D. Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet (5 op)

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Avoin Opettaja
Aika
8.12.2022 - 14.2.2023
Ilmoittautuminen alkaa
6.5.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.11.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet (5 op) on osa Tuotantotalouden sivuaineopintoja (25 op).

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Yksittäisen opintojakson opintomaksu on 25 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 12,5 €(ks. alennustiedot alla).

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske OY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Mikäli haluat suorittaa koko 25 op kokonaisuuden, ilmoittauduthan opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille kursseille. Kokonaisuuden (25 op) opintomaksut 100 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 50 €.

Kurssikuvaus

Aikataulu
08.12.2022 - 14.02.2023

Oppimistehtävien palautukset viikoilla 49-09 (välissä joulutauko).

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
  • osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
  • ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
  • ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
  • ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut

Sisältö
Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen.

Suoritustapa
Luennoista ilmoitetaan Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla. Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

Kirjallisuus 
Kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.
Opetuskieli Suomi. Aineistossa voidaan käyttää myös englanninkielistä materiaalia.

Arviointi 
1-5 ja hylätty

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Oulun yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Oulun yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen verkkolomakkeella. Koko 25 opintopisteen kokonaisuuden suorittanut opiskelija voi tilata OY:n avoimesta yliopistosta todistuksen tällä verkkolomakkeella.

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Ella Pitkäranta, p. +358 44 760 3728 tai ella.h.pitkaranta@jyu.fi.

Näytä kaikki kurssit.