21.11.2017

Esittely ja toimintamuodot

 

Jyväskylän kesäyliopisto on vapaan sivistystyön lain mukaista koulutustoimintaa toteuttava oppilaitos. Aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumaton Jyväskylän kesäyliopisto tukee toiminnallaan elinikäisen oppimisen, henkisen hyvinvoinnin ja koulutuksellisen tasa-arvon periaatteiden toteutumista Keski-Suomen maakunnassa.

Jyväskylän kesäyliopisto järjestää yksilöille, yrityksille ja yhteisöille tarvelähtöistä ajankohtaista koulutusta. Koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opetus järjestetään huomioiden erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten opiskelumahdollisuudet. Koulutukset täydentävät ja monipuolistavat alueen muuta koulutustarjontaa.

Jyväskylän kesäyliopiston arvoja ovat elinikäinen oppiminen, henkinen hyvinvointi ja koulutuksellinen tasa-arvo. Toiminnan päämääränä on tarjota elinikäisen oppimisen mahdollisuus ja tukea asukkaiden hyvinvointia Keski-Suomen maakunnassa.

Tervetuloa opiskelemaan!

 

Toimintamuodot

AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
Kesäyliopiston ammatilliset lisäkoulutukset tarjoavat oivallusta ja osaamista työelämään. Järjestämme ympäri vuoden kaikille avoimia työelämän osaamista ja valmiuksia kehittäviä koulutuksia, jotka soveltuvat usean eri ammattialan lisäkoulutukseksi. Kurssitarjonnassamme on koulutuksia muun muassa seuraavilta osa-alueilta: terveys ja hyvinvointi, opetusala, oikeustiede, sekä kirjallinen ja suullinen viestintä. Myös avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaa voi hyödyntää oman ammatillisen kehittymisen tueksi.

 

AVOIN YLIOPISTO
Kesäyliopiston avoimet yliopisto-opinnot ovat kaikille avoimia akateemisia kursseja ja kurssikokonaisuuksia. Opintoja järjestetään ympäri vuoden ja niitä on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa. Useimmat oppiaineet soveltuvat sivuaineiksi ja valinnaisiksi opinnoiksi korkeakoulussa opiskeleville. Avoimet yliopisto-opinnot soveltuvat hyvin myös yliopistoon hakeville ja opinnot saattavat parantaa mahdollisuuksia pärjätä korkeakoulujen valintakokeissa.

Kesäyliopisto täydentää alueen korkeakouluopintojen tarjontaa tuomalla paikkakunnalle avoimia yliopisto-opintoja Suomen muista yliopistoista ja korkeakouluista. Opintotarjonta koostuu kursseista, joita alueen omat korkeakoulut eivät järjestä. Useimmissa oppiaineissa on mahdollista opiskella joko yksittäisiä opintojaksoja tai perus- ja aineopintokokonaisuuksia.

 

ABI- JA LUKIOLAISKURSSIT
Kesäyliopiston tarjonnasta löytyy lukiolaisille ja abiturienteille lukiomenestystä tukevia sekä kirjoituksiin valmentavia kursseja. Abi- ja lukiolaiskurssien avulla oppilaat saavat varmuutta opiskeluun ja ylioppilaskirjoituksiin, oppivat uutta ja pääsevät testaamaan omaa osaamistaan. Opetus tapahtuu asiantuntevien ja motivoivien opettajien ohjauksessa. Järjestämme myös tuki- ja kertauskursseja, jotka sopivat mihin tahansa lukiovaiheeseen. Osa kursseista toteutetaan myös verkkovälitteisinä. Oman lukion aineenopettajalta kannattaa kysyä mahdollisuutta sisällyttää kursseja lukiotodistukseen.

 

KIELIKURSSIT
Kesäyliopisto järjestää laadukkaita kielikursseja erilaisiin tarpeisiin. Kielikursseja järjestetään esimerkiksi osana avoimia yliopisto-opintoja, ammatillisena lisäkoulutuksena sekä ikääntyvien yliopistotoimintana. Opetuksen tukikielenä on tavallisesti suomi. Olemme myös järjestäneet yli kolmenkymmenen kesän ajan Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssin, jolle osallistuu opiskelijoita eri puolilta maailmaa.

 

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO
Ikääntyvien yliopisto on tieteellisen tiedon ja elämänkokemuksen kohtaamispaikka. Ikääntyvien yliopistossa seurataan viikoittain luentosarjoja, osallistutaan seminaareihin, kursseille, tietotekniikkaopetukseen sekä opintomatkoille ilman arvosana- tai muita suoritustavoitteita. Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Ikääntyvien yliopistotoimintaa järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja kaupungin kanssa.

 

LASTEN JA NUORTEN YLIOPISTO
Maailmassa riittää ihmettelemistä ja tutkimista kaikenikäisille. Lasten ja nuorten yliopisto tarjoaa uudenlaisen toimintamuodon, jonka parissa nuoremmatkin pääsevät tutustumaan yliopistossa toimiviin tieteenaloihin. Kurssien ja työpajojen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria tutustumaan rohkeasti tieteen, taiteen ja tutkimuksen maailmaan. Tiedettä tehdään tutkien, arvioiden, ihmetellen, innostuen ja itse kokeillen. Lasten ja nuorten yliopistotoimintaa järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

 

MUUT MUKAVAT
Suunnittelemme ja järjestämme koulutuksia myös asiakkaiden toivomusten mukaan. Räätälöimme korkeatasoisen ja kustannustehokkaan tilaisuuden tai koulutuskokonaisuuden vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa.