Avikainen Sari 14.3.2018 Äkilliset aivoverenkiertohäiriöt.pdf