Systemic Green Coach ® 35 op, 20.10.2023-26.10.2024

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Kouluksessa mukana kokeneita asiantuntijoita moduulien eri osa-alueilta, tarkemmat kouluttajiatiedot kurssikuvauksessa
Aika
20.10.2023 - 26.10.2024

pe 09.00 - 16.00
la 09.00 - 16.00
Ilmoittautuminen alkaa
17.6.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
2.10.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
2950,00 €

”Kohti vastuullista, kestävää kehitystä yksilön, yhteisön, ympäristön sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta”  


Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Systemic Green Coach ® – koulutus sisältää vahvan kestävän kehityksen agendan useiden toimintojen alueilla systeemisesti.  

Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä valmennetaan yksilötasolla koulutettavan henkilökohtaista pystyvyyttä sekä metataitoja. Koulutukseen sisältyy myös kokonaiskuntoisuuden valmennusmoduuli koskien myös fyysistä kuntoisuutta. Yhteisötasolla valmennetaan yhteisöllisyyden ja yhteenliittymisen taitoja sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisuuden näkökulmista. Jokaisessa koulutusmoduulissa on teoriatiedon lisäksi taitotreenit, joissa opittu tieto harjoitellaan taidoiksi saakka.

Ympäristön ymmärtäminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana on oleellinen osa koulutusta. Systemic Green Coach toimii valmentajana työyhteisössä tai oman yrityksen asiakaspinnassa ymmärtäen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden laajat hyvinvoinnin vaikutukset useilla eri sektoreilla. Kestävän kehityksen osaamista tullaan tarvitsemaan hyvin laaja-alaisesti yhteiskunnassa, se nähdään yhtenä metataitona, joka on jopa tärkeämpää kuin digitaidot.

Opetussuunnitelma käsittelee laajasti ilmasto- ja ympäristöasioita, sosiokulttuurista muutosta, energiarakenteen muutosmahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksista myös ruohonjuuritasolla. Koulutus valmentaa myös yhteenkuuluvaisuuden, yhteisöllisyyden ihmisten kohtaamisen taitojen merkityksiä ja niiden ymmärtämistä työ-, asiakas ja perheyhteisöissä.  

Systemic Green Coach ® – koulutus käsittää myös puutarhaterapian opetusmoduulit sisältäen muun muassa terapeuttiset puutarhat ja ympäristöt. Ruuan kasvattaminen, omavaraistalous sekä huoltovarmuus valmennetaan näissä moduuleissa. Koulutettava osaa käyttää puutarhaterapiaa operointivälineenä asiakastyössään sekä hänellä on omat taidot sekä valmentajan taidot omavaraistalouteen sekä huoltovarmuuteen mm. kriisitilanteiden varalle.  
Kestävä hyvinvointi tarvitsee vahvoja ja vastuullisia yksilöitä, yhteisöjä sekä hoidettuja ympäristöjä koko yhteiskunnan tasolla. Tässä koulutuksessa koulutetaan kattavalla agendalla valmentajia yhteiskunnan moninaisiin tarpeisiin.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu yrittäjille, esihenkilöille, asiantuntijoille sekä muille valmentavasta johtajuudesta sekä ympäristöasioista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat laajentaa omaa kompetenssiaan, kestävyyttään ja metataitojaan. Edellytyksenä on useamman vuoden työkokemus sekä kiinnostus kestävän kehityksen, ympäristöasioiden sekä ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen uusilla ajattelu- ja toimintamalleilla.  

Koulutuksen rakenne ja toteutus:

Koulutusohjelma koostuu neljästä vuodenkiertoa myötäilevästä moduulikokonaisuudesta, jotka toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Jokaisessa kokonaisuudessa kolme moduulia. Lisäksi koulutukseen kuuluu pääteemoihin liittyvää kirjallisuutta n. 10 kirjaa yhteensä.

