Rytmit rypyssä - tietoa sydämen rytmihäriöistä, niiden tutkimisesta ja hoidosta. Kardiologian ylilääkäri Kai Nyman 16.3.2022. Luentoesitys.