Englannin kielen aineopinnot (35 op) 2023-2024

Paikka
Jyväskylän yliopisto, koulutuspaikka ilmoitetaan kutsussa
Opettaja
Useita opettajia
Aika
20.1.2023 - 31.5.2024
Ilmoittautuminen alkaa
19.9.2022 16:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.1.2023
Ilmoittautuminen on päättynyt

Katso opintojen aikataulu taulukkomuodossa sivun lopusta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Englannin kielen aineopinnot 35 op ovat osa Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden opintoja.

Toteutustapa ja aikataulu

Opinnot alkavat tammikuussa 2023. Läsnäoloa vaativa opetus jakaantuu kevätlukukaudelle 2023 ja syyslukukaudelle 2023. Itsenäisesti suoritettavien kurssien tenteistä järjestetään useampi tenttipäivä, sekä vuoden 2023 aikana että keväällä 2024. Näin ollen opinnot voi suorittaa halutessaan kokonaan vuoden 2023 aikana, tai sitten opinnot voi tenttikurssien osalta suorittaa loppuun keväällä 2024, jolloin aikataulu on hieman väljempi. Suosittelemme opintoja töiden ohella suorittaville väljempää aikataulua, sillä 35 opintopistettä vastaa 7 kuukauden täysipäiväistä opiskelua. Opintojen alkaessa voit halutessasi pyytää apua aikataulutukseen koulutussuunnittelijalta, yhteystiedot sivun lopussa.

Opinnot sisältävät pääasiallisesti lähiopetusta Jyväskylässä. Lisäksi opintoihin kuuluu kaksi itsenäisesti opiskeltavaa tenttikurssia, sekä yksi monimuotokurssi, jonka opetuksesta osa pidetään reaaliaikaisena etäopetuksena Zoomin välityksellä. Tarkka opetusaikataulu päivitetään taulukkomuodossa sivun loppuun syyskuun alussa. Opiskelijan on kyettävä sitoutumaan läsnäoloon niin lähi- kuin etäopetuksenkin osalta.

Sisältö

Englannin kielen aineopinnoissa opiskelija syventää teoreettista ja menetelmällistä osaamistaan kielen käytöstä ja rakenteista, kartuttaa suullista ja kirjallista viestintäosaamistaan sekä tutustuu erityisalansa keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, menetelmiin ja käytänteisiin.

Jyväskylän kesäyliopisto järjestää JYU: englannin kielen aineopinnot sisältäen kielen oppimisen ja opettamisen -suuntautumisopinnot. Diskurssintutkimuksen suuntautumisopintoja ei järjestetä.

Osaamistavoitteet

Englannin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa viestiä täsmällisesti ja sujuvasti, työskennellä ryhmässä ja esiintyä työelämän viestintätilanteissa
 • tuntee akateemisen kirjoittamisen konventiot, osaa etsiä, analysoida ja soveltaa tietoa sekä argumentoida kirjallisesti
 • osaa analysoida kielen rakennetta, merkityksiä ja käyttöä
 • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimusmenetelmiä
 • tuntee työelämän kielenkäyttöön liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita; osaa soveltaa tutkimustietoa näiden käsittelyyn

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat mm.

 • kaikille englannin kielen opetuksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneille,
 • yliopistoon kielten pääaineopintoihin hakeville ja
 • luokanopettajille ja kielten opettajille, jotka haluavat lisäpätevyyttä työhön
 • kansainvälisissä tehtävissä toimiville kielitaidon ja kulttuuriosaamisen kehittämiseen.

Jyväskylän kesäyliopisto järjestää JYU: englannin kielen aineopinnot sisältäen kielen oppimisen ja opettamisen -suuntautumisopinnot. Kokonaisuuden opintojaksot on valittu vastaaman erityisesti opettajien, opettajaksi opiskelevien sekä kielen oppimisesta ja opettamisesta kiinnostuneiden tarpeisiin.

Aineopinnot (35 op) antavat yhdessä perusopintojen (25 op) sekä opettajan pedagogisten opintojen kanssa maisterille pätevyyden opettaa englantia peruskoulussa, sekä toisena opetettavana aineena lukiossa. Lue lisää aineenopettajan pätevyyksistä JYU:n sivuilta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/opiskelu/tutkinto-ohjelmat/tutkinnot/aineenopettajan-kelpoisuudet-1 

Haku ja esitiedot

Haku avataan maanantaina 19.9.2022 klo 16:00.

Opintoihin hakeudutaan Kesäyliopiston verkkosivujen ilmoittautumislomakkeella. Englannin kielen aineopintoihin voidaan hyväksyä opiskelijaksi vain henkilö, joka on suorittanut Jyväskylän yliopiston tai jonkun toisen suomalaisen yliopiston englannin kielen perusopinnot (25 op) kokonaisuudessaan ja vähintään hyvin tiedoin (kokonaisuuden arvosana väh. 3/5). Perusopintojen (25 op) tulee olla hakuvaiheessa suoritettuina ja koottuna. Perusopintojen suoritus todistetaan lähettämällä opintosuoritusote tai virallinen opintojen koontitodistus skannattuna (ei valokuva) Kesäyliopiston suunnittelijalle (jenni.j.panula-ontto@jyu.fi) ilmoittautumisen päättymiseen mennessä.

Huom! Juliet-opinnot eivät itsessään anna hakukelpoisuutta aineopintoihin. Lue lisää opintojen täydennystarpeista Juliet-opinnot suorittaneille JYU:n verkkosivuilta. Kesäyliopisto tarjoaa vuonna 2023 myös englannin kielen perusopinnot.

Mikäli kokonaisuuteen ilmoittautuu opiskelijakiintiötä enemmän hakukelpoisia opiskelijoita, valitaan opiskelijat opintoihin englannin kielen perusopintojen kokonaisarvosanan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli kahdella hakijalla on sama perusopintojen kokonaisarvosana, ratkaisee ilmoittautumisjärjestys, eli aiemmin ilmoittautunut valitaan.

Opintomaksut

Opintomaksu on 1055 euroa, ja sen voi maksaa kolmessa erässä. Opintomaksu sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröintimaksun.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot ovat sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Osallistujille lähetetään infokirje viim. viikkoa ennen opintojen alkua.

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Kurssin mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme kaksi viikkoa ennen opetuksen alkua.

Opintokokonaisuuden opintojaksot:

EKIA1010 Academic Literacy (5 op)

EKIA5100 Researching World English (5 op)

EKIA2001 Grammar in Use (5 op)

EKIA1020 Communication Skills for Teachers (5 op)

EKIA3010 Teaching English Today (5 op)- itsenäinen tenttikurssi

EKIA3001 Pedagogical Practices in Classroom Interaction (5 op)

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (5 op) - itsenäinen tenttikurssi

Kurssikuvaukset:  

EKIA1010 Academic Literacy (5 op)

Sisältö
This course develops students’ skills of academic writing and aims to equip them with skills needed for writing e.g. a BA or MA thesis. Students will choose a particular topic related to language studies that they wish to learn about. During the course, they will read, discuss and write about that topic, while at the same time investigating the writing norms of the field - the typical language, structures, and arguments of its texts. Along the way, we will also overview and try out practical strategies for reading research articles and writing research reports. Students will also learn to write collaboratively.

Toteutustapa
Contact teaching

Vaadittavat suoritukset
Participating to lectures, completing reading and writing assignments. Attendance policy 83 %.

Osaamistavoitteet
After completing the course students will be able to:

 • understand the nature and purpose of academic texts and the principles of scientific argumentation
 • find and overview research information on a topic
 • read research texts critically and use different reading strategies
 • incorporate source texts effectively into their writing and follow appropriate principles of citing
 • analyse and utilise the writing norms of their field
 • use computer tools to edit and proofread the language of their texts
 • produce a co-written popularized text on a scientific topic to a work-related audience

Esitietovaatimukset
EKIP1020 Written Communication (5 op) tai EKIP102 Academic Writing (4 op)

Oppimateriaalit
List of study materials will be provided during the course.

