Jyväskylän kesäyliopisto

Toimintamuodot

Oivallusta ja osaamista lisäkoulutuksella! Kesäyliopisto järjestää ympäri vuoden työelämän osaamista ja valmiuksia vahvistavia koulutuksia, jotka soveltuvat usean ammattialan lisäkoulutuksiksi ja ovat kaikille avoimia. Tarjonnassa on koulutuksia mm.seuraavilta osa-alueilta: terveys ja hyvinvointi, lakikoulutukset sekä kirjallinen ja suullinen viestintä. Myös avointa yliopisto-opetusta voi hyödyntää oman ammatillisen kehittymisensä tukena.

 

Kesäyliopisto täydentää alueen korkeakouluopintojen tarjontaa tuomalla paikkakunnalle avoimia yliopisto-opintoja maan muista yliopistoista ja korkeakouluista. Opintotarjonta koostuu opinnoista, joita alueen oma yliopisto ja korkeakoulu eivät järjestä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Monet oppiaineet soveltuvat sivuaineiksi ja valinnaisiksi opinnoiksi korkeakoulussa opiskeleville. Useimmissa oppiaineissa on mahdollista opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai koko perus- tai aineopintokokonaisuudet. Opetusta järjestetään koko vuoden ajan.

 

järjestämme lukiolaisille ja abiturienteille sekä lukiomenestystä tukevia että kirjoituksiin valmistavia kursseja. Kursseilta saat varmuutta opiskeluun ja kirjoituksiin, opit uutta sekä pääset testaamaan osaamistasi. Opetus tapahtuu asiantuntevan ja motivoivan opettajan ohjauksessa.Järjestämme myös tuki- ja kertauskursseja, jotka sopivat mihin tahansa lukiovaiheeseen.Osa kursseista toteutetaan myös verkkovälitteisinä. Kysy myös lukiosi aineenopettajalta mahdollisuutta sisällyttää kursseja lukiotodistukseen.

Kesäyliopisto järjestää kielikursseja erilaisiin tarpeisiin. Kielikursseja järjestetään mm. osana avoimia yliopisto-opintoja, ammatillisena lisäkoulutuksena ja  Ikääntyvien yliopistototoimintana. Opetuksen tukikielenä on tavallisesti  Suomi. Yli 30 kesän ajan kesäyliopisto on järjestänyt Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssin jolle osallistuu opiskelijoita eri mantereilta.

Ikääntyvien yliopisto on tieteellisen tiedon ja elämänkokemuksen kohtaamispaikka. Ikääntyvien yliopistossa seurataan viikoittain luentosarjoja, osallistutaan seminaareihin, kursseille, tietotekniikka opetukseen ja opintomatkoille ilman arvosana- tai muita suoritustavoitteita. Tervetulleita ovat kaikki kiinnostuneet! Toimintaa järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja kaupungin kanssa.

 

Maailmassa riittää ihmettelemistä ja tutkimista kaikenikäisille. Lasten ja nuorten yliopisto tarjoaa uudenlaisen toimintamuodon, jonka parissa osallistujat pääsevät tutustumaan yliopistossa toimiviin tieteenaloihin. Kurssien ja työpajojen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria tutustumaan rohkeasti tieteen, taiteen ja tutkimuksen maailmaan. Tiedettä tehdään tutkien, arvioiden, ihmetellen, innostuen ja itse kokeillen. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

 

Suunnittelemme ja järjestämme koulutuksia asiakkaiden toivomusten perusteella. Järjestämme  korketasoisen, mutta kustannustehokkaan tilaisuuden tai koulutuskokonaisuuden toiveidenne mukaan.  

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot