.30–18.00 Zoomissa.

Esitiedot

Kurssi sopii Korean alkeiskurssi 1 (3 op) käyneille opiskelijoille tai heille, joilla on vastaavat tiedot. Kurssin lähtötaso on A1.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • keskustella kellonajoista ja päivämääristä
  • keskustella suunnitelmista
  • kysyä ja neuvoa tietä
  • keskustella sijainneista

Oppimateriaalit

Jeong-Young Kim, Eeva Holopainen, Sini Räihä, Maija Marjala, Virva Räisänen (2022): Korea alku! korean perusteet. 

Oppikirja on ostettavissa/tilattavissa ainakin Akateemisesta kirjakaupasta sekä Suomalaisesta kirjakaupasta.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi perustuu kurssin loppukokeeseen, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Helsingin avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Helsingin yliopiston Sisu-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintosuorituksista ei kirjoiteta erillisiä todistuksia, vaan Oma Opintopolku -palvelusta saatavat opintosuoritustiedot ovat virallinen osoitus suoritetuista opinnoista. 

Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.