Metsämieli-vetäjäkoulutus (1 op) 9.9.2023

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Aika
9.9.2023 - 9.9.2023

la 09.00 - 17.00
Ilmoittautuminen alkaa
15.2.2023 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
27.8.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
230,00 €
 

Kohderyhmä: Metsämieli-vetäjäkoulutus on tarkoitettu mm. ohjelma-, ja tapahtumapalvelujen tuottajille, hyvinvointivalmentajille, opettajille ja ohjaajille, eräoppaille ja muille ammattiryhmille, jotka haluavat hyödyntää Metsämieli-harjoituksia omassa työssään. Koulutuksen pääsyvaatimuksena on luonto- tai ohjelmapalveluiden vahva kokemus, soveltuva harrastustausta tai muun alan soveltuva koulutus.

Osaamistavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

Metsämieli-menetelmän periaatteet

 • kertoa keskeiset asiat Metsämieli- menetelmän taustasta ja periaatteista
 • kertoa asiakkaille arkisella tavalla, mitä mielentaidoilla tarkoitetaan

Luonnontuntemus ja luonnossa liikkuminen

 • etsiä tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista
 • nimetä asiakkaille vähintään neljä luonnon hyvinvointivaikutusta ja hyödyntää niitä Metsämieli-toiminnassa
 • liikkua luonnossa turvallisesti ja vastuullisesti

Metsämieli-vetäjänä toimiminen

 • lähettää asiakkaille selkeät osallistujan ohjeet etukäteen ennen tapahtumaa
 • kertoa turvallisuusohjeet ryhmän/tapahtuman aluksi selkeällä tavalla
 • huomioida tasapuolisesti kaikki osallistujat
 • ohjata harjoitusten kulun selkeästi ja kuuluvasti niin että asiakkaat ymmärtävät ohjeistuksen
 • ohjata eri kokoisille ryhmille vähintään 20 erilaista Metsämieli-siemenharjoitusta
 • kertoa asiakkaille omin sanoin vähintään 20 erilaisen Metsämieli-siemenharjoituksen johdannon
 • käyttää toiminnallisia ja osallistavia Metsämieli-harjoitteita tavoitteellisesti
 • ohjata asiakasta reflektoimaan kokemuksiaan ja tuntemuksiaan
 • huolehtia omasta ja osallistujien hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
 • soveltaa Metsämieli-harjoitteita ohjelmapalveluina / osana ammattiaan
 • arvioida saavutettuja hyvinvointivaikutuksia suhteessa tavoitteisiin

Sisältö: Koulutuksessa keskitymme harjoitteiden taustoittamiseen, ohjaamisen harjoitteluun sekä kunkin omiin vahvuuksiin perustuvan tuoteaihion suunnitteluun. Metsämieli-menetelmään tutustuminen oman hyvinvointisi näkökulmasta on suositeltavaa aloittaa erillisellä Metsämieli-peruskurssilla. 

Osallistujat saavat omaan käyttöönsä Metsämieli-harjoitekokoelman sekä dropbox-aineistokansion. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen sekä pätevyyden ohjata siemen- ja taimitason Metsämieli-harjoitteita. Koulutus antaa myös valmiuksia Metsämieli-ohjaajakoulutukseen hakeutumiseen. Metsämieli-vetäjä saa halutessaan yhteystietonsa näkyville metsamieli.fi -sivuston ohjaajalistalle.

Koulutuspäivän ohjelma

Koulutus sisältää ennakkotehtävän sekä palautettavan jatkotehtävän, josta saa kouluttajalta henkilökohtaisen palautteen. Jatkotehtävän palautuksella on 3 kuukauden määräaika.

9:00 Koulutuksen avaus ja tavoitteet
9:30 Metsämieli-menetelmän viitekehys -luento
11:30 Lounas
12:30 Metsämieli-harjoitukset lähimaastossa
14:00 Metsämieli-ohjausharjoitukset lähimaastossa
15:00 Tauko
15:30 Metsämieli-vetäjänä toimiminen, jatkotehtävän ohjeistus
17:00 Koulutuksen päätös

Kouluttaja: Elina Lilja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Matkailun ammattitutkinto, ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuottaja, Metsämieli-kouluttaja sekä -ohjaaja, Mindfulness-tunnetaitovalmentaja. Mielen liekki www.mielenliekki.fi

Koulutus järjestetään Laajavuoressa, Jyväskylässä.

 

Näytä kaikki kurssit.