F. Tuotekehitys (5 op)

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Avoin Opettaja
Aika
3.5.2023 - 14.6.2023
Ilmoittautuminen alkaa
6.5.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.4.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
25,00 €

Tuotekehitys (5 op) on osa Tuotantotalouden sivuaineopintoja (25 op).

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Yksittäisen opintojakson opintomaksu on 25 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 12,5 €(ks. alennustiedot alla).

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske OY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Mikäli haluat suorittaa koko 25 op kokonaisuuden, ilmoittauduthan opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille kursseille. Kokonaisuuden (25 op) opintomaksut 100 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 50 €.

Kurssikuvaus

Aikataulu
03.05.2023 - 14.06.2023

Osaamistavoitteet 
Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Sisältö

 • Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
 • Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
 • Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
 • Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
 • Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
 • Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä

Suoritustapa
Aloitusluennot sekä luennot (20 h) Moodlessa, viikkotehtävät ja etäryhmissä suoritettava projektityö.
Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Kirjallisuus
Ulrich, Karl T., Eppinger, Steve D., and Yang, Maria C., Product Design and Development. 7.th ed., Mc Graw-Hill Education, 2020.
Lisäksi kurssilla jaettava muu materiaali.
Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

Arviointi
1-5 ja hylätty

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Oulun yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Oulun yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen verkkolomakkeella. Koko 25 opintopisteen kokonaisuuden suorittanut opiskelija voi tilata OY:n avoimesta yliopistosta todistuksen tällä verkkolomakkeella.

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Ella Pitkäranta, p. +358 44 760 3728 tai ella.h.pitkaranta@jyu.fi.

Näytä kaikki kurssit.