Opettaja
Anne Karppinen

EKIA5100 Researching World English (5 op)

Sisältö 
Learn about the use of English in another country through an interview with an international student. Novel insights and lasting international friendships! 

This course builds on the Basic Studies course ’English in the World: Past, Present and Future’, focusing more on primary research than textbook information. You will learn about the way English has taken on unique linguistic and sociological characteristics in the different countries where it has spread. You will explore attitudes towards these emergent varieties of English. You will also learn about how English has been integrated into official contexts such as government, education, media and other areas of civic discourse.

Toteutustapa
Contact teaching. Osa kurssin opetuksesta pidetään lähiopetuksena, osa reaaliaikaisena etäopetuksena (opetuksesta ei tehdä tallenteita).

Vaadittavat suoritukset
Learning journal based on the weekly readings (30%); research interview & presentation (70%). Attendance policy 80 %.

Osaamistavoitteet
After completing the course, the students will:

 • Know about the social and linguistic history of varieties of English around the world
 • Comprehend their use in various social and geographical contexts through primary research studies 
 • Apply this knowledge to design a formal research interview
 • Create a series of interview questions, informed by academic reading
 • Conduct the research interview, and analyse the findings
 • Evaluate their work constructively, with clear ideas for potential future improvement

In addition, this course improves these skills:

 • Conducting semi-structured research interviews
 • Giving a formal presentation (and asking questions of others)

Esitietovaatimukset
EKIP2010 English Linguistics (5 op) tai EKIP2001 Introduction to Language Study (4 op)
EKIP5010 English in the World: Past, Present and Future (5 op)

Oppimateriaalit
List of study materials will be provided during the course.

Opettaja
Tuomo Kuivalainen

EKIA2001 Grammar in Use (5 op)

Sisältö 
The course aims to deepen your understanding of the basic syntactic structures of English, in particular in terms of form, meaning and function.

Toteutustapa
Contact teaching

Vaadittavat suoritukset
Active class participation, home exams, project work. Attendance policy 80 %.

Osaamistavoitteet
After completing the course students will be able to

 • understand the relationship between form and function in grammatical structures of English
 • analyse the relationship between linguistic form, meaning and function in different text types in both written and spoken discourse
 • use a set of tools and methods for analysis in other areas in language study (e.g. sociolinguistics, pragmatics, study of talk and discourse analysis)
 • plan and conduct a practical activity related to working life

Esitietovaatimukset
EKIP2010 English Linguistics (5 op)

TAI

EKIP2001/EKIP203 Introduction to Language Study ja EKIP2002/EKIP204 Exploring Grammar

Kirjallisuus
Downing, A. and Locke, P. (2006). English Grammar: A University Course

Oppimateriaalit
Other material will be provided in Pedanet.

Opettaja
Anne Karppinen

EKIA1020 Communication Skills for Teachers (5 op)

Sisältö 
The aim of this course is to provide students with insights into and practical tools for communicating as a teacher. During the first half of the course, we will overview and discuss various communicative contexts and skills. During the second half of the course, students will give their own practice teaching sessions drawing on the ideas presented during the first half.

Toteutustapa
Contact teaching

Vaadittavat suoritukset
Active participation to lectures, doing a teaching session and completing written assignments. Attendance policy 83 %.

Osaamistavoitteet
After completing the course students will be able to:

 • promote class interaction and participation
 • present content in accessible and engaging ways
 • give clear instructions both orally and in writing
 • give constructive feedback
 • write texts related to teacher’s work (e.g. meeting memos, summaries of training afternoons; course descriptions)
 • communicate appropriately with relevant parties (e.g. colleagues, parents)

Esitietovaatimukset
EKIP1010 Spoken Communication (5 op) tai EKIP 1001 Pronunciation and Oral Skills (3 op)

Oppimateriaalit
Study materials will be provided during the course.

