Mindfulness-tunnetaitovalmentajakoulutus 25 op, 8.11.2023-23.4.2024 (verkko)

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Maria Saarelainen
Aika
8.11.2023 - 23.4.2024

ma 09.00 - 16.00
ti 09.00 - 16.00
ke 09.00 - 16.00
to 09.00 - 16.00
Ilmoittautuminen alkaa
16.9.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
20.9.2023
Ilmoittautuminen on päättynyt


Koulutus on täynnä! Uusi vastaava koulutus alkaa 6.11.2023, lisätiedot ja ilmoittautumiset verkkosivuillammeOletko sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen ja haluaisit auttaa asiakkaitasi monin verroin paremmin? Tervetuloa Mindfulness-tunnetaitovalmentajakoulutukseen!

Koulutuksen kuvaus

Mindfulness-tunnetaitovalmentajakoulutus (25 op) on kestoltaan puolen vuoden mittainen, intensiivinen ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ammattilaisia, jotka pystyvät monipuolisesti hyödyntämään työssään mindfulness-menetelmää stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutus sisältää käytännönläheisiä menetelmiä läsnäolo- ja tunnetaitojen kehittämiseksi, valmentavan otteen kehittämistä sekä tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja sen soveltamista omaan työhön ja elämään. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään koulutuksessa omaa elämänkokemustaan ja ammatillisuuttaan.

Koulutuksessa opit kannattelemaan muiden tunteita kuin "käsivarsillasi" oman kokemuksen kautta ja opit havaitsemaan eron itsessäsi omien ja asiakkaan tunteiden välillä. Lisäksi opit ymmärtämään, mitä arvoa läsnäolo tuottaa vuorovaikutukseen omassa työympäristössäsi. Oma asenteesi itseäsi, muita ja elämää kohtaan muuttuu joustavammaksi.

Koulutuksen aikana käydään läpi omakohtainen mindfulness-prosessi (sisältäen mindfulnessin 8-viikon intensiivikurssin), joka on koko menetelmän käyttämisen perusta. Harjoittelu jatkuu kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan.

Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäiseen omaan mindfulness-harjoitteluun. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulnessista, mutta siitä on hyötyä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja se soveltuu myös henkilöstöalan ammattilaisille.

Ydinsisällöt

 • Tietoisen läsnäolon ja tunnetaitojen tietoperusta: tietoisen läsnäolon vaikutus terveyteen ja uusien näkökulmien syntymiseen, mindfulnessista tehtyihin tutkimuksiin tutustuminen, tunteiden fysiologinen perusta ja ilmeneminen, aivojen hyvinvoinnin tukeminen stressinhallinnalla ja harjoittelulla
 • Tunteiden ja läsnäolon taitojen kehittäminen: arjen kokemusten ja vuorovaikutustilanteiden syventäminen, hankalien tunteiden kohtaaminen ja muille valmentaminen, myönteisten tunteiden lisääminen ja muille valmentaminen, oma läsnäolo- ja tunnetaitoharjoittelu
 • Myötätuntoinen suhtautuminen itseen ja asiakkaaseen sekä myötätuntotaitojen muille valmentaminen
 • Opittujen menetelmien soveltaminen asiakastyöhön: mindfulnessin soveltaminen työssä omien voimavarojen lisäämiseksi sekä erilaisten asiakkaiden kanssa käytettäväksi
 • Harjoitusten ohjaamisen harjoittelu
 • Tietoa asiakkaiden motivoimisesta harjoitteluun
 • Harjoitusten käyttäminen luovasti erilaisissa työtilanteissa

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä mindfulnessin ja tunnetaitojen perusteet.
 • soveltaa tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia ja tunteiden teoriaa työssään
 • selittää omia ja muiden tunteita syvällisesti niiden äärelle pysähtymällä
 • käyttää sopivia keinoja itsensä läsnäolevaksi tekemiseen vuorovaikutustilanteissa
 • selittää läsnäolevan kuuntelun merkityksen ja soveltaa läsnäolevaa kuuntelua asiakastyössä
 • kuvata, mitä itsemyötätunto on ja millaisia myönteisiä vaikutuksia sillä on mieleen ja kehoon
 • käyttää itsemyötätunnon taitoa omassa elämässään
 • selittää, miten stressaavassa tilanteessa kehon fysiologia toimii ja osaa käyttää sopivia keinoja sen vaimentamiseksi
 • ohjata mindfulnesspohjaisia harjoituksia muille sekä perustella harjoitusten valintaa ja vaikuttavuutta
 • yhdistää harjoituksia ja mindfulness-asennetta omassa ammatissa

Ohjelma

Koulutuksen 11 koulutuspäivää toteutetaan ajalla marraskuu 2023 – huhtikuu 2024. Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 16.00. Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkko-opetuksena.

Koulutuspäivät:

8.–9.11.2023 (ke–to)

29.–30.11.2023 (ke–to)

9.–10.1.2024 (ti–ke)

6.–7.2.2024 (ti–ke)

12.3.2024 (ti)

22.–23.4.2024 (ma–ti)

Suoritustapa

Koulutukseen kuuluu puolen vuoden aikana 11 kontaktiopetuspäivää. Itsenäinen työskentely sisältää omaa harjoittelua ja päiväkirjan pitämistä, välitehtäviä asiakastyössä, pienryhmätyöskentelyä 3 x 2 t ja siihen valmistautumista, kirjallisuuden lukemista, kirjallisuuteen pohjautuvan esseen ja näyttötyön tekemisen omasta työstä tunnetaitoihin liittyen. 

Koulutuksen laajuus 25 opintopistettä sisältää:

 • koulutusosiot, 6 kappaletta, yhteensä 11 päivää  (8 op)
 • kirjalliset tehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjalliset tehtävät mukaan lukien näyttötyö  (3 op)
 • käytännön harjoittelu (11 op)
 • pienryhmä- ja parityöskentely (3 op)

Koulutuksessa on käytössä Peda.net-verkko-oppimisympäristö.

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön sekä keskusteluun osallistumiseen kontaktipäivissä. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien, ohjausharjoittelun ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 9 / 11 koulutuspäivästä ja poissaolopäivistä tehtyjen korvaustehtävien hyväksyttyä arviointia.

Opiskelijan osaamisen arvioinnista viedään merkintä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Opiskelija antaa koulutuksen alkuvaiheessa suostumuksen osaamisen arvioinnin kirjaamisesta Koski-tietovarantoon. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Arviointikriteerit

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä mindfulnessin ja mindfulnesspohjaisten tunnetaitojen tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa opittuja tietoja ja menetelmiä työkentässään.
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti mindfulness-asennetta käyttäen harjoituksissa ja asiakaskohtaamisissa.

Kouluttajatiedot

Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness- ja tunnetaitoja ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training. 

Mariasta sanottua: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.” 

Lisätietoja koulutuksesta ja kouluttajasta: www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi

Tutustu myös Marian ja hänen kahden ystävänsä Mieletöntä Elämää -podcastiin. Podcast kannustaa itsensä tutkiskeluun ja ymmärtämiseen. Pääset kuuntelemaan podcastia Spotifyssa tai verkkoselaimella.


Koulutusmaksu

1490 € / opiskelija. Hinta ei sisällä alv:tä, koska kyseessä on arvonlisäverosta vapaa koulutustoiminta. 

Koulutusmaksu on mahdollista maksaa kokonaisuudessaan ilmoittautumisen yhteydessä Paytrailin kautta verkkomaksuna. 

Kun haluat, että kesäyliopisto laskuttaa koulutusmaksun erälaskuina, voit keskeyttää ilmoittautumisen siinä vaiheessa, kun ohjelma ilmoittaa ”SIIRRY MAKSAMAAN”. Tarkista sähköpostista, että olet saanut vahvistuksen onnistuneesta ilmoittautumisesta, viesti saattaa mennä myös roskapostikansioon.

