Opetus- ja kasvatusala

Kesäyliopisto järjestää opetusalan ammatillisia lisäkoulutuksia sekä pitkä- että lyhytkestoisina kokonaisuuksina pitkin vuotta. Koulutukset tarjoavat ajankohtaista ja monipuolista osaamista, ja niitä järjestetään sekä verkko-opintoina että lähiopetuksena.

Lisäksi Jyväskylän kesäyliopisto, Keski-Suomen kunnat ja Keski-Suomen liitto muodostavat O3 Keski-Suomi yhteistyöverkoston, jonka puitteissa koordinoidaan maakunnan opetus- ja sivistystoimen henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet huomioivaa täydennyskoulutusta. Kesäyliopisto toimii koulutustoiveiden, -teemojen ja -ideoiden kokoajana ja koordinoijana sekä koulutusten järjestäjänä. Yhteistyöverkostossa mukana olevien tahojen opetus- ja sivistystoimen henkilöstön on mahdollisuus osallistua O3 Keski-Suomi koulutuksiin maksutta, mutta koulutukset ovat avoimia myös muille aiheesta kiinnostuneille ja kohderyhmään sopiville henkilöille.

Ajankohtaiset koulutukset Jyväskylässä:

Ratkaisukeskeinen työote psyykkisesti oireilevan nuoren kohtaamisessa 5 op.

Ajankohtaiset koulutukset verkossa:

Kuva ja asiakastyö -peruskurssi: Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä 5 op, 6.9.–5.12.2024 (verkko)
Työyhteisön tunnetaidot 20 op, 24.9.2024–15.4.2025 (verkko)

Tulossa myös 2024:

Hyvinvointiosaamisen koulutuskokonaisuus kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijoille HYVO3 28.8.2024 - 7.5.2025
Metsämieli-vetäjäkoulutus (1 op) 14.9.2024
Perheterapeuttisen työtavan koulutus 15 op, 20.9.2024–26.9.2025

Hyödyllisiä linkkejä: