A. Palvelumuotoilun perusopinnot (25 op) 2022-2023

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Useita opettajia
Aika
4.10.2022 - 25.11.2023

ti 17.00 - 21.00
to 17.00 - 21.00
pe 16.30 - 21.00
la 19.00 - 17.00
Ilmoittautuminen alkaa
23.5.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.10.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

HUOM! Voit ilmoittautua maksutta opintojen orientoivaan infotilaisuuteen 4.10. klo 17-20 sähköpostitse lähettämällä viestin koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontolle (jenni.j.panula-ontto@jyu.fi). Ilmoittautuminen opintoihin on mahdollista vielä orientaatiotilaisuuden jälkeen. Voit siis tulla ilman sitoutumista kuulostelemaan, sopisivatko opinnot sinulle.

Palvelumuotoilun opinnot ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan valinnaisia sivuaineopintoja. Jyväskylän kesäyliopisto toteuttaa opinnot etäyhteyksin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Kokonaisuuden (25 op) opintomaksut yhteensä 695 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 365 € (ks. alennustiedot alla). Opintomaksu sisältää Lapin yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 35 €. Opintomaksu on mahdollista maksaa kolmessa erässä.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske LY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Jos opintokokonaisuuteen jää tilaa, on ilmoittautuminen yksittäisille kursseille mahdollista. Koko opintokokonaisuuden (25 op) suorittavat opiskelijat ovat kuitenkin ilmoittautumisessa etusijalla. Mikäli haluat suorittaa vain osan kokonaisuuden kursseista, merkitsethän selvästi ilmoittautumisen lisätietoihin, mitkä kurssit haluat suorittaa. Älä tässä tapauksessa maksa ilmoittautumisen yhteydessä opintomaksua, teemme sinulle erillisen laskun. Yksittäisen opintojakson opintomaksu on 120 € sis. LY:n rekisteröintimaksun, lukuun ottamatta Johdatus palvelumuotoiluun 2 op, joka on maksuton verkkokurssi (tälle kurssille ei ole tarpeen ilmoittautua).

Sisältö

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun.Tavoitteena on oppia muotoilulle ominaista projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn ja tosielämän kehittämistehtävien kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja. Kokonaisuuden kolme ensimmäistä kurssia ovat taustoittavia ja antavat opiskelijalle valmiuksia aihepiirin ymmärtämiseen. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat laaja-alaisesti palvelumuotoiluun materiaalien ja esimerkkien kautta. Johdantokurssi on avoimesti saatavilla verkossa MOOC-toteutuksena ympäri vuoden, mutta se tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa muotoilun näkökulmasta sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään.

Kokonaisuuden neljä viimeistä kurssia keskittyvät kohdennetummin palvelumuotoiluun. Ensintutustutaan palvelumuotoilun kehittämisprosessiin ja perusmenetelmiin. Sitten tietoa ja opittuja menetelmiä sovelletaan kolmella seuraavalla kurssilla tosielämän kehittämisprojekteihin, jotka kytkeytyvät liiketoiminnan, julkisen palvelun ja johtamisen sekä yrityksen sisäisten toimintojen uudistamiseen. Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät -kurssi tulee suorittaa ennen kolmea kehittämisprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Osaamistavoitteet

Kokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot palveluiden kehittämisestä muotoilun avulla sekäpalvelumuotoilusta ja sen soveltamismahdollisuuksista. Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilun osa-alueet ja toimintatavan-hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta-pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön 
  • selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa
  • käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet
  • määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin

Kohderyhmä

Palvelumuotoilun perusopinnot soveltuvat laajasti esimerkiksi eri alojen ammattilaisille palvelumuotoiluosaamisen kattavaan kehittämiseen sekä sivuaineeksi yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, erityisesti kauppatieteiden ja viestinnän opiskelijoille. Opinnot ovat avoimet kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla riittävä valmius korkeakoulutasoiseen opiskeluun ja mahdollisuus sitoutua opintojen aikatauluun.

