Psyykkiset traumat (3 op)

Paikka
Jyväskylän yliopisto, koulutuspaikka ilmoitetaan kutsussa
Opettaja
Psykologi, traumapsykoterapeutti Satu Vehkala
Aika
3.10.2022 - 16.12.2022
Ilmoittautuminen alkaa
1.6.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.9.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

MEDV2046  Psyykksiet traumat (3 op) on osa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valinnaisia opintoja.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opintomaksut yhteensä 105 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 75 € (ks. alennustiedot alla). Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan Jyväskylän kesäyliopistoon 60 € (JYU:n opiskelija 30 €). Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 45 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohje UTU:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen lähetetään sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske UTU:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Sisältö

  • Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
  • Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
  • Trauman asteen arviointimenetelmät
  • Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa
  • Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
  • Traumahoito ja päihdekuntoutus.

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu ammattitaidon kehittämiseen henkilöille, jotka työssään tai opinnoissaan tarvitsevat opintojaksojen sisältöön liittyvää tietoa sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojakso soveltuu vapaavalintaisiksi opinnoiksi erinomaisesti esimerkiksi psykologian, sosiaalityön ja kasvatustieteiden yliopisto-opiskelijoille.

Aikataulu ja luentojen aiheet

Huom! Aikataulu on alustava, muutokset mahdollisia. Opintoryhmätapaamisten tarkempi aikataulu päivittyy kesän aikana.

vko 40 – 43 alkutentti Moodle-alueella 3.–31.10.

TEEMA I - Traumat yksilön näkökulmasta
vko 42 LUENTO ti 18.10 klo 16.15–17.45 Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, Professori Jyrki Korkeila (reaaliaikainen etäluento, josta tulee luentotallenne katsottavaksi oppimispäiväkirjan palautukseen asti)
vko 43 LUENTO ma 24.10 klo 16.15-17.45 Traumojen hoito, LT Markus Heinimaa (Reaaliaikainen etäluento. Luentotallennemahdollisuus ilmoitetaan myöhemmin)
vko 45 OPINTORYHMÄN LÄHITAPAAMINEN ma 7.11. klo 16.30-18 Traumatisoituminen – yksilö: aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta. Tila: Agora AgD213.1

TEEMA II - Traumat yhteiskunnan näkökulmasta
vko 47 LUENTO ma 21.11 klo 16.15-17.45 Vakava traumatisoituminen psykososiaalisena ilmiönä: Pakolaislasten ja -nuorten kompleksi traumatisoituminen ja traumaattisista kokemuksista selviytyminen, PsT, Dos. Kirsi Peltonen (reaaliaikainen etäluento, josta tulee luentotallenne katsottavaksi oppimispäiväkirjan palautukseen asti)
vko 48 LUENTO ma 28.11 klo 16.15-17.45 Traumaattisten tilanteiden muistaminen ja muistivääristymien riski Oikeuspsykologian dosentti, psykologi Julia Korkman (reaaliaikainen etäluento, josta tulee luentotallenne katsottavaksi oppimispäiväkirjan palautukseen asti)
vko 49  OPINTORYHMÄN LÄHITAPAAMINEN ke 7.12. klo 16.30-18 Traumatisoituminen – yhteiskunta: aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta. Tila: Agora AgD213.1

Oppimispäiväkirjan palautus Moodlessa pe 16.12.2022 mennessä.

Opettaja

Vastuuopettaja professori Jyrki Korkeila (UTU) sekä vaihtuvat luennoitsijat Turun yliopistosta. Opintoryhmän tuutori Jyväskylän kesäyliopistossa psykologi ja traumapsykoterapeutti Satu Vehkala.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut ymmärrys traumojen yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lisäksi hänellä on valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Toteutustapa

Reaaliaikaiset verkkoluennot (10 t) sekä kaksi opintoryhmän lähitapaamista Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa arki-iltaisin viikoilla 45/46 ja 49 (2 x 2t).

Vaadittavat suoritukset ja arviointi

  • Ennen opetuksen alkua on kirjallisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskelijalla on hallussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Arviointi hyväksytty/hylätty
  • Oppimispäiväkirja luentojen sekä asiantuntijapaneelinen / pienryhmäopetuksen pohjalta. Arviointi hyväksytty/hylätty

Oppimateriaali

Myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus sekä artikkelimateriaali.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Turun yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Turun yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Turun yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen (ohjeet annetaan myöhemmin).

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.