E. Prosessi- ja laatujohtaminen (5 op)

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Avoin Opettaja
Aika
22.2.2023 - 26.4.2023
Ilmoittautuminen alkaa
6.5.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
7.2.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
25,00 €

Prosessi- ja laatujohtaminen (5 op) on osa Tuotantotalouden sivuaineopintoja (25 op).

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Yksittäisen opintojakson opintomaksu on 25 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 12,5 €(ks. alennustiedot alla).

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske OY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Mikäli haluat suorittaa koko 25 op kokonaisuuden, ilmoittauduthan opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille kursseille. Kokonaisuuden (25 op) opintomaksut 100 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 50 €.

Kurssikuvaus

Aikataulu
22.02.2023 - 26.04.2023

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen modernien periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö
Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit, Quality 4.0.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

  • Orientaatio ja johdanto prosessi- ja laatujohtamiseen
  • Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
  • Strategianäkökulma
  • Design for quality
  • Suorituskyvyn mittaus, muutosjohtaminen ja benchmarking
  • Prosessien johtaminen ja suunnittelu
  • Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
  • Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigma
  • Henkilöstö, tiimit ja koulutus
  • Quality 4.0 ja yhteenveto

Suoritustavat
Kurssi koostuu kymmenestä viikottaisesta luennosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Orientaatioluento järjestetään live-verkkoluentona ja julkaistaan tallenteina jälkeenpäin. Tämän jälkeen seuraavan yhdeksän viikon ajan kurssin Moodle-työtilassa julkaistaan viikottaiset videoluennot. Viimeinen luentokerta järjestetään myös mahdollisesti live-verkkoluentona. Opiskelija laatii viikottain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. 

Kirjallisuus
JS Oakland, RJ Oakland & MA Turner (2021) Total quality management and operational excellence: text with cases, (5th ed.). 
Routledge, 540 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Arviointi
Tehtävät arvostellaan viikottain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty
muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Oulun yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Oulun yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen verkkolomakkeella. Koko 25 opintopisteen kokonaisuuden suorittanut opiskelija voi tilata OY:n avoimesta yliopistosta todistuksen tällä verkkolomakkeella.

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Ella Pitkäranta, p. +358 44 760 3728 tai ella.h.pitkaranta@jyu.fi.

Näytä kaikki kurssit.