Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op 2021-2023

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä / kutsukirjeessä
Opettaja
Koulutusjohtajana toimii Pekka Holm, lisäksi kouluttajina toimivat Dialogicin asiantuntijat; Tiina Ahonen ja Eija-Liisa Rautiainen
Aika
27.5.2021 - 25.10.2023
Ilmoittautuminen alkaa
30.12.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.6.2021
Ilmoittautuminen on päättynyt


Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (2,5 v.) antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa.

Runsaasti lähipäiviä sisältävän koulutuksen järjestävät Jyväskylän kesäyliopisto ja Dialogic (www.dialogic.fi). Dialogic on tunnettu ja arvostettu työnohjaajakoulutuksen järjestäjä ja heidän kouluttajansa ovat alan vankkoja asiantuntijoita.

Koulutus on suunnattu kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisöjen kehittämis- ja henkilöstötehtävissä toimiville. Opiskelijoilla on myös oltava vähintään opistotasoinen peruskoulutus sekä omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta.

Aika ja paikka

Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Jyväskylässä. Koulutukseen sisältyvät lähiopetuspäivät pyritään järjestämään luokkatilassa, mutta mikäli koronatilanne ei salli kokoontumisia lähipäivät toteutetaan verkossa. 

Lähipäivät:

Ensimmäinen päivä klo 11.00-18.15 ja toinen päivä klo 8.30-15.45. 

 • 24.-25.8.2021
 • 5.-6.10.2021
 • 16.-17.11.2021
 • 9.-10.12.2021
 • 25.-26.1.2022
 • 11.-12.4.2022
 • 10.-11.5.2022
 • 25.-26.8.2022 Dialologic-sem.
 • 20.-21.9.2022
 • 13.-14.10.2022
 • 17.-18.11.2022
 • 8.-9.12.2022

Vuoden 2023 lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Dialogicin kouluttajat

Koulutusjohtajana toimii Pekka Holm, joka on yksi alan arvostetuimpia asiantuntijoita ja kouluttajia. Lisäksi kouluttajina toimivat Dialogicin asiantuntijat; Tiina Ahonen, Eija-Liisa Rautiainen, jotka toimivat työnohjaajina ja heillä on asiaan liittyen laajat opinnot.  

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina.

Keskeiset sisältöalueet

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot

Koulutus vastaa laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutus kestää 2,5 vuotta ja siihen sisältyy 36 lähiopetuspäivää (288 h) ja 80 h vertaisryhmätyöskentelyä. Lisäksi koulutukseen kuuluu etäopiskelua (tehtävät ja luettava materiaali) sekä työnohjausharjoittelua.

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta
 • Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:
 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

Hakeminen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 10.5.2021 mennessä.

Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, ikä ja osoitetiedot
  • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
  • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
  • kokemukset työnohjauksesta
  • mahdollinen oma terapia
  • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
  • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemuskirje lähetetään 10.5.2021 mennessä Jyväskylän kesäyliopiston toimistoon:

Postitse: Jyväskylän kesäyliopisto, Hanna Rajala, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
TAI  sähköpostitse koulutussihteeri Hanna Rajalalle: hanna.rajala@jyu.fi.  Pyrimme kuittaamaan vastaanotetut hakemukset kolmen päivän sisällä saapumisesta, mikäli et saa vastaanottokuittausta niin olethan yhteydessä hanna.rajala@jyu.fi 

Hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään Jyväskylässä 27.5.2021. 

Koulutukseen valitaan enintään 18 opiskelijaa.

HUOM! Ilmoittaudu koulutukseen myös "ilmoittaudu nyt" -painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle. Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan soveltuvuushaastattelun jälkeen.


Hinta:

6990 €.

Koulutusmaksu jaetaan viiteen tasasuuruiseen erään a´1398 €, jotka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Tarkistamme kaikkien valittujen luottotiedot ennen koulutuksen alkua.

Koska osallistujat valitaan soveltuvuushaastattelun perusteella, ei koulutusmaksua makseta/laskuteta ennen ryhmään valintaa.


Muutokset mahdollisia.


Lisätiedot

Koulutuksen johtaja Pekka Holm
pekka.holm@dialogic.fi
puh: 040 546 7741

Jyväskylän kesäyliopiston rehtori Leena Meriläinen
leena.s.merilainen@jyu.fi
puh: 050 381 2313

Näytä kaikki kurssit.