08.01.2018

Suomen steinerkoulujen digiosaamista vahvistetaan Jyväskylän steinerkoulun johdolla

Jyväskylän steinerkoulu vastaa Suomen steinerkoulujen yhteisen TVT -tutortoiminnan ja -strategian kehittämishankkeesta 2018-2019 yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston ja Steinerkasvatuksen liiton kanssa. Hanke sai 34.195 € avustuksen opetushallitukselta.

 Steinerkoulujen tvt-tutortoiminnan kehittäminen alkoi Jyväskylässä keväällä 2017, jolloin järjestettiin ensimmäinen steinerpedagogiikkaan sovellettu tutor-koulutus. Koulutuksen järjestivät Jyväskylän steinerkoulun esityksestä heidän kanssaan yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopisto ja Steinerkasvatuksen liitto. Pilottihankkeen perusteella todettiin steinerkouluissa olevan tarve syventää tvt-osaamista. Valtakunnallista yhteistyötä tvt-tutortoiminnan kehittämisessä jatketaan vuonna 2018, jolloin koulutus tulee olemaan aiempaa laajempaa sekä kestoltaan että sisällöltään. Hanketta tukee opetushallitus. Kehittämishankkeeseen osallistuu 22 Suomessa toimivaa steinerkoulua Jyväskylän steinerkoulun johdolla. Steinerkouluissa on yhteensä yli 5000 oppilasta ja opiskelijaa.

Kehittämishankkeen odotetaan antavan Suomen steinerkouluille vahvat työkalut tvt -taitojen ja -tietojen opettamiseen peruskoulun luokilla. Steinerpedagogiikassa digilaitteiden käytössä suositaan oppilasta aktivoivia ja yhdessä tekemisen muotoja. Jyväskylän ja muun Suomen steinerkoulujen tutor-opettajat ja rehtorit osallistuvat vuosina 2018-2019 koulutukseen, joiden aikana mm. rakennetaan mm. steinerkouluille pedagogiikkaa tukeva tvt- opetussuunnitelma ja kasvatetaan monipuolisesti ammattitaitoa. Digiteknologia tulee jatkossa osaksi myös steinerkoulujen arkea, mutta välineitä käytetään perustellusti opetuksen tukena.

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU TIENNÄYTTÄJÄNÄ

Jyväskylän steinerkoulu toimii muille Suomen steinerkouluille tien näyttäjänä, tvt-toiminnan pedagogisessa käyttöönotossa osana koulun toimintaa. Jyväskylän steinerkoulussa tvt kuuluu kaikkien 7.luokan opiskelijoiden lukujärjestykseen pakollisena oppiaineena. Tämän lisäksi Jyväskylän steinerkoulussa toimii kaksi tvt-tutoria, jotka opettavat samanaikaisopetuksen muodossa tvt-taitoja eri luokkatasoille. Jyväskylän steinerkoulussa on 160 oppilasta luokilla 1-9.

Kehityshankkeesta antavat lisätietoja hankkeen käynnistäjät

  • Rehtori Teppo Lairio, Jyväskylän steinerkoulu, p. 044 7635700 teppo.lairio@jklsteinerkoulu.fi
  • Toiminnanjohtaja Pia Pale, Steinerkasvatuksen liitto, p. 0443588826 pia.pale@steinerkasvatus.fi
  • Rehtori Leena Meriläinen, Jyväskylän kesäyliopisto, p. 050 381231 leena.s.merilainen@jyu.fi