Kesäyliopiston vaiheita ja historiaa

 

Kesäyliopiston vaiheita

Suomen ensimmäinen kesäyliopisto perustettiin Jyväskylään vuonna 1912, jolloin se merkitsi kokonaan uuden opiskelumuodon syntymistä. Kesäyliopisto liittyy kiinteästi Jyväskylän yliopiston historiaan, sillä ajatus kesäkurssien järjestämisestä syntyi yliopiston perustamisen sivutuotteena.

Ensimmäisen toimintavaiheen aikana vuosina 19121916 kesäyliopisto toimi kaupunginvaltuuston asettaman yliopistovaliokunnan alaisuudessa. Toisen toimintavaiheen (19221936) alussa perustettiin erityinen Jyväskylän yliopistoyhdistys, joka vuoden 1997 loppuun saakka toimi kesäyliopiston taustayhteisönä.

Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun perustamisen jälkeen vuonna 1937 kesäyliopisto muuttui korkeakoulun kesälukukaudeksi. Korkeakoulun muuttuessa yliopistoksi vuonna 1966, kesäyliopistosta tuli yliopiston kesälukukausi.

Varsinainen kesäyliopisto käynnistyi uudelleen vuonna 1981. Päämääränä oli erityisesti oman maakunnan koulutustarpeisiin vastaaminen ympärivuotisella toiminnalla. Tämän päivän kesäyliopisto on avoin kaiken ikäisille opiskelijoille pohjakoulutuksesta riippumatta, tärkeintä on tarjota elinikäisen oppimisen mahdollisuus.

 

Historiaa

 

Suomen ensimmäinen kesäyliopisto aloitti toimintansa Jyväskylässä kesäkuussa vuonna 1912. Ensimmäisen kesäyliopiston sijaintikaupungiksi oli muitakin tarjokkaita kuten Lahti ja Mikkeli. Jyväskylä valikoitui kuitenkin ensimmäiseksi kesäyliopistokaupungiksi aiemman yliopistoharrastuksen, seminaarin ja kaupungin aktiivisuuden vuoksi. Kesäyliopistotoiminnan taustalla oli pyrkimys tasoittaa suomenkielisten ylioppilaiden tietä kohti akateemisia opintoja. Ajatus kesäisin järjestettävästä suomenkielisestä yliopisto-opetuksesta heräsi jo vuonna 1910.

Jyväskylässä, kuten muissakin nykyisissä yliopistokaupungeissa, kesäyliopistotoiminnan käynnistäminen mahdollisti myöhemmin kaupungin kehittymisen yliopistokaupungiksi ja toiminta kehitti vapaata sivistystoimintaa alueella. Vuodesta 1981 lähtien kesäyliopiston toiminta on ollut ympärivuotista.