Seija Peltonen: Tiedonkeruupyyntö kyberturvallisuudesta gradua varten