Toteutus

Opinnot toteutetaan kokonaan reaaliaikaisena etäopetuksena. Opiskelija tarvitsee opetukseen osallistuakseen tietokoneen, web-kameran sekä mikrofonin tai mikrofonilliset kuulokkeet. Opetuksesta ei tehdä tallenteita, joten opiskelijan tulee kyetä sitoutumaan opetuksen aikatauluihin.

Aikataulu

Orientoiva infotilaisuus
Ti 4.10.2022, klo 17:00-20:00

Itsenäistä MOOC-kurssin opiskelua
Loka-marraskuu 2022

Business Design
Pe 25.11.2022 klo 17-21
La 26.11.2022 klo 9-17
Pe 9.11.2022 klo 17-21
La 10.12.2022 klo 9-17

Brändi ja visuaalisuus
Ti 10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2.2023. Tiistaisin klo 17:00−20:00

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät
Pe 10.3.2023, klo 17:00-20:15
La 11.3.2023, klo 09:00-14:30
Pe 24.3.2023, klo 17:00-20:15
La 25.3.2023, klo 09:00-15:15

Julkisten palvelujen muotoilu
Ti 4.4., ti 11.4., to 13.4., ti 18.4., to 20.4., ti 25.4., to 27.4.2023. Tiistaisin ja torstaisin klo 17:00−20:00

Palvelumuotoilun johtaminen 1/2
Pe 8.9.2023 klo 16:30−21:00
La 9.9.2023 klo 09:15−16:15

Muotoilu liiketoiminnassa
Ti 3.10., to 5.10., ti 10.10., to 12.10., ti 24.10., to 26.10., ti 31.10.2023. Tiistaisin ja torstaisin klo 17:00−20:00

Palvelumuotoilun johtaminen 2/2
Pe 24.11.2023 klo 16:30−21:00
La 25.11.2023 klo 09:15−16:15

Kurssikuvaukset

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

Aikataulu
Opintokokonaisuuden orientoiva alkutapaaminen järjestetään tiistaina 4.10.2022, klo 17:00-20:00. Orientoivan alkutapaamisen jälkeen opiskelijat suorittavat Johdatus palvelumuotoiluun -verkkokurssin itsenäisesti omassa aikataulussa. Kurssi tulee olla suoritettuna ennen muiden kurssien suorittamista.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta, mistä se koostuu ja millaisia sen soveltamismahdollisuudet ovat
- selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet osana erilaisia toimintaympäristöjä
- hahmottaa palvelumuotoilijan roolia ja osaamista osana kehittämisprojekteja

Sisältö 
Avoin verkkokurssi osoitteessa https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/. 

Opetus- ja työmuodot 
Opiskelija kirjautuu kurssille ja suorittaa kurssin haluamanaan ajankohtana. Ohjeistus kurssin suorittamiseen on osa verkkokurssia. 

Vaadittavat suoritukset 
Sertifikaatti kurssista, jonka opiskelija saa sähköpostiinsa kaikki verkkokurssin osiot ja tehtävät suoritettuaan. Suoritusmerkinnän saamiseksi toimi verkkokurssilla olevien ohjeiden mukaisesti. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja. 

Kirjallisuus ja muu materiaali
Aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja lisämateriaalit on koottu osaksi verkkokurssia.

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty

UPAMU1011 Business design 4 op 

Aikataulu
25.-26.11. ja 9.-10.12.2022
Perjantaisin klo 17:00-21:00 ja lauantaisin klo 9:00-17:00

Opettaja
KTT Maijastiina Jokitalo

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi
- selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä
- kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia
- tunnistaa muotoilun haltuunottamisen kehitysvaiheet yrityksissä

Sisältö 
Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin.

Toteutus ja työmuodot 
Luennot (28 h) sekä itsenäinen työskentely, essee/esittely ja perehtyminen kirjallisuuteen (80h). Etäopetus.

Vaadittavat suoritukset 
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kurssitehtävän suorittaminen annetussa ajassa.

Kirjallisuus ja muu materiaali
Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi 
5–1/uusittava

UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus 4 op 

Aikataulu
10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2.2023
Tiistaisin klo 17:00−20:00

Opettaja
FT Marjo Kamila

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa
- alueita-soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
- analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
- toimia suunnittelupalvelun ostajana

Sisältö 
Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

Opetus- ja työmuodot 
Luennot (28 h), ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (80 h). Etäopetus.

Vaadittavat suoritukset
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali 
Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi 
5–1/uusittava

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op 

Aikataulu
Pe 10.3.2023, klo 17:00-20:15
La 11.3.2023, klo 09:00-14:30
Pe 24.3.2023, klo 17:00-20:15
La 25.3.2023, klo 09:00-15:15

Opettaja
FT Marjo Kamila

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
- kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
- ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Sisältö 
Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Opetus- ja työmuodot 
Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki.

Vaadittavat suoritukset 
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen. 

Kirjallisuus ja muu materiaali
Stickdorn, M.,  Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc.
Curedale, R. (2013). Service Design: 250 essential methods. Design Community College.
Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa.  
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi 
5–1/uusittava

UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op 

Aikataulu
Alustava aikataulu (muutokset mahdollisia): ti 4.4., ti 11.4., to 13.4., ti 18.4., to 20.4., ti 25.4., to 27.4.2023
Tiistaisin ja torstaisin klo 17:00−20:00 

Opettaja
Sami Oinonen

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
- soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Sisältö 
Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa organisaation tai järjestön edustajille ja toisille ryhmille. 

Opetus- ja työmuodot 
Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhyt essee (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset 
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali
Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press.
Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi 
5–1/uusittava

UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op 

Aikataulu
Alustava aikataulu (muutokset mahdollisia): ti 3.10., to 5.10., ti 10.10., to 12.10., ti 24.10., to 26.10., ti 31.10.2023
Tiistaisin ja torstaisin klo 17:00−20:00 

Opettaja
Sami Oinonen

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämisprojekteihin käytännönläheisesti
- pohtia muotoilun käyttömahdollisuuksia erilaisissa yrityksissä ja liiketoiminta-alueilla
- kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoimintakentässä

Sisältö 
Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa liiketoiminnan kehittämisprojektissa. Pohditaan tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallintaa osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Ryhmätyön aiheena on jonkin palvelun, palvelun osan tai palvelukokonaisuuden kehittäminen käyttäjälähtöisesti liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, millaisia muotoiluprojektit voivat olla yrityksissä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajanedustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot 
Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset 
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset jaloppuraportti.

Kirjallisuus ja muu materiaali
Koivisto M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.
Brown, T. & Katz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York, NY: HarperBusiness.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi 
5–1/uusittava

PAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op 

Aikataulu
Pe 8.9.2023 klo 16:30−21:00
La 9.9.2023 klo 09:15−16:15
Pe 24.11.2023 klo 16:30−21:00
La 25.11.2023 klo 09:15−16:15

Opettaja
FT Marjo Kamila

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnankehittämiseen
- tunnistaa palvelumuotoilun ja kehittämisprojektien kytkökset koko organisaation toimintaan sekä strategiselle tasolle-hahmottaa palvelumuotoilun hyödyt tiimityöskentelyssä ja sisäisissä asiakkuuksissa
- hyödyntää palvelumuotoilua monipuolisesti organisaation toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisessä työntekijänäkökulmasta

Sisältö 
Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Kurssilla voidaan jatkaa ja syventää Muotoilu liiketoiminnassa tai Julkisten palvelujen muotoilu -kurssilla tehtyä kehittämisprojektia, jos se on mahdollista tai toteuttaa kokonaan uusi kehittämisprojekti. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajan edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot 
Luennot,  harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h).

Vaadittavat suoritukset 
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali
Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63.
Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi
5–1/uusittava


Arviointikriteerit 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.
Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.
Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Asiasta on muodostunut kokonaiskuva, mutta siinä saattaa olla puutteita.
Erinomainen(5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Lapin yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Lapin yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Lapin yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen (avoin@ulapland.fi). Koko perusopintokokonaisuuden suorittanut opiskelija voi tilata LY:n avoimesta yliopistosta todistuksen.

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.