Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op, 23.9.2022 -14.1.2023 VERKKO

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli ja kirjallisuusterapiaohjaaja ja –kouluttaja Katri Kluukeri
Aika
23.9.2022 - 14.1.2023

pe 09.00 - 16.00
la 09.00 - 16.00
Ilmoittautuminen alkaa
31.3.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.9.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

Koulutus käynnistyy suunniteltuna ajakohtana, mutta koska kurssilla on vielä vapaita paikkoja olemme jatkaneet ilmoittautumista. 

Koulutus tarjoaa perustiedot kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Tutustumme mm. luontokirjoittamisen terapeuttisuuteen sekä tanssi- ja liiketerapiaan.

Kirjallisuusterapian tavoitteita ovat minän vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen. Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään kirjoittamista ja valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoitua materiaalia) terapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Ammattilaisille kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikääntyneidenkin elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Runot, novellit, sadut ja monet muut tekstit, myös itse kirjoitetut, antavat mahdollisuuden tarkastella kokemuksia ja tunteita turvallisesti, monipuolisesti ja luovasti.

Koulutus on kaikille avoin eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Se sopii erityisesti niille, jotka haluavat lisätä voimavarojaan ja itsetuntemustaan luovan kirjoittamisen ja lukemisen avulla. Koulutus toimii myös ammatillisena täydennyskoulutuksena ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville, sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus-, taide- ja kirjastoalan ammattilaisille.


Koulutuksen aika ja paikka: 23.9.2022 -14.1.2023 (haku päättyy 16.9.2022). Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena, opetus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä.  

Kouluttajat: FT, kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Maanmieli, kirjallisuusterapiaohjaaja Katri Kluukeri, ja pedagogi, tanssija ja joogaohjaaja Annika Sarvela.


Osaamistavoitteet:

Koulutuksen käytyään opiskelija
- Tunnistaa luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.
- Tunnistaa kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen.
- Osaa esitellä kirjallisuusterapian soveltamisalueita.
- Osaa hyödyntää kirjallisuusterapian menetelmiä oman työnsä ja hyvinvointinsa tukena.
- Tuntee suomalaisen kirjallisuusterapian koulutusmallin ja tunnistaa kirjallisuusterapian hyödyntämismahdollisuudet eri aloilla.
- Osaa hyödyntää erilaista teksti- ja kuvamateriaalia kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn välineenä.

Koulutuksen ohjelma: 

perjantaisin ja lauantaisin klo 9-16

23.-24.9.2022
Johdanto kirjallisuusterapiaan, koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat. Luontokirjoittaminen.
- Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

21.-22.10.2022
Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja päiväkirjatyöskentely. Kirjoittaminen ja lukeminen yhteisöllisenä toimintana.
- Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

18.-19.11.2022
Kirjallisuusterapia muiden taideterapioiden kentässä ja sarjakuvan terapeuttinen käyttö. Narratiivisuus kirjallisuusterapiassa.
- Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri ja Viivi Rintanen

16.-17.12.2022
Sukupuoli, vanhemmuus ja kehollisuus identiteetin rakentajina. Tanssi- ja liiketerapia kertomisen ja kuuntelemisen välineenä.
- Katri Kluukeri, Karoliina Maanmieli ja Annika Sarvela

13-14.2023
Unet ja unelmat kirjallisuusterapiassa. Oman kasvun kirjojen esittely.
- Katri Kluukeri ja Karoliina Maanmieli

Toteutustapa: Koulutus muodostuu viidestä opetusviikonlopusta (80 tuntia) ja omaa kasvua tukevasta itsenäisestä työskentelystä (325 tuntia). Kaikilla jaksoilla työmenetelmänä käytetään ns. oman kasvun kirjaa.    

Arviointi: Koulutuksen osallistumistodistus annetaan koulutuksen päätyttyä (hyväksytty/hylätty) kun kaikki opintoihin liittyvät tehtävät on suoritettu.  Opettajat antavat kunkin tehtävän/osallistumisen osalta ohjeet hyväksyttävään suoritukseen. 

Opintojen jatkaminen: Tämä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on kolmiportaisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan II-vaiheen Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutukseen (35 op), joka alkaa Jyväskylässä mahdollisesti vuonna 2023.


Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan 7.9.2022 mennessä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa.  Ilmoittautumisen yhteydessä saat automaattisen vastauksen ilmoittautumisesi onnistumisesta. Lähetämme ilmoittautuneille sähköpostitse lisätietoja koulutuksen aloitukseen liittyen pian ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 


Koulutusmaksu
Koulutuksen kokonaishinta on 1500 €. Koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Paytrailin kautta verkkomaksuna, mutta jos tämä ei ole mahdollista, laskutetaan koulutusmaksu postitse lähetettävillä laskuilla kahdessa erässä. Tällöin koulutusmaksu laskutetaan seuraavan aikataulun mukaan:
1. erä, 750 €, syyskuussa 2022
2. erä, 750 €, marraskuussa 2022
Halutessasi voit ottaa yhteyttä maksuasioista koulutussihteeri Hanna Rajalaan p. 044 760 3730 tai hanna.rajala(a)jyu.fi
 

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Tutustu maksu- ja perumisehtoihimme.


Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymä.

Lisätiedot: Karoliina Maanmieli, karoliina.kahmi@gmail.com ja Jyväskylän kesäyliopisto kesayo@jyu.fi


Palautetta aiemmasta koulutuksesta: 

Koulutuksen vaikuttaminen omaan työskentelyyn: "Osaan ajatella toisen sanojen takana mahdollisesti piilevän paljon muutakin kuin ne asiat, jotka hän on ilmaissut. Osaan antaa tilaa ja vapaaehtoisuutta ohjattavilleni vielä enemmän kuin ennen., "Itsetuntemuksen lisääntymistä, työssäjaksamisen vahvistumista ja ammatillista kasvua sekä työvälineiden saamista omaan työhöni.", Käytän kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä työssäni."

Oppimistani tuki; "Yhdessä tehdyt kirjallisuusterapiaharjoitukset ja niiden purku.", "Ohjaajien ja opiskelijaryhmän myötäeläminen, yhdessä asioiden äärelle pysähtyminen ja jakaminen."


Näytä kaikki kurssit.