JY­Unio­rit - tie­de tutuk­si lap­sil­le ja nuo­ril­le

Jyväskylän yliopiston Lasten ja nuorten yliopiston tunnistat jatkossa nimellä JYUniorit. Kutsumme kaikkia junioreita (5-18-v) mukaan kokeilemaan, kuinka tiedettä, taidetta ja tutkimusta tehdään - maailmassa riittää paljon ihmeteltävää kaikenikäisille!

JYUniorit-toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen ja tutkimukseen sekä ymmärrystä siitä, kuinka tieteellistä tietoa tuotetaan. Uusi nimi kertoo entistä vahvemmin yhteydestä Jyväskylän yliopistoon ja eri tieteenaloihin. Toivomme, että tavoitamme jatkossa lasten lisäksi entistä paremmin myös yläkoululaiset ja lukiolaiset.

JYUniorit-toimintana järjestetään ympäri vuoden työpajoja, kerhoja ja leirejä sekä tapahtumia eri tieteenaloilta Jyväskylän yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden ohjauksessa. Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret saavat uusia näkökulmia oppimiseen ja erilaisten ilmiöiden havaitsemiseen sekä vastuullisuuteen ympäristöä kohtaan. Kokemuksellisuuden kautta he pääsevät hyödyntämään omaa kekseliäisyyttään sekä vahvistamaan omaa aktiivisuuttaan ja hyvinvointiaan, joka on merkittävä tekijä koulutuspolulla sekä yhteiskunnassa pärjäämisessä.  Uteliaisuus ja kiinnostus tutkimisen kautta oppimiseen herätetään  jo lapsuudessa ja nuoruuden varhaisvaiheessa.

JYUniorit-toiminnan toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus/tiedemuseo, Jyväskylän kesäyliopisto, Keski-Suomen LUMA ja maakunnan eri kulttuuritoimijat.

https://www.jyu.fi/fi/palvelut/lastenyliopisto

Lisätietoja
Leena Meriläinen
rehtori
Jyväskylän kesäyliopisto
leena.s.merilainen@jyu.fi
050 381 2313