Korean alkeiskurssi 1 (3 op)

Paikka
Etäopetus Zoom (K)
Opettaja
Maija Marjala
Aika
19.9.2022 - 30.11.2022

ma 16.30 - 18.00
to 16.30 - 18.00
Ilmoittautuminen alkaa
2.5.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.9.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

KK-KOR001 Korean alkeiskurssi 1 on osa Helsingin yliopiston kielikeskuksen opintoja.

Opintomaksut

Opintomaksut yhteensä 130 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 80 € (ks. alennustiedot alla). Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan Jyväskylän kesäyliopistoon 100 € (JYU:n opiskelija 50 €). Helsingin yliopiston rekisteröintimaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohje HY:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen lähetetään sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Opintomaksu ei sisällä oppikirjaa.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske HY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Sisältö

Kurssi sopii kaikille korean kielestä kiinnostuneille. Opetus alkaa korean kirjoitusjärjestelmästä ja äänteistä. Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen, tervehtiminen, arjen tekemisistä ja menemisistä keskusteleminen sekä lähiympäristössä olevista esineistä keskusteleminen. Kurssilla opitaan noin 150 sanaa (mm. maat, ammatit, paikat, viikonpäivät, yleisiä tervehdykset ja verbit). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Toteutus

Kurssi toteutetaan Jyväskylän kesäyliopistossa etäopiskeluna, johon sisältyy 39 tuntia reaaliaikaista etäopetusta Zoomissa ja vähintään 42 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kurssiin kuuluu vähintään 90 % aktiivinen osallistuminen etäopetukseen ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa. Opetus järjestetään Helsingin yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Aikataulu

Etäopetus 19.9.-23.11.2022 maanantaisin ja torstaisin 16.30-18 Zoomissa.

Koe maanantaina 28.11. 16.30-18 ja läpikäynti torstaina 30.11. 16.30-17.15.

Syyslomalla viikolla 42 ei opetusta.

Esitiedot

Edeltäviä korean opintoja ei tarvita.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee korean kirjoitusjärjestelmän
  • tietää keskeiset tervehdykset ja arjen fraaseja
  • osaa esittäytyä
  • osaa keskustella lähiympäristössä olevista esineistä
  • osaa keskustella päivittäisistä tekemisistä
  • osaa viikonpäivät ja vuorokaudenajat.

Oppimateriaalit

Jeong-Young Kim, Eeva Holopainen, Sini Räihä, Maija Marjala, Virva Räisänen (2022): Korea alku! korean perusteet. 

Oppikirja on ostettavissa/tilattavissa ainakin Akateemisesta kirjakaupasta sekä Suomalaisesta kirjakaupasta.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi perustuu kurssin loppukokeeseen, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Helsingin avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Helsingin yliopiston Sisu-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintosuorituksista ei kirjoiteta erillisiä todistuksia, vaan Oma opintopolku-palvelusta saatavat opintosuoritustiedot ovat virallinen osoitus suoritetuista opinnoista. 

Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.