Englannin kielen perusopinnot (25 op) 2023

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä / kutsukirjeessä
Opettaja
Useita opettajia
Aika
11.1.2023 - 30.12.2023
Ilmoittautuminen alkaa
1.9.2022 09:00
Ilmoittautuminen päättyy
25.1.2023
Ilmoittautuminen on päättynyt

Katso opintojen aikataulu taulukkomuodossa sivun lopusta.

Englannin kielen perusopinnot 25 op ovat osa Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opintoja.

Toteutustapa ja aikataulu

Opinnot alkavat tammikuussa 2023 ja kestävät vuoden 2023 loppuun. Opetus jakaantuu kevätlukukaudelle 2023 ja syyslukukaudelle 2023, opintojen suorittaminen kestää siis vuoden. Opetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena perjantai-iltaisin ja lauantaisin, mutta osa opetuksesta saatetaan pitää etäopetuksena. Tarkka opetusaikataulu päivitetään taulukkomuodossa sivun loppuun viimeistään syyskuun alussa. Opiskelijan on kyettävä sitoutumaan läsnäoloon niin lähi- kuin etäopetuksenkin osalta.

Sisältö

Englannin kielen perusopinnoissa opiskelija tutustuu kielen käyttöön, rakenteisiin ja sen kehitykseen globaalina kielenä sekä oppii viestimään sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti. Opinnot järjestetään Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti. 

Osaamistavoitteet

Englannin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

• tuntee kielitieteen peruskäsitteitä, keskeisiä teorioita ja sovellusalueita
• osaa viestiä sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä eri tilanteissa sekä tuntee akateemisen kirjoittamisen prosessin ja konventiot
• tuntee englannin kielen rakenteet, osaa analysoida niitä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa
• tunnistaa tekstien, lukemisen, kirjoittamisen ja suullisten vuorovaikutustilanteiden erityispiirteitä
• tuntee englanninkielisen maailman kulttuuria ja historiaa; osaa yhdistää tietoa näistä nyky- yhteiskunnan ilmiöiden tarkasteluun
• tunnistaa englannin kielen kehitysvaiheet ja osaa tarkastella nyky-englannin vaihtelua

Englannin kielen aineopintoihin hakeutuvien edellytetään suorittavan perusopinnot hyvin tiedoin.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat

 • kaikille englannin kielen opetuksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneille,
 • yliopistoon kielten pääaineopintoihin hakeville ja
 • luokanopettajille ja kielten opettajille, jotka haluavat lisäpätevyyttä työhön
 • kansainvälisissä tehtävissä toimiville kielitaidon ja kulttuuriosaamisen kehittämiseen.

Esitiedot

Opintoihin ei järjestetä valintakoetta. Suosittelemme, että testaat kielitaitosi eri kielitaidon osa-alueilla ennen opintoihin ilmoittautumista Dialang-testillä. Perusopinnot vaativat opiskelijalta vähintään tasoa B2, osin tasoa C1 eri kielitaidon osa-alueilla.

Dialang-testistö on ilmainen nettiselaimen välityksellä käytettävä ohjelma, joka soveltuu kielitaidon itsearviointiin. Arviointi tehdään eurooppalaisen viitekehyksen (EVK:n ja CEFR:n) 6-portaisella kielitaidon asteikolla - A1 (heikoin) - C2 (korkein taso, verrattavissa syntyperäisen taitoon).

Dialangissa on 5 osa-aluetta: lukeminen, kuuntelu, kirjoittaminen (tosin vain epäsuorilla tehtävillä), sanasto ja rakenteet, joista jokaisessa on n. 30 osioita. Kutakin osa-aluetta on 3 eri versiota: helppo (noin A2), keskivaikea (n. B1) ja vaikea (B2 ja ylöspäin).

TUTUSTU TESTIN OHJEISIIN

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opintomaksut yhteensä 825 €. Opintomaksu sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröintimaksun. Opintomaksut on mahdollista maksaa kolmessa erässä.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot ovat sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Osallistujille lähetetään infokirje viim. viikkoa ennen opintojen alkua.

Maksimiosallistujamäärä 20. Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Kurssin peruuntumisesta ilmoitamme kaksi viikkoa ennen opetuksen alkua.

Opintokokonaisuuden opintojaksot:

EKIP1010 Spoken Communication (5 op)

EKIP1020 Written Communication (5 op) 

EKIP2010 English Linguistics (5 op)

EKIP5010 English in the World: Past, Present and Future (5 op) 

EKIP5020 Historical Contexts of the Anglosphere (5 op) 

Kurssikuvaukset:  

EKIP1010 Spoken Communication (5 op)

Opettaja
Anne Karppinen (Lectures) ja Roger Noël Smith (Pronunciation & Oral Skills)

Opetus 
kevätlukukausi 2023

Sisältö
The course aims to improve students’ oral skills in English and increase their theoretical and practical knowledge on a selection of themes related to spoken communication. Students are expected to be able to take part in university courses through English and later to use English in their professional lives. This is therefore a foundational course for further work in developing communication skills.

Suoritustavat 
36 hours of contact teaching:

o   Lectures: 12h
o   Pronunciation: 12h
o   Oral Skills: 12h 

written assignment on transcription
small group discussions
individual assignments
presentation
readings

Arviointi 
Presentation, pronunciation exam, lecture exam

Osaamistavoitteet 
After the course the student

 •     participates more competently and confidently in a variety of oral activities, such as group discussion, debate, negotiation and small talk
 •     pronunciation: is comfortably intelligible in English
 •     has familiarized herself with different varieties of English and foreign accents
 •     has basic knowledge of English phonology and prosody, including phonemic transcription
 •     has familiarized herself with video conferencing
 •     can give an effective presentation

Lisätietoja 
Attendance policy is 83% in small group meetings and language lab sessions

Oppimateriaalit 
Materials specified later

EKIP1020 Written Communication (5 op)

Opettaja 
Anne Karppinen

Opetus 
kevätlukukausi 2023 ja syyslukukausi 2023

Sisältö
The course offers students an overview of different approaches to writing and the basic principles of academic writing. In addition, students will get practical tools, which they can use throughout their studies.

Completion methods
Contact teaching 24h 
Assessment details
Participating to lectures, completing written assignments and giving feedback on others’ writing.

Osaamistavoitteet
After the course, students will be able to

 •     see the individual and social nature of writing
 •     explain the basic approaches to writing
 •     recognise basic features of different kinds of multimodal texts
 •     use sources effectively and critically in their own writing
 •     produce short, basic texts according to academic conventions, using appropriate and accurate language
 •     recognise the different phases of the writing process
 •     give peer feedback on others’ texts
 •     plan time management for their work and take responsibility for their work
 •     better understand their own skills and ways of learning and themselves as writers, and evaluate their skills
 •     see the relevance of these skills in working life.

Lisätietoja 
Attendance policy: 83%

Oppimateriaalit
List of study materials will be provided during the course.

 

EKIP2010 English Linguistics (5 op)

Opettajat 
Anne Karppinen ja Sofia Blomquist

Opetus 
kevätlukukausi 2023 

Sisältö
This course introduces the basic linguistic terms and their application to the analysis of the English language at various levels. It also provides students with skills to analyze English using syntactic concepts and terminology.

Suoritustapa
Contact teaching 24h 
Assessment details
Active class participation, Moodle exam(s), home exam(s)

Osaamistavoitteet 
After completing the course students will be able to

 •     view language as a research subject and language use as a form of social action
 •     explain basic approaches in the study of language (semantics, pragmatics, discourse analysis, conversation analysis)
 •     recognise the central levels of linguistic description (phonology, morphology, syntax, lexis, semantics, pragmatics) in English and the basic terminology related to them
 •     describe the structure of the English language using basic grammatical terminology, including distinguishing the basic clause types and phrases and their constituent elements from each other and understanding the connections between the different levels of structural analysis
 •     analyze both spoken and written language and understand their multimodal basis for meaning-making

Läsnäolo
Attendance 80%

Oppimateriaalit
Other material will be provided on Moodle

Kirjallisuus

 •     Yule, G. (2010). The Study of Language (4th ed.).
 •     Downing & Locke. (2014). English Grammar: A University Course.

 

EKIP5010 English in the World: Past, Present and Future (5 op)

Opettaja 
Tuomo Kuivalainen

Opetus
syyslukukausi 2023

Sisältö
Did you know there are more people in the world who speak English as a second/foreign language than as a first language? This course explores how English came to be a ‘world language’, and some of its different varieties around the world. We explore the linguistic features of different varieties of English, and their social significance in each place. We also cover theoretical models of world Englishes, their historical evolution and contemporary use.

Suoritustavat
Contact teaching 24h 
Assessment details
Active participation and completion of all assignments including the final exam is required for completing the course. Assessment criteria are available in Moodle.

Osaamistavoitteet 
After this course, students will be able to:

 •     Understand the way English emerged from contact with Old Norse and Norman French
 •     Identify distinctive grammatical and phonological systems of certain world varieties of English (in order to appreciate a plurality of ‘world Englishes’)
 •     Analyse debates about the global role of English in e.g. education, business, travel, linguistic imperialism
 •     Describe current influences on English from around the world, and consider possible future trajectories for the language

Läsnäolo 
Attendance requirement: 80%

Oppimateriaalit 
A list of literature will be provided at the beginning of the course. Study materials will be provided in Moodle.

 

EKIP5020 Historical Contexts of the Anglosphere (5 op)

Opettaja 
Anne Karppinen

Opetus
syyslukukausi 2023

Sisältö
The course gives an introduction to cultures, discourses and texts of the Anglosphere from a historical perspective. We start by studying the present discourses and ideologies on the unifying role of key values in the English-speaking world. We travel back in time and investigate historical events through extracts from political documents, literary works and popular culture texts in order to gain a critical understanding of how culture is constructed as an interplay of texts, practices and discourses through which our conceptions of past and present are formed.

Suoritustavat
Contact teaching 24h 
Assessment details
Final exam

Osaamistavoitteet
After completing the course, students will be able to

 •     see culture as a dynamic and complex construct,
 •     understand the development and impact of British colonialism,
 •     identify the historical origin of discourses on the Anglosphere cultures and examine their development critically,
 •     see how political documents, literary works and popular culture can be used as analytical tools to understand history and social development.

Läsnäolo
80% attendance

Oppimateriaalit: 
To be specified later.

Kirjallisuus
A list of readings will be provided at the beginning of the course


Opetusaikataulut taulukkomuodossa:

Kevätlukukausi 2023:

Week/date 
Thursday 18-19.30
ONLINE / ETÄOPETUS
Friday 18–19.30
IN JYVÄSKYLÄ / LÄHIOPETUS
Saturday   9–12 
IN JYVÄSKYLÄ / LÄHIOPETUS
Saturday   13–16 
IN JYVÄSKYLÄ / LÄHIOPETUS
2/12.–14.1. 
Spoken   Communication:
Oral   skills/pronunciation
Spoken   Communication:
Oral   skills/pronunciation
English LinguisticsWritten
Communication
4/26.–28.1. 
Spoken   Communication:
Oral   skills/pronunciation
Spoken   Communication:
Oral skills/pronunciation
Spoken   Communication:
Lectures
English Linguistics 
6/9.–11.2. 
Spoken   Communication:
Oral   skills/pronunciation
Spoken   Communication:
Oral skills/pronunciation
Spoken Communication:
Lectures
English Linguistics
11/16.–18.3. 
Spoken   Communication:
Oral   skills/pronunciation
Spoken   Communication:
Oral skills/pronunciation
Written
Communication
English Linguistics
16/20.–22.4. 
Spoken   Communication:
Oral   skills/pronunciation
Spoken   Communication:
Oral   skills/pronunciation
Spoken Communication:
Lectures
English Linguistics
18/4.–6.5. 
Spoken   Communication:
Oral   skills/pronunciation
Spoken   Communication:
Oral   skills/pronunciation
Written
Communication
English Linguistics


Syyslukukausi 2023:

Week/dateFriday 17–20
LÄHIOPETUS TAI ETÄOPETUS
Saturday 9–12
IN JYVÄSKYLÄ / LÄHIOPETUS
Saturday 13–16
IN JYVÄSKYLÄ / LÄHIOPETUS
36/8.–9.9.English in the World: Past, Present and FutureHistorical Aspects of the AnglosphereWritten   Communication
39/29.-30.9.English in the World: Past, Present and FutureHistorical Aspects of the AnglosphereHistorical Aspects of the Anglosphere
41/13.–14.10.English in the World: Past, Present and FutureHistorical Aspects of the AnglosphereWritten   Communication
46/17.–18.11.English in the World: Past, Present and FutureHistorical Aspects of the AnglosphereWritten   Communication
48/1.–2.12.Historical Aspects of the AnglosphereEnglish in the World: Past, Present and FutureEnglish in the World: Past, Present and Future

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Korppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen ja todistuksen opintokokonaisuudesta. JYU:n opiskelija tai opiskelija, joka aloittaa myöhemmin opinnot Jyväskylän yliopistossa, voi pyytää avoimesta yliopistosta opintojen siirtoa JYU:n opintorekisteriin.

Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla

Tiedustelut ja opintoneuvonta:

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto

jenni.j.panula-ontto@jyu.fi

044 760 3725

Näytä kaikki kurssit.