Jyväskylän yliopiston opiskelijat saavat alennusta Jyväskylän kesäyliopiston järjestämistä avoimista yliopisto-opinnoista

Jyväskylän yliopisto ja kesäyliopisto ovat sopineet käytännöstä, jolla yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat alennettuun hintaan osallistua kesäyliopiston järjestämään avoimeen yliopisto-opetukseen.

Jyväskylän kesäyliopiston avoin yliopisto-opetus koostuu opinnoista, joita ei muutoin voi opiskella  Jyväskylän yliopistossa. Lukuvuonna 2019-2020 kesäyliopisto tuo Jyväskylään avoimia yliopisto-opintoja Lapin, Oulun, Itä-Suomen ja Turun yliopistoista sekä Taideyliopistosta (Siba).  Kesäyliopistossa järjestettävät opinnot toteutetaan yhteistyössä vastuuyliopiston ja niiden avointen yliopistojen kanssa. Alkavana lukuvuonna on tarjolla mm. palvelumuotoilua, juridiikkaa, kuvataiteita, ravitsemustiedettä ja stressilääketiedettä. Opintotarjonta vaihtelee vuosittain, kesäyliopisto pyrkii vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin.

Kesäyliopistossa ollaan tyytyväisiä mahdollisuudesta tarjota opiskelijoille vaihtoehtoja, jotka tukevat opiskelijoiden siirtymistä työmarkkinoille. Opiskelijat voivat valita kesäyliopiston tarjonnasta omia tavoitteitaan palvelevia, tutkinnon kannalta yllättäviäkin sivuaineita tai opintojaksoja. Esimerkiksi humanisti voi yhdistää opintoihinsa palvelumuotoilun opintokokonaisuuden tai pelialasta kiinnostunut voi vahvistaa osaamistaan kuvataiteiden perusopinnoilla.

Kesäyliopistossa järjestetty avoin yliopisto-opetus on maksullista. Maksut koostuvat kesäyliopiston ja yhteistyöyliopiston Avointen yliopistojen opintomaksuista. Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijat saavat 50 %:n alennuksen Jyväskylän kesäyliopiston perimistä opintomaksuista. Ehtona alennuksen saamiseen on, että opinnot ovat sisällytettävissä perustutkintoon.

Käytännön ohje: Opiskelijat toimittavat ennen opintojen alkua kesäyliopistoon HOPS-ohjaajan allekirjoittaman todistuksen siitä, että opinnot ovat sisällytettävissä perustutkintoon. Todistuslomake löytyy verkosta. Lomakkeen voi skannata tai toimittaa sisäisessä postissa kesäyliopiston toimipisteeseen Ag B331.1.

Opintotarjonta ja opintoihin ilmoittautumisohjeet löytyvät kesäyliopiston verkkosivulta www.kesayo.jyu.fi  (JY:n opiskelija merkitsee ilmoittautumislomakkeeseen tiedekuntansa ja opiskelijanumeronsa)

Lisätietoja antavat koulutussihteeri Hanna Rajala, hanna.rajala@jyu.fi, p. 044 760 3730 ja koulutussuunnittelija Rauha Määttä, rauha.maatta@jyu.fi, p. 044 760 3725