Kuva ja asiakastyö: Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä (3 op, 27.4.- 2.6.2023)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Taideasiantuntija, kuvataideterapeutti, työnohjaaja Johanna Wahlbeck
Aika
27.4.2023 - 2.6.2023

to 10.00 - 17.00
pe 10.00 - 17.00
Ilmoittautuminen alkaa
8.3.2021 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
25.3.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
700,00 €

Koulutuksessa on tilaa!

Koulutuksen kuvaus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Jyväskylässä. Tarvittaessa hybridinä. 

Tule kokemaan kuvataidemenetelmien voima asiakastyössä!

Tässä koulutuksessa opit hyödyntämään kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä.

Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta voi olla hankala aloittaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Kuva- ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, joilla ei ole aiempia taiteellisia taitoja, ajatellen sekä asiakastyötä tekevää että asiakasta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekeville henkilöille. 

Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.

Koulutus ei vaadi mitään aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä. Myöskään aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, vaan motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.

Ydinsisällöt

Tämän kokemuksellisen koulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on teoreettinen tietopohja kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa kyseisiä menetelmiä omassa työssään yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa.

Koulutuksen sisältö jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen:

Teoria

 • kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä 
 • kuvataidemenetelmien käytön historiallinen konteksti

Käytäntö

 • käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)
 • kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa
 • asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen
 • asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita

Osaamisen soveltaminen (painottuu koulutuksessa):

 • kuvamenetelmien käyttö omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa (mahdollisuus soveltaa menetelmiä omassa asiakastyössä jo koulutuksen aikana)

Eettisyys ja reflektio

 • eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus) sovellettaessa kuvallisia menetelmiä asiakastyössä
 • oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Opiskelija osaa käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

Teoria

 • kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä
 • tunnistaa kuvataidemenetelmien käytön historiallisen kontekstin

Käytäntö ja soveltaminen

 • tunnistaa omaan työhön sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • soveltaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä (esim. maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely) omassa asiakastyössä sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa
 • valita asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä 
 • toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai asiakkaan itsenäistä toimintaa ohjaamalla
 • perustella työssä käyttämiään menetelmiä

Eettisyys ja reflektio

 • toteuttaa kuvallisen asiakastyön eettisiä periaatteita (esim. luottamuksellisuus)
 • arvioida omaa kuvallista työskentelytapaansa asiakastyössä ja -vuorovaikutuksessa 
 • arvioida työssä käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta

Ohjelma 

Koulutus järjestetään Jyväskylässä 27.4-2.6.2023. Koulutus sisältää 6 lähiopetuspäivää (48 x 45 min), jotka pidetään torstaisin ja perjantaisin 27.-28.4., 11.-12.5. ja 1.-2.6. klo 10-17.

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus 3 opintopistettä sisältää:

 • 6  opetuspäivää Jyväskylässä  (48 x 45 min)
 • itsenäisesti tehtäviä omassa asiakastyössä sovellettavia kehittämistehtäviä (33 h)

Seminaaripäivien aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada luottamuksellista työnohjausta, jossa käsitellään asiakastyön tapauksia ja harjoitellaan opitun soveltamista ohjatusti. Työnohjaus tukee myös omaa jaksamista.

Koulutus perustuu yhteiseen oppimisprosessiin, ja koulutuksen sisältöä muokataan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyen. Kontaktiopetuksen ulkopuolella toteutettavien kehittämistehtävien avulla kuva- ja kuvataidemenetelmien käyttöä harjoitellaan, reflektoidaan ja sovelletaan omassa asiakastyössä. Näin ollen käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana, opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Kehittämistehtävät käydään läpi joko suullisesti, kirjallisesti tai kuvallisesti.

Koulutuksen sähköisenä oppimisympäristönä käytetään Pedanet-alustaa.

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija on saavuttanut vähintään osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen.

Osaamisen arviointi perustuu itsenäisesti tehtäviin kehittämistehtäviin. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää itsenäisten tehtävien tekemistä ja läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin seminaaripäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Kouluttajatiedot

Kouluttajana toimii taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck.

Kouluttajalla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Hän käyttää työssään taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Aiemmin hän on toiminut reilun vuosikymmenen taidekasvatustehtävissä taidemuseossa.

Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja on koulutettu työnohjaaja (STOry). Työnohjaajanakin hän on erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen. Lisäksi kouluttaja on vuodesta 2017 saakka opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuvaa ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö

Laajan taustansa ja kokemuksena avulla kouluttaja opastaa kurssin osallistujat kuvien ja kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen omassa asiakastyössä voi tarkoittaa.

Kouluttajan lisätiedot: Johanna Wahlbeck, ks. kotisivu Oivallamme.fi. Jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä, ota yhteyttä johanna@oivallamme.fi.

Mahdolliset lisätiedot

Koulutusmaksu:

700 € / opiskelija. 

Koulutusmaksu kattaa opetuksen ja osan koulutusmateriaaleista. Osa materiaaleista tulee opiskelijan hankkia itse. Lista hankittavista materiaaleista ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana. Itse hankittavat materiaalit kustantavat n. 60 € tarvikkeiden laadusta riippuen.

Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeen yhteydessä hyväksyttäviin perumisehtoihin. Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä, palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Tiedustelut:

Kesäyliopiston toimisto puh. 044 760 3738, kesayo@jyu.fi
tai rehtori Leena Meriläinen puh. 050 381 2313, leena.s.merilainen@jyu.fi

Palautetta koulutuksen käyneiltä:

 • ”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti
 • ”Matka itseen kuvallisin menetelmin auttaa ymmärtämään asiakasta vastaavassa harjoituksessa. Tällä kurssilla koettiin itse!” Työnohjaaja
 • ”Koulutus innosti ja rohkaisi käyttämään kuvaa uudella tavalla omassa työssäni. Sain runsaasti uusia näkökulmia asiakastyöhön.” Pari- ja perhepsykoterapeutti 

 

Näytä kaikki kurssit.