Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op, 23.9.2022 -14.1.2023 VERKKO

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli ja kirjallisuusterapiaohjaaja ja –kouluttaja Katri Kluukeri
Aika
23.9.2022 - 14.1.2023
93.3 tuntia

pe 09.00 - 16.00
la 09.00 - 16.00
Ilmoittautuminen alkaa
31.3.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
7.9.2022
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
1500,00 €

Koulutus tarjoaa perustiedot kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Tutustumme mm. luontokirjoittamisen terapeuttisuuteen sekä tanssi- ja liiketerapiaan.

Kirjallisuusterapian tavoitteita ovat minän vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen. Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään kirjoittamista ja valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoitua materiaalia) terapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Ammattilaisille kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikääntyneidenkin elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Runot, novellit, sadut ja monet muut tekstit, myös itse kirjoitetut, antavat mahdollisuuden tarkastella kokemuksia ja tunteita turvallisesti, monipuolisesti ja luovasti.

Koulutus on kaikille avoin eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Se sopii erityisesti niille, jotka haluavat lisätä voimavarojaan ja itsetuntemustaan luovan kirjoittamisen ja lukemisen avulla. Koulutus toimii myös ammatillisena täydennyskoulutuksena ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville, sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus-, taide- ja kirjastoalan ammattilaisille.


Koulutuksen infotilaisuus 1.9.2022. Ilmoittaudu infoon saadaksesi linkin tilaisuuteen; https://kesayo.jyu.fi/fi/koulutukset/koulutustarjonta/4/221/251340A


Koulutuksen aika ja paikka: 23.9.2022 -14.1.2023 (haku päättyy 1.9.2022). Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena, opetus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä.  

Kouluttajat: FT, kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Maanmieli, kirjallisuusterapiaohjaaja Katri Kluukeri, ja pedagogi, tanssija ja joogaohjaaja Annika Sarvela.


Osaamistavoitteet:

Koulutuksen käytyään opiskelija
- Tunnistaa luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.
- Tunnistaa kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen.
- Osaa esitellä kirjallisuusterapian soveltamisalueita.
- Osaa hyödyntää kirjallisuusterapian menetelmiä oman työnsä ja hyvinvointinsa tukena.
- Tuntee suomalaisen kirjallisuusterapian koulutusmallin ja tunnistaa kirjallisuusterapian hyödyntämismahdollisuudet eri aloilla.
- Osaa hyödyntää erilaista teksti- ja kuvamateriaalia kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn välineenä.

Koulutuksen ohjelma: 

perjantaisin ja lauantaisin klo 9-16

23.-24.9.
Johdanto kirjallisuusterapiaan, koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat. Narratiivisuus kirjallisuusterapiassa.
- Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri 

21.-22.10.
Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja päiväkirjatyöskentely. Kirjoittaminen ja lukeminen yhteisöllisenä toimintana.
- Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

18.-19.11.
Sukupuoli, vanhemmuus ja kehollisuus identiteetin rakentajina. Tanssi- ja liiketerapia.
- Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri sekä Annika Sarvela

16.-17.12.
Kirjallisuusterapia muiden taideterapioiden kentässä. Luontokirjoittaminen ja sarjakuvan terapeuttinen käyttö.
- Taiteen maisteri, sarjakuvataiteilija Viivi Rintanen, Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

13-14.12023
Unet ja unelmat kirjallisuusterapiassa. Koulutuksen päätös.
- Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri


Toteutustapa: Koulutus muodostuu viidestä opetusviikonlopusta (80 tuntia) ja omaa kasvua tukevasta itsenäisestä työskentelystä (325 tuntia). Kaikilla jaksoilla työmenetelmänä käytetään ns. oman kasvun kirjaa.    

Arviointi: Koulutuksen osallistumistodistus annetaan koulutuksen päätyttyä (hyväksytty/hylätty) kun kaikki opintoihin liittyvät tehtävät on suoritettu.  Opettajat antavat kunkin tehtävän/osallistumisen osalta ohjeet hyväksyttävään suoritukseen. 

Opintojen jatkaminen: Tämä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on kolmiportaisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan II-vaiheen Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutukseen (35 op), joka alkaa Jyväskylässä mahdollisesti vuonna 2023.


Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan 7.9.2022 mennessä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa.  Ilmoittautumisen yhteydessä saat automaattisen vastauksen ilmoittautumisesi onnistumisesta. Lähetämme ilmoittautuneille sähköpostitse lisätietoja koulutuksen aloitukseen liittyen pian ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 


Koulutusmaksu
Koulutuksen kokonaishinta on 1500 €. Koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Paytrailin kautta verkkomaksuna, mutta jos tämä ei ole mahdollista, laskutetaan koulutusmaksu postitse lähetettävillä laskuilla kahdessa erässä. Tällöin koulutusmaksu laskutetaan seuraavan aikataulun mukaan:
1. erä, 750 €, syyskuussa 2022
2. erä, 750 €, marraskuussa 2022
Halutessasi voit ottaa yhteyttä maksuasioista koulutussihteeri Hanna Rajalaan p. 044 760 3730 tai hanna.rajala(a)jyu.fi
 

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Tutustu maksu- ja perumisehtoihimme.


Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymä.

Lisätiedot: Karoliina Maanmieli, karoliina.kahmi@gmail.com ja Jyväskylän kesäyliopisto kesayo@jyu.fi


Palautetta aiemmasta koulutuksesta: 

Koulutuksen vaikuttaminen omaan työskentelyyn: "Osaan ajatella toisen sanojen takana mahdollisesti piilevän paljon muutakin kuin ne asiat, jotka hän on ilmaissut. Osaan antaa tilaa ja vapaaehtoisuutta ohjattavilleni vielä enemmän kuin ennen., "Itsetuntemuksen lisääntymistä, työssäjaksamisen vahvistumista ja ammatillista kasvua sekä työvälineiden saamista omaan työhöni.", Käytän kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä työssäni."

Oppimistani tuki; "Yhdessä tehdyt kirjallisuusterapiaharjoitukset ja niiden purku.", "Ohjaajien ja opiskelijaryhmän myötäeläminen, yhdessä asioiden äärelle pysähtyminen ja jakaminen."


Näytä kaikki kurssit.