Opettaja
Minttu Vänttinen

EKIA3010 Teaching English Today (5 op)

Sisältö 
This course is targeted at future teachers of English and offers an introduction to key areas of Second Language Acquisition and Language Pedagogies. We will explore theories and practices of language learning from the perspective of teaching English as a so-called “foreign” language in Finland, but also more broadly.

Toteutustapa
Self study and book exam 

Vaadittavat suoritukset
Book exam

Osaamistavoitteet
After completing the course students will be able to

 • understand some key differences/similarities between first and second language acquisition, particularly metalinguistic awareness
 • get at sense of the broader field of TESOL and tap some of its resources
 • think critically about being multilingual and learning languages in Finland (and beyond)
 • discuss traditional theories and current views on L2 learning and teaching in the larger framework of SLA research
 • understand the procedures and benefits of integrating content and language teaching in the English classroom
 • understand the notion of learner language and draw conclusions for their own teaching
 • think within a translanguaging framework and use some translanguaging strategies for their own teaching
 • understand how a teacher can and should take into account learners’ individual differences (and how these differences may affect language learning outcomes)
 • know what fair and multi-dimensional assessment can look like
 • reflect critically on different ways of correcting language learners
 • understand how some language ideologies can be detrimental to promoting multilingualism, language learning, and student wellbeing, and will be able to respond to them with research-based arguments.

Esitietovaatimukset
Suositellut esitiedot: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (Jyväskylän yliopiston opintotarjontaa)

Kirjallisuus
K. M. Hummel. Introducing Second Language Acquisition: Perspectives and Practices

Oppimateriaalit
Further reading assigned at the beginning of the course

Opettaja
Anne Karppinen

EKIA3001 Pedagogical Practices in Classroom Interaction (5 op)

Sisältö 
Interested in learning about classroom interaction and understanding what teachers and students do besides teach and learn? Come and find out!

The course introduces a range of key interactional practices that teachers and students employ to accomplish pedagogical goals in second (L2) and foreign language (FL) classrooms. The interactional practices include such phenomena as teacher questions, student responses, student questions, and teacher evaluations, among others. Another aim of the course is to introduce a set of core theoretical and methodological approaches to the study of classroom interaction (e.g. DA, CA and ethnography) through the course readings and short lectures. The course will offer both practical pedagogical insights and research methodological perspective to students.

Toteutustapa
Contact teaching. No alternative mode of completion for the course is offered: this is very much a hands-on course, where face-to-face discussions and data workshops comprise the core activities of the course.

Vaadittavat suoritukset
The course assessment is based on students’ active participation during lectures and in carrying out a small- scale ethnographic observation task. Students are also required to present their findings to peers and submit a written report. The final grade consists of self- and teacher evaluation (30%) and course task (70%). Attendance policy 80 %.

Osaamistavoitteet
After completing the course, students will be

 • familiar with a variety of teachers' and students' interactional practices employed in second and foreign language teaching and learning
 • familiar with core theoretical and methodological approaches in the study of classroom interaction, including discourse analysis, conversation analysis and ethnographic microanalysis
 • familiar with the ethical principles that guide classroom interaction research
 • comfortable making observations and transcripts of interactional data as well as analyzing classroom interaction
 • able to carry out a small-scale research project on an interactional phenomenon in an L2/FL classroom or another kind of learning setting

Esitietovaatimukset
Suositellut esitiedot:
EKIA3010 Teaching English Today (5 op)
KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (Jyväskylän yliopiston opintotarjontaa)

Oppimateriaalit
List of study materials will be provided during the course.

Opettaja
Minttu Vänttinen

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (5 op) 

Sisältö 
This independent study course (book exam) focuses on foreign language reading and writing – researching them, teaching them and planning the teaching.

