Opetus- ja kasvatusala

Kesäyliopisto järjestää opetusalan ammatillisia lisäkoulutuksia sekä pitkä- että lyhytkestoisina kokonaisuuksina pitkin vuotta. Koulutukset tarjoavat ajankohtaista ja monipuolista osaamista, ja niitä järjestetään sekä verkko-opintoina että lähiopetuksena.

Lisäksi Jyväskylän kesäyliopisto, Keski-Suomen kunnat ja Keski-Suomen liitto muodostavat O3 Keski-Suomi yhteistyöverkoston, jonka puitteissa koordinoidaan maakunnan opetus- ja sivistystoimen henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet huomioivaa täydennyskoulutusta. Kesäyliopisto toimii koulutustoiveiden, -teemojen ja -ideoiden kokoajana ja koordinoijana sekä koulutusten järjestäjänä. Yhteistyöverkostossa mukana olevien tahojen opetus- ja sivistystoimen henkilöstön on mahdollisuus osallistua O3 Keski-Suomi koulutuksiin maksutta, mutta koulutukset ovat avoimia myös muille aiheesta kiinnostuneille ja kohderyhmään sopiville henkilöille.