Aikataulu: 20.10.2023-26.10.2024

Vuosi 2023

Moduuli 1 RUSKA: pe-la 20.-21.10.2023 lähikoulutus

Moduuli 2 HAVU: pe 24.11.2023 etäkoulutus verkossa

Moduuli 3 AMARYLLIS: la 16.12.2023 lähikoulutus

Vuosi 2024

Moduuli 4 TALITINTTI: pe 12.1.2024 etäkoulutus verkossa

Moduuli 5 PÖLLÖ: Helmikuu 2024 koko kuukausi harjoitteluita kotipaikkakunnalla sekä Taitoharjoittelut Taitopesän avustuksella pareittain 

Moduuli 6 JOUTSEN: pe 8.3.2024 lähikoulutus 

Moduuli 7 SIEMEN: pe 12.4.2024 etäkoulutus verkossa 

Moduuli 8 VERSO: pe 10.5.2024 lähikoulutus 

Moduuli 9 TAIMI: pe 7.6.2024 etäkoulutus verkossa 

Moduuli 10 VILJA: pe 16.8.2024 lähikoulutus

Moduuli 11 SATO: pe-la 11.-12.9.2024 etäkoulutus verkossa

Moduuli 12 ELONKORJUU: pe-la 25.-26.10.2024 lähikoulutus: päätösjaksoTaitopesä ohjaa, sparraa ja avustaa koko koulutuksen ajan sekä ottaa vastaan myös näyttöjä taidoista moduulien mukaan.
HUOM! Jos olet aiemmin suorittanut Valkoinen Talo Partnerin tuottaman Puutarhaterapia & coach- koulutuksen / Green Coach – koulutuksen 15 op, sinulla on mahdollisuus hyväksilukea aiempia opintoja soveltuvin osin tähän koulutukseen!
Jos haet korvaavuutta, niin olethan yhteydessä koulutusjohtaja Riitta Suonpäähän riitta.suonpaa@greendesignfinland.fi


PÄÄTEEMA: yksilön taidot, metataidot, taitotreenit, inhimilliset prosessit, kasvuhistoria, inhimillinen ja ammatillinen kasvuprosessi, terapeuttinen ja psykososiaalinen viitekehys. Orientaatio koulutusohjelmaan sekä etukäteistehtävien purku ja esittelyt.
RUSKA: Moduuli 1: lokakuu lähiopetus klo 10–16
HAVU: Moduuli 2: marraskuu verkko klo 9–16
AMARYLLIS: Moduuli 3: joulukuu lähiopetus klo 10–16
Jokaiseen moduuliin liittyy taitotreenit ja Taitopesä-sparraamot, parisparraamo, sekä coaching -klinikan digipalvelut. Taidoista erilliset näytöt.
Koulutettava pitää päiväkirjaa koko koulutuksen ajan.
Prosessipäiväkirja
Opitut taidot – coaching , valmentava työote
Tunnepäiväkirja
Liikuntapäiväkirja - kokonaiskuntoisuus

PÄÄTEEMA: yhteisön taidot, yhteisödynaamiset taidot, sosiaalipedagoginen viitekehys, systeeminen organisoituminen, systeemitietoisuus- ja teoriat, yhteisöjen ja organisaatioiden dynaamiset ilmiöt, yhteisö- ja organisaatiokulttuurit prosesseina.
Orientaatio koulutusohjelmaan sekä tehtävien purku
TALITINTTI: Moduuli 4: tammikuu verkko klo 9–16
PÖLLÖ: Moduuli 5: helmikuu lähiopetus klo 10–16
JOUTSEN: Moduuli 6: maaliskuu verkko klo 9–16
Taitotreenit, sparraamot, coaching- klinikan palvelut

PÄÄTEEMA: kestävä kehitys, ekosysteemit, ympäristö, ilmasto, energiaratkaisut kotitalouksissa, huoltovarmuus, ruuantuotanto, omavaraisuus- siemenestä satoon, vesi, toimintaosaaminen kriisitilanteissa, henkinen ja fyysinen resilienssi ja resurssivarmuus.
Orientaatio koulutusohjelmaan sekä tehtävien purku
SIEMEN: Moduuli 7: huhtikuu lähiopetus klo 10–16
VERSO: Moduuli 8: toukokuu lähiopetus klo 10–16
TAIMI: Moduuli 9: kesäkuu verkko klo 9–16  
Taitotreenit, kasvun ihme, sparraamot, coaching- klinikan palvelut

PÄÄTEEMA: Green Care, puutarhaterapia, terapeuttiset aistipuutarhat, lyhyt puutarhaterapian koulutusohjelma, asiakkuudet ja asiakasymmärrys 5 op.
Systemic Green Coach ®- koulutusohjelman sisällön yhteenveto palvelumuotoilun keinoin omaksi ammattitaidoksi ja palveluiksi. Oman palvelukonseptin luominen sparraamon avulla, talouden rakenteet, juridiikka, hinnanmuodostus, markkinointi.
LOPPUTYÖ artikkelin muotoon. Markkinointia varten oma tai parijulkaisu.
Orientaatio koulutusohjelmaan sekä tehtävien purku
VILJA: Moduuli 10: elokuu lähiopetus klo 10–16
SATO: Moduuli 11: syyskuu verkko klo 9–16
ELONKORJUU: Moduuli 12: lokakuu
Taitotreenit, sadonkorjuu, Taitopesä-sparraamot, coaching- klinikan palvelut
KURSSIN PÄÄTÖS + seremoniat!


Kouluttajat:

Riitta Suonpää, koulutusohjelman perustaja, koulutuksen johtaja
Terhi Kärkkäinen (ent., Lahti), pääkouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja
Asta Suomi, asiantuntijakouluttaja, YTT, psykoterapeutti (VET) työnohjaaja ja terapiakouluttaja, opetusalan PD, Johdon Coach CSLE
Riitta Peräinen, asiantuntijakouluttaja, MMM, agronomi, FM
Eija Keckman, kouluttaja, kirjailija, puutarhuri, Green Coach, Eija`s Garden
Asiantuntijakouluttajat teemojen mukaan omasta verkostostamme
www.greendesignfinland.fi 

Lisätietoja moduuleista, kirjallisuudesta, hinnoista, Taitopesä-sparraamot, coaching- klinikasta ja sopimusjuridiikasta:
Riitta Suonpää riitta.suonpaa@greendesignfinland.fi

Koulutusmaksu:

Koulutuksen kokonaishinta: 2950€
Koulutusmaksu on mahdollista maksaa kokonaisuudessaan ilmoittautumisen yhteydessä Paytrailin kautta verkkomaksuna tai 4 erässä, jolloin se laskutetaan se postitse lähetettävillä laskuilla seuraavan aikataulun mukaan.

Kun haluat, että kesäyliopisto laskuttaa koulutusmaksun erälaskuina, voit keskeyttää ilmoittautumisen siinä vaiheessa, kun ohjelma ilmoittaa ”SIIRRY MAKSAMAAN” tarkista sähköpostista, että olet saanut vahvistuksen onnistuneesta ilmoittautumisesta, viesti saattaa mennä myös roskapostikansioon.

  • 1. erä, 850 €, 20.10.2023 mennessä,
  • 2. erä, 700 €,  20.12.2023 mennessä,
  • 3 .erä, 700 €,  20.3.2024 mennessä ja
  • 4. erä, 700 €, 20.5.2024  mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeella oleviin perumisehtoihin.

Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koulutuksen taustaa

Systemic Green Coach ® 35 op  

”Kohti vastuullista, kestävää kehitystä yksilön, yhteisön, ympäristön sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta”  

Salonen, A , Bardy, M (2015) Ekososiaalinen sivistyskäsitys herättää luottamusta tulevaisuuteen. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030

”Lähde mukaan erittäin ajankohtaiseen koulutusohjelmaan treenaamaan tärkeitä metataitoja elämän ekosysteemien murroksessa – Ympäristön ymmärtäminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana nostaa esiin kysymyksen: Kuka olet, minne olet menossa ihminen?”  

Suomi on menestynyt hyvin kansainvälisesti mitattuna kestävän kehityksen agendassa. Kuinka kestävä kehitys näkyy yksilöiden taidoissa, metataidoissa, jaksamisessa sekä ylipäätään inhimillisissä prosesseissa ja resursseissa?

Kuinka jo ihmisen varhaiset vuorovaikutusprosessit muodostavat dynaamisen kentän oman henkilöhistorian ja sukupolvien ketjun muovaamalle perustalle. Inhimilliset prosessit yksilötasolla, yhteisötasolla sekä ympäristön tasolla muokkaavat muun muassa henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ekosysteemejä.

Lähtökohtaisesti kaikki inhimilliset prosessit vaativat resursseja sekä erityisesti henkistä kyvykkyyttä.  Siksi on hyvä opetella uusia taitoja ja resilienssiä muutosten ja kriisien varalle yksilö - ympäristö sekä yhteiskunnan tasoilla.  

Nyt tarvitaan talkoita ja resurssiviisautta systeemisesti eettisesti kestävän ja vastuullisen kehityksen puolesta.

Näytä kaikki kurssit.