Mikäli haluat maksaa koulutusmaksun kolmessa erässä, laskutetaan se postitse lähetettävillä laskuilla seuraavan aikataulun mukaan:
1. erä, 500 €, 8.11.2023 mennessä
2. erä, 500 €, 8.1.2024 mennessä
3. erä, 490 €, 8.3.2024 mennessä

Huom. Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeella oleviin perumisehtoihin. Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

"Otin menetelmän asiakaskäyttöön koulutuksen aikana, ja menetelmän käyttö asiakkaiden kanssa on sujunut hyvin, yllättävän helposti. Olen tuntenut isoa iloa siitä, että voin auttaa asiakkaita, ja tarjota konkreettisia välineitä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pelkkä verbaalinen työskentely ei toimi kaikkien kanssa ja luovat, toiminnalliset menetelmät eivät välttämättä lisää itsetuntemusta tai anna itsetutkiskelun välineitä asiakkaalle. Mindfulness antaa
toisenlaisen näkökulman perhekuntoutukseen ja vanhempien omaan voimaantumiseen". – Lastensuojelun työntekijä

"Ennen hermostuessani korotin ääneni, sekava sähinä ja meteli sai minut hyvin ärtyneeksi, enkä pitänyt tästä piirteestä itsessäni, halusin tähän muutosta. Nyt minusta tuntuu, että ympärilleni on muodostunut joku suojaava kerros niin, että minun ei tarvitse hermostua läheskään yhtä usein. Nautin lasten kanssa olosta, luultavasti katson heitä näkevämmin ja kuuntelen keskittyneemmin". – Lastentarhan opettaja

"Olen oppinut koulutuksessa teoriatiedon kautta miten ihmisen aivojen fysiologia toimii. Olen vähentänyt tietoisesti neuropsykiatristen lasten kanssa tehtävien harjoitusten määrää. Harjoitusten tavoitteeksi onkin tullut rauhoittaa aistimaailmaa ja se toimii ja se on huomattu asiakkaiden perheissäkin". – Toimintaterapeutti

"Vaikka asiakkaat ovat pysyneet samoina koko koulutuksen ajan, niin minulla ei ole enää ”hankalia” asiakkaita kuten
aikaisemmin". – Toimintaterapeutti

"Olen ottanut tavaksi tehdä pieniä mindfulnessharjoituksia asiakkaiden kanssa. Erityisesti pelkopotilaiden käynneistä on tullut helpompia ja minulla on nyt työkaluja kohdata asiakkaiden erilaiset tunteet". – Hammashoitaja

"Oppimisen kokemus on ollut se, kuinka käänteentekevää on antaa tunteille nimiä. Siinä olen auttanut asiakkaitani työssäni päivittäin koko urani ajan ja olen nähnyt sen vaikutukset, mutta vasta tämän kurssin aikana käsitin miksi se auttaa". – Psykologi

"Sain rutkasti itseluottamusta. Uskon selviäväni haasteellisenkin ryhmän kanssa. Tuntuu todella hyvältä, kun voi ottaa tilanteeseen sopivan harjoituksen päästä extempore.  Nyt on luontevaa antaa positiivista palautetta ja rohkaisua, jakaa myönteisyyttä ja hyväksyntää.  Nyt kun minulla on valmis koulutuksen avulla omatekemäni ”konsepti” miten luokan kanssa voi mennä, voin tarjota samaa useille luokille tarpeen mukaan muokaten pohjaa. Tunnen velvollisuudekseni, tai etuoikeudekseni, että voin opettaa näin hyödyllisiä elämäntaitoja muille ja oppia kokoajan itsekin". – Koulukuraattori

"Koulutukseen liittyvän oman kotiharjoittelun alussa huomasin, että minun oli vaikea kohdistaa huomioni itseeni ja sisäisiin tuntemuksiini. Olen aina huomioinut muut, ajatellut muita ja miltä heistä tuntuu ja unohtanut itseni. Kaiken huomion antaminen vain itselle, vaikkakin vain vähäksi aikaa, oli uutta ja työlästä. Oikeastaan mindfulnessharjoittelu aukaisi silmäni. Harjoittelun ja teoriaopiskelun myötä olen ymmärtänyt, miten tärkeää on huolehtia itsestä, etenkin omasta sisäisestä hyvinvoinnista. Kun on itse virkeä ja hyväntuulinen, on helpompi antaa hyvää myös läheisille ja kanssa ihmisille töissä ja kotona". – Opettaja

"Olen kouluttautunut paljon ja täytyy sanoa, että tämä oli paras koulutus missä olen koskaan ollut". – Erityisopettaja

 Tiedustelut

Kesäyliopiston toimisto, p. 044 760 3730, kesayo@jyu.fi
tai rehtori Leena Meriläinen, p. 050 381 2313, leena.s.merilainen@jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.