Jyväskylän kesäyliopisto

Jyväskylän kesäyliopisto on vapaan sivistystyön lain mukaista koulutustoimintaa toteuttava oppilaitos. Olemme aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumaton koulutuksen järjestäjä. 

Järjestämme yksilöille, yrityksille ja yhteisöille tarvelähtöistä ajankohtaista koulutusta. Koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opetus järjestetään huomioiden erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten opiskelumahdollisuudet. Koulutukset täydentävät ja monipuolistavat alueen muuta koulutustarjontaa.

Jyväskylän kesäyliopiston arvoja ovat elinikäinen oppiminen, henkinen hyvinvointi ja koulutuksellinen tasa-arvo. Toiminnan päämääränä on tarjota elinikäisen oppimisen mahdollisuus ja tukea asukkaiden hyvinvointia Keski-Suomen maakunnassa.

Tervetuloa opiskelemaan!