C. Projektinhallinta (5 op)

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Avoin Opettaja
Aika
31.10.2022 - 11.12.2022
Ilmoittautuminen alkaa
6.5.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
23.10.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

Projektinhallinta (5 op) on osa Tuotantotalouden sivuaineopintoja (25 op).

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Yksittäisen opintojakson opintomaksu on 25 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 12,5 €(ks. alennustiedot alla).

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske OY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Mikäli haluat suorittaa koko 25 op kokonaisuuden, ilmoittauduthan opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille kursseille. Kokonaisuuden (25 op) opintomaksut 100 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 50 €.

Kurssikuvaus

Aikataulu
31.10.2022 - 11.12.2022

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodlessa seuraavasti:
Luentojen aikataulut:

 • Aloituspäivänä aukeaa kurssin oppimisympäristö ja ensimmäinen luentoviikko alkaa. Verkkopäivystys illalla kysymyksille: Kurssin käytänteet
 • Verkkoluentokokonaisuudet (1-6) viikkoaikataulun mukaan loka-marras-joulukuun aikana
 • Vapaaehtoinen Suomen Projektiyhdistyksen PMAF –sertifiointi joulukuussa (pyritään järjestämään mahdollisuus suoritukseen)
 • Verkkotutoroinnit: 3 kpl marraskuussa, ajankohdat tarkentuvat myöhemmin (harjoitustehtävien opastus).

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
 • pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
 • pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
 • tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
 • ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
 • osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Sisältö

 • Johdanto projektihallintoon - projektien ja projektityön luonne
 • Projektin elinkaari
 • Projektin myynti ja markkinointi
 • Projektin tavoitteiden hallinta
 • Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta
 • Projektin kustannusten hallinta
 • Projektin sidosryhmien hallinta
 • Projektin riskienhallinta
 • Projektin aikataulun ja riippuvuuksien hallinta
 • Tuloksen arvon laskenta - earned value calculation
 • Erilaisten (ketterä, integroitu projektitoteutus) projektien hallinta
 • Projektit liiketoimintana

Suoritustapa
Etäluennot, verkkotuutorointi, oppimistehtävät ja PMAF-sertifiointi. 

Kirjallisuus
Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa:
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf 
Kurssikirjasta on tarjolla myös äänikirjaversio ilmaiseksi
Lisäksi kurssilla jaettava muu lukumateriaali PMAF -sertifiointikokeeseen valmistautumista varten

Arviointi 
1-5

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Oulun yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Oulun yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen verkkolomakkeella. Koko 25 opintopisteen kokonaisuuden suorittanut opiskelija voi tilata OY:n avoimesta yliopistosta todistuksen tällä verkkolomakkeella.

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Ella Pitkäranta, p. +358 44 760 3728 tai ella.h.pitkaranta@jyu.fi.

Näytä kaikki kurssit.