Toteutustapa
Independent study; book exam

Vaadittavat suoritukset
Book exam

Osaamistavoitteet
After studying the books students will be able to:

 • explain key concepts and approaches in studying and teaching reading and writing
 • discuss and evaluate some methods used in researching and teaching reading and writing
 • explain differences between L1 and L2 reading and writing
 • explain the different elements and strategies included in planning the teaching of reading and writing

Kirjallisuus
Hyland, K. (2003). Second language writing. Cambridge: Cambridge University Press.
Nation, I. S. P. (2009) Teaching ESL/EFL reading and writing. Routledge.

Opettaja
Anne Karppinen

Opetusaikataulut taulukkomuodossa

Lähiopetus kestää vuoden 2023 ajan. Opinnot on mahdollista suorittaa vuoden 2023 aikana, mutta suosittelemme työn ohella opiskelevia jättämään kurssin Reading and Writing in a Foreign Language -tenttimisen keväälle 2024, jolloin kokonaisuus on hieman kevyempi.

Kevät 2023:Torstai
etäopetus
Perjantai 17-20  
lähiopetus Jyväskylässä
Lauantai 9-12  
lähiopetus Jyväskylässä
Lauantai 13-16   
lähiopetus Jyväskylässä
VKO 3 
20.-21.1.


Communication Skills for Teachers
Grammar in Use
Academic Literacy
VKO 4 
26.1.
17-20
Researching World English
VKO 5 
3.-4.2.17-18.30
Researching World English
Communication Skills for Teachers
Grammar in Use
VKO 7
17.-18.2.


Communication Skills for Teachers
Grammar in Use
Academic Literacy
VKO 11
16.3.
17-18.30
Researching World English
VKO 12 
25.3.Communication Skills for Teachers
Grammar in Use
VKO 13
27.3.
17-18.30
Researching World English
POIKKEUKSELLISESTI MAANANTAINA (ETÄ)VKO 15 
14.-15.4.


Communication Skills for Teachers
Grammar in Use
Grammar in Use
VKO 16
20.4.

17-18.30
Researching World EnglishVKO 17
27.4.
17-20
Researching World English
VKO 18
6.5.
Communication Skills for Teachers
Academic Literacy


Syksy 2023:


Perjantai 17-20
lähiopetus Jyväskylässä
Lauantai 9-12
lähiopetus Jyväskylässä

Lauantai 13-16
lähiopetus Jyväskylässä

VKO 35 1.-2.9.

Pedagogical Practices in Classroom Interaction
Pedagogical   Practices in Classroom Interaction
Researching   World English
VKO 38 22.-23.9.


Poikkeuksellisesti klo 16-20

Lähitenttimahdollisuus
Pedagogical   Practices in Classroom Interaction 
Academic   Literacy
VKO   46 18.11.


Researching   World English
Pedagogical   Practices in Classroom Interaction
VKO   48 2.12.


Pedagogical   Practices in Classroom Interaction
Academic   Literacy
VKO 50 16.12.Pedagogical   Practices in Classroom Interaction
Academic   Literacy


Tenttipäivät kursseille Teaching English Today ja Reading and Writing in a Foreign Language

7.6.2023
30.8.2023
28.10.2023
14.2.2024
10.4.2024

Voit valita näillä kursseilla itsellesi sopivat tenttipäivät. Suosittelemme tenttimään kurssin Teaching English Today mahdollisimman aikaisin, sillä kurssi on esitieto syksyn Pedagogical Practices in Classroom Interaction -kurssille.

Muut tentit paitsi 28.10. on tarkoitus pitää verkkotentteinä. Opiskelijoiden toiveesta on mahdollista järjestää useampi lähitenttitilaisuus. Tenttiaika on neljä tuntia ja yhtenä tenttipäivänä tentitään lähtökohtaisesti yksi kurssi.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Korppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen ja todistuksen opintokokonaisuudesta. JYU:n opiskelija tai opiskelija, joka aloittaa myöhemmin opinnot Jyväskylän yliopistossa, voi pyytää avoimesta yliopistosta opintojen siirtoa JYU:n opintorekisteriin.

Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla

Tiedustelut ja opintoneuvonta:

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
jenni.j.panula-ontto@jyu.fi
044 760 3725

Näytä kaikki kurssit.