Kuvataiteen perusopinnot (25 op) 2024

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä / kutsukirjeessä
Opettaja
Useita opettajia
Aika
1.1.2024 - 31.12.2024
Ilmoittautuminen alkaa
1.6.2023 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.11.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
1030,00 €

HUOM. Alla olevat tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Opintojaksojen tarkemmat aikataulut julkaistaan kesän jälkeen. Myös ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

Sisältö

Kuvataiteen perusopinnot ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opintoja. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti erilaisiin ilmaisutekniikoihin ja kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. 

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijat voivat olla työtaitojensa syventäjiä, alalle tulevaisuudessa pyrkiviä tai harrastajia. Opintoihin ovat tervetulleita kaikki, jotka omaavat opintoja aloittaessaan riittävät kuvalliset valmiudet. Kuvataiteen perus- ja aineopinnot eivät anna kuvataiteen opettajan kelpoisuutta.

Aikataulu

Opinnot alkavat vuoden 2024 alussa. Opinnot järjestetään kahden lukukauden aikana. Opinto-oikeus on voimassa opintojen järjestämisen ajan. Opiskelijoiden on kyettävä sitoutumaan lähiopetukseen. 

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opintokokonaisuuden opintomaksu on yhteensä 1030 €. Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijan opintomaksu 532,50 €, ks. alennustiedot alta. Opintomaksu sisältää Lapin yliopiston Avoimen yliopiston rekisterimaksun 35 €. Kesäyliopiston opintomaksun voi maksaa kolmessa erässä. Kursseilla käytettävät välineet ja materiaalit eivät sisälly opintomaksuun. Opintojaksokohtainen hinta 185 € (sis. avoimen yliopiston reksiterimaksun 10 €, paitsi Portfolio 105 € (sis. avoimen yliopiston reksiterimaksun 5 €).  Opintomaksu sisältää sellaiset materiaalit, jotka tilataan Kesäyliopiston toimesta kursseille Plastinen sommittelu ja Kokeellinen grafiikka (mm. savet, musteet, grafiikkalevyt). Opintomaksu ei sisällä muiden kurssien materiaaleja, eli opiskelijan tulee hankkia opettajan ohjeistamat tarvikkeet (esim. paperit, kynät, akvarelli-, akryyli- ja öljyvärit) itse, mikäli ei niitä jo omista.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusn 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot ovat sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon (= opinnot mahtuvat tutkintoon, tutkinnossa tilaa 25 opintopisteelle). Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. Tätä varten on verkossa lomake, jonka voi skannata tai toimittaa sisäisellä postilla kesäyliopiston toimipisteeseen, Ag B331.1) ennen opintojen alkua. HUOM! Alennus ei koske LY:n Avoimen yliopiston opintomaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. 

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen viimeistään kaksi viikkoa ennen opetuksen alkua. Myös yksittäiselle jaksolle voi ilmoittautua, jos opintoryhmässä on tilaa.

Kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen opiskelijan tulee rekisteröityä vielä Lapin yliopiston Avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto toimittaa opintoihin ilmoittautuneille linkin rekisteröitymiseen Lapin yliopiston Avoimeen yliopistoon. Rekisteröitymisen yhteydessä peritään LY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 35 euroa/opintokokonaisuus tai 10 euroa/opintojakso. Rekisteröityminen on edellytys sille, että opiskelija saa opinto-oikeuden, opintosuoritukset viedään opintorekisteriin ja että hän niistä saa todistuksen. Todistuksen antaa LY:n Avoin yliopisto.

Opintokokonaisuus toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Opintojen peruuntumisesta ilmoitamme viimeistään viikkoa ennen opetuksen alkua.

Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Opintokokonaisuuden opintojaksot 

ayUKUV1700 Kuvataiteen perusopinnot 25 op

ayUTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin 4 op
ayUYLE0229 Portfolio 1 op
ayUTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
ayUTAK0115 Värioppi 4 op
ayUTAK0117 Maalaus 4 op
ayUTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
ayUTAK0118 Kokeellinen grafiikka 4 op

Kurssikuvaukset

Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin 4 op

Sisältö
Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä eri työpajoissa: pima, plastinen, grafiikka, valokuvaus. Työpajoissa työskennellään sisältölähtöisesti yhteisen tehtävän parissa eri menetelmin. Opiskelijat jaetaan työpajoihin siten, että eri koulutusohjelmien opiskelijat saavat mahdollisuuden yhteistyöhön. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettajat ohjaavat ja auttavat teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
 • soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
 • tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
 • sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta

Toteutus ja työmuodot
Luento-opetus 20 h, luentoihin perustuvat harjoitustyöt 24 h, itsenäinen työskentely 64 h

Aikataulu 
Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Perjantaisin klo 16.30–20.00 ja lauantaisin klo 9.30–15.30 (pe sis. 30 min tauko, la sis. 45 min lounastauko)

Vaadittavat suoritukset
Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen

Arviointi
Hyväksytty/hylätty

Opettajat
Kuvataiteen lehtori Antti Lokka ja kuvataiteilija Minja Revonkorpi

Opintomaksu
Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 146 euroa. Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 20 euroa.

Havaintopiirustus 4 op

Sisältö
Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisä- ja ulkotiloissa, elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen
 • tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa
 • esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa
 • käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä

Toteutus ja työmuodot
Ohjatut harjoitustyöt luokkatilassa ja luokan ulkopuolella 48 h, itsenäinen työskentely 60 h

Aikataulu
Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Perjantaisin klo 16.30–20.00 ja lauantaisin klo 9.00–15.45 (pe sis. 30 min tauko, la sis. 45 min lounastauko)

Vaadittavat suoritukset
Harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen sekä muiden annettujen tehtävien tekeminen

Arviointi
Hyväksytty/hylätty

Opettaja
Kuvataitelija Mari Antjärvi

Opintomaksu
Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 146 euroa. Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 20 euroa.

Värioppi 4 op

Sisältö
Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen muotoilun keskeisenä osana. Työpajoissa voidaan huomioida koulutusalojen erityistarpeet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • väriopin peruskäsitteet
 • soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa
 • käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia

Toteutus ja työmuodot
Luennot ja ohjatut harjoitukset 48 h, itsenäinen työskentely 60 h

Oheiskirjallisuus
Albers, Josef: Värien vuorovaikutus, 1991.
Arnkil, Harald: Värit havaintojen maailmassa, 2007.
Ball, Philip: Kirkas maa, miten värit syntyvät, 2003.
Brusatin, Manlio: Värien historia, 1996.
Finlay, Victoria: Värimatka, 2004.
Itten, Johannes: Värit taiteessa, 1989.

Aikataulu 
Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Perjantaisin klo 16.30–20.00 ja lauantaisin klo 9.00–15.45 (pe sis. 30 min tauko, la sis. 45 min lounastauko)

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointi
Hyväksytty/hylätty

Opettaja
Kuvataiteilija Kristiina Lempiäinen-Trzaska

Opintomaksu
Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 146 euroa. Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 20 euroa.

Maalaus 4 op

Sisältö
Maalaamisen perustekniikoiden harjoitteleminen ja erilaisiin materiaaleihin tutustuminen. Oman ilmaisun kehittäminen maalauksen keinoin. Maalaus osana tilaa, installaatiota.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää erilaisia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa toteuttamiseksi
 • käyttää maalauksen sekatekniikoita ja ymmärtää niiden vaatiman materiaalituntemuksen
 • valita omaan ilmaisuunsa sopivia maalausmateriaaleja ja tekotapoja

Toteutus ja työmuodot
Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h

Aikataulu 
Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Perjantaisin klo 16.30–20.00 ja lauantaisin klo 9.00–15.45 (pe sis. 30 min tauko, la sis. 45 min lounastauko)

Vaadittavat suoritukset 
Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät

Arviointi
Hyväksytty/hylätty

Opettajat
Kuvataiteilija Mari Antjärvi ja kuvataiteilija Minja Revonkorpi

Opintomaksu
Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 146 euroa. Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 20 euroa.

Plastinen sommittelu 4 op

Sisältö
Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita. Savi, kipsi ja puu perusmateriaaleina. Työpajoissa voidaan huomioida koulutusalojen erityistarpeet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • soveltaa materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa
 • hyödyntää ja soveltaa kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja

Toteutus ja työmuodot
Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h

Aikataulu
Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Perjantaisin klo 16.30–20.00 ja lauantaisin klo 9.00–15.45 (pe sis. 30 min tauko, la sis. 45 min lounastauko)

Vaadittavat suoritukset 
Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät

Arviointi
Hyväksytty/hylätty

Opettaja
Taiteilija Kirsi Tapper

Opintomaksu
Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 146 euroa. Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 20 euroa.

Kokeellinen grafiikka 4 op

Sisältö
Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
 • yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
 • tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä
 • käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä

Toteutus ja työmuodot
Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h

Aikataulu
Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Perjantaisin klo 16.30–20.00 ja lauantaisin klo 9.00–15.45 (pe sis. 30 min tauko, la sis. 45 min lounastauko)

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen

Arviointi
Hyväksytty/hylätty

Opettajat
FT (taidehistoria), kuvataiteilija Rita Vargas ja kuvataiteilija Maria Pihl

Opintomaksu
Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 146 euroa. Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 20 euroa.

Portfolio 1 op

Portfoliokurssi on osa kuvataiteen perusopintoja.

Sisältö
Opiskelija kokoaa kuvataiteen perusopintojen kursseilla tekemistään töistä portfolion, joka arvioidaan osana perusopintoja.

Toteutus ja työmuodot
Luento 2 h  ja kritiikkitilaisuus 5 h, itsenäinen työskentely 20 h

Aikataulu
Kritiikkitilaisuuden päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 

Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen luennolle ja kritiikkitilaisuuteen, portfolion tekeminen

Arviointi 
0–5

Opettajat
Kuvataiteen lehtori Antti Lokka ja kuvataitelija Minja Revonkorpi

Opintomaksu
Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 100 euroa. Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröntimaksu 10 euroa.

Lisätietoja
Suoritetaan viimeisenä kurssina. Kurssin suoritus vähintään arvosanalla hyvä (3) antaa opinto-oikeuden kuvataiteen aineopintoihin.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Lapin yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Lapin yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Lapin yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen (avoin@ulapland.fi).

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
jenni.j.panula-ontto@jyu.fi
044 760 3725

Näytä kaikki kurssit.