Representaatio: merkityksen muodostumisen tapoja tanssitaiteessa 2 op

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Heli Keskikallio
Aika
10.7.2023 - 14.7.2023
Ilmoittautuminen alkaa
14.4.2023 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.6.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
299,00 €

Representaatio: merkityksen muodostumisen tapoja tanssitaiteessa (2 op) on osa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintoja, joita Jyväskylän kesäyliopisto järjestää Jyväskylässä. HUOM! Kurssi järjestetään Jyväskylässä.

Opintojakso on avointa yliopisto-opetusta ja sopii kaikille tanssiharrastajille sekä kehollisesta ilmaisusta kiinnostuneille. 

Opintomaksut ja ilmoittautuminen ja materiaalit

Opintomaksu yht. 299 €. Opintomaksu sisältää Taideyliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 20 €.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot ovat sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske TaiY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Kurssin peruuntumisesta ilmoitamme viimeistään viikkoa ennen opetuksen alkua.

Opintojakson kuvaus

Tällä kurssilla keskitytään tarkastelemaan erilaisia representaation kysymyksiä tanssitaiteen kontekstissa. Representaatio liittyy moneen inhimilliseen toimintaan: esimerkiksi käyttämämme kieli, erilaiset mallinnukset, kartat, mainokset tai liikennemerkit ovat kaikki representaation eri muotoja. Representaatiolle keskeistä on, että se viittaa itsensä ulkopuolelle. Taiteessa representaation voi ymmärtää tietynlaisena viittaussuhteena maailmaan sekä omanlaisena merkityksen muodostumisen tapana. Tanssitaiteessa representaatio voi olla esimerkiksi muistuttavuutta, imitoimista, vastaavuutta tai refletiivisyyttä.

Kurssilla tutustumme erilaisiin tanssin historiassa käytettyihin representaationtapoihin sekä pohdimme erilaisia merkityksen muodostumisen tapoja esityksessä. Avaamme representaation käsitettä sekä erilaisia viittaussuhteita käytännön harjoitteiden sekä teorian, tekstien ja teosnäytteiden avulla. Aihetta käsitellään sekä esiintyjäntyöllisestä näkökulmasta että näyttämöllistämisen tavoista käsin. Teemme käytännön harjoitteita sekä yksin että ryhmässä, havainnoimme toistemme työskentelyä ja puramme harjoitukset yhdessä keskustelemalla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija 

  • osaa havaita erilaisia viittaussuhteita sekä merkityksen muotoutumisen tapoja tanssitaiteessa
  • osaa nimetä muutaman esimerkin tanssitaiteen historiassa käytetyistä representaation tavoista 
  • kykenee käyttämään representaation käsitteistöä esitysten ja esiintyjäntyön analysoinnin välineenä

Toteutus

Koulutus järjestetään 10.–14.7. ma-pe klo 10-16 Jyväskylässä, tila tarkentuu myöhemmin

Opettaja

Koreografi, tanssitaiteilija Heli Keskikallio

Heli Keskikallio on koreografi ja tanssitaiteilija, joka työskentelee esityksen, tanssin sekä laajemmin ruumiillis-liikkeellisen ajattelun parissa tehden esityksiä ja esityksellisiä tapahtumia, fasilitoiden taiteellisia yhteentulemisia, kirjoittaen sekä toimien tanssin opettajana. Keskikallio on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian maisteriohjelmasta, jonka opinnäytetyössään hän käsitteli tanssitaiteen historiassa käytettyjä representaationtapoja suhteessa omiin töihinsä. Lisäksi Keskikallio on opiskellut Savonia-ammattikorkeakoulussa tanssinopettajaksi. Taiteellisen työnsä ohessa hän on toiminut Länsi-Suomen opiston tanssitaiteen linjan vastaavana opettajana vuosina 2011-2019.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.