Jyväskylän kesäyliopisto

Toimintamuodot

Oivallusta ja osaamista lisäkoulutuksella! Kesäyliopisto järjestää ympäri vuoden työelämän osaamista ja valmiuksia vahvistavia koulutuksia, jotka soveltuvat usean ammattialan lisäkoulutuksiksi ja ovat kaikille avoimia. Tarjonnassa on koulutuksia mm.seuraavilta osa-alueilta: terveys ja hyvinvointi, lakikoulutukset sekä kirjallinen ja suullinen viestintä. Myös avointa yliopisto-opetusta voi hyödyntää oman ammatillisen kehittymisensä tukena.

 

Kesäyliopisto täydentää alueen korkeakouluopintojen tarjontaa tuomalla paikkakunnalle avoimia yliopisto-opintoja maan muista yliopistoista ja korkeakouluista. Opintotarjonta koostuu opinnoista, joita alueen oma yliopisto ja korkeakoulu eivät järjestä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Monet oppiaineet soveltuvat sivuaineiksi ja valinnaisiksi opinnoiksi korkeakoulussa opiskeleville. Useimmissa oppiaineissa on mahdollista opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai koko perus- tai aineopintokokonaisuudet. Opetusta järjestetään koko vuoden ajan.

 

järjestämme lukiolaisille ja abiturienteille sekä lukiomenestystä tukevia että kirjoituksiin valmistavia kursseja. Kursseilta saat varmuutta opiskeluun ja kirjoituksiin, opit uutta sekä pääset testaamaan osaamistasi. Opetus tapahtuu asiantuntevan ja motivoivan opettajan ohjauksessa.Järjestämme myös tuki- ja kertauskursseja, jotka sopivat mihin tahansa lukiovaiheeseen.Osa kursseista toteutetaan myös verkkovälitteisinä. Kysy myös lukiosi aineenopettajalta mahdollisuutta sisällyttää kursseja lukiotodistukseen.

Kesäyliopisto järjestää kielikursseja erilaisiin tarpeisiin. Kielikursseja järjestetään mm. osana avoimia yliopisto-opintoja, ammatillisena lisäkoulutuksena ja  Ikääntyvien yliopistototoimintana. Opetuksen tukikielenä on tavallisesti  Suomi. Yli 30 kesän ajan kesäyliopisto on järjestänyt Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssin jolle osallistuu opiskelijoita eri mantereilta.

Ikääntyvien yliopisto on tieteellisen tiedon ja elämänkokemuksen kohtaamispaikka. Ikääntyvien yliopistossa seurataan viikoittain luentosarjoja, osallistutaan seminaareihin, kursseille, tietotekniikka opetukseen ja opintomatkoille ilman arvosana- tai muita suoritustavoitteita. Tervetulleita ovat kaikki kiinnostuneet! Toimintaa järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja kaupungin kanssa.

 

Maailmassa riittää ihmettelemistä ja tutkimista kaikenikäisille. Lasten ja nuorten yliopisto tarjoaa uudenlaisen toimintamuodon, jonka parissa osallistujat pääsevät tutustumaan yliopistossa toimiviin tieteenaloihin. Kurssien ja työpajojen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria tutustumaan rohkeasti tieteen, taiteen ja tutkimuksen maailmaan. Tiedettä tehdään tutkien, arvioiden, ihmetellen, innostuen ja itse kokeillen. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

 

Suunnittelemme ja järjestämme koulutuksia asiakkaiden toivomusten perusteella. Järjestämme  korketasoisen, mutta kustannustehokkaan tilaisuuden tai koulutuskokonaisuuden toiveidenne mukaan.  

Kesäyliopiston vaiheita

Suomen ensimmäinen kesäyliopisto perustettiin Jyväskylään vuonna 1912. Kesäyliopiston perustaminen merkitsi uuden opiskelumuodon alkamista. Kesäyliopisto liittyy kiinteästi Jyväskylän yliopiston historiaan, sillä kesäkurssien järjestäminen syntyi yliopistoajatuksen sivutuotteena.

Ensimmäisen toimintavaiheen ajan 1912-1916 kesäyliopisto toimi kaupunginvaltuuston asettaman yliopistovaliokunnan alaisuudessa. Toisen toimintavaiheen (1922-1936) alussa perustettiin erityinen Jyväskylän yliopistoyhdistys, joka vuoden 1997 loppuun saakka toimi kesäyliopiston taustayhteisönä.

Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun perustamisen jälkeen v. 1937 kesäyliopisto muuttui korkeakoulun kesälukukaudeksi. Kun korkeakoulu vuonna 1966 muuttui yliopistoksi, kesäyliopistosta tuli yliopiston kesälukukausi.

Varsinainen kesäyliopisto käynnistyi uudelleen vuonna 1981. Päämääränä oli erityisesti oman maakunnan koulutustarpeisiin vastaaminen. Tämän päivän kesäyliopisto on avoin kaiken ikäisille opiskelijoille pohjakoulutuksesta riippumatta. Tärkeintä on opiskelun ja oppimisen mahdollisuus läpi elämän.

Historiaa

Suomen ensimmäinen kesäyliopisto aloitti toimintansa Jyväskylässä kesäkuussa 1912. Kesäyliopistotoiminnan taustalla oli pyrkimys tasoittaa suomenkielisten ylioppilaiden tietä kohti akateemisia opintoja. Ajatus kesäisin järjestettävästä suomenkielisestä yliopisto-opetuksesta heräsi jo vuonna 1910. Jyväskylän lisäksi ensimmäisen kesäyliopiston sijaintikaupungiksi oli muitakin tarjokkaita kuten Lahti ja Mikkeli. Jyväskylä valikoitui kuitenkin kesäyliopistokaupungiksi jo aiemman yliopistoharrastuksen, seminaarin ja kaupungin aktiivisuuden vuoksi.

Jyväskylässä kuten muissakin nykyisissä yliopistokaupungeissa kesäyliopistotoiminnan käynnistäminen mahdollisti myöhemmin kaupungin kehittymisen yliopistokaupungiksi ja toiminta kehitti vapaata sivistystyötä alueella. Vuodesta 1981 lähtien kesäyliopiston toiminta on ollut ympärivuotista.

Majoittuminen ja opetuspaikat

Jos saavut Jyväskylään muulta paikkakunnalta, voit tiedustella majoittumista mm. seuraavilta hotelleilta:

Järjestämme opetusta mm. seuraavissa tiloissa:

Hotelli Alba

Ilmoita varauksen yhteydessä olevasi kesäyliopiston opiskelija, niin voit varaustilanteen puitteissa mahdollisesti saada alennusta majoitusmaksusta.

Hotelli Milton

Hannikaisenkatu 29
40100 Jyväskylä, kartta

Tarjoaa kesäyliopiston luennoitsijoille ja kurssilaisille majoituspalveluja seuraavasti:

Arki (ma - pe)

 • Huone 1hh á 70,00 €
 • Huone 2hh á 100,00 € / huone
 • Huone 3hh á 126,00 € / huone

Viikonloppu (pe-ma)

 • Huone 1hh á 65,00
 • Huone 2hh á 85,00 / huone
 • Huone 3hh á 120,00 / huone

Huonehintaan sisältyy aamiainen ja arkisin (ma-pe) iltasauna.

Viipymähinta

 • Huone 1hh á 65,00 / vrk (yhtäjaksoisesti vähintään 7 vuorokautta).

Jyväskylän yliopisto

 • Seminaarinmäki, kartta
 • Mattilanniemi ja Ylistönrinne, kartta

Keski-Suomen museo

Alvar Aallon katu 7

PL 634

40101 JYVÄSKYLÄ, kartta

Jyväskylän kansalaisopisto

Vapaudenkatu 39 - 41

40100 Jyväskylä, kartta

 

Jyväskylän kristillinen koulu

 

Taustayhteisö

Jyväskylän kesäyliopiston ylläpitäjä on Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys, joka perustettiin 22.12.1997.

JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY:N HALLITUS 2017

Hallitus on koottu Jyväskylän kesäyliopistoyhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen 11.11.2016 päätöksen mukaisesti.  

Jyväskylän yliopisto

Jäsen, Hallituksen puheenjohtaja, strategiajohtaja Kari Pitkänen
Varajäsen, Opintopalvelujohtaja Mari Ikonen
Jäsen, Opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää
Varajäsen, Opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen       

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Jäsen, Magnus Jyrkkänen, hallituksen jäsen
Varajäsen, Joachim Kratochvil, Korkeakoulupoliittinen asiantuntija

Jyväskylän kaupunki

Jäsen, Toimialajohtaja Eino Leisimo
Varajäsen, Palvelupäällikkö Päivi Koivisto

Jyväskylän yliopistosäätiö

Jäsen, Aluejohtaja Jari Kuosmanen
Varajäsen, Toimitusjohtaja Seppo Virta

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jäsen, Projektipäällikkö Tytti Pintilä
Varajäsen, Kehittämispäällikkö Hannu Ikonen

Hankasalmen kunta

Jäsen, Sivistysjohtaja Eila Laulajainen-Malkki
Varajäsen, Kunnanjohtaja Matti Mäkinen

Keski-Suomen Liitto

Jäsen, Marke Tuominen
Varajäsen, Caius Forsberg

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Jäsen, Johtaja Juha Kinnunen
Varajäsen, Arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski

Keuruun kaupunki

Jäsen, Rehtori Pirjo Ikkala
Varajäsen, Sivistysjohtaja Marika Savukoski

Laukaan kunta

Jäsen, Rehtori Maarit Pönkänen
Varajäsen, Sivistystoimenjohtaja Juha Tolonen

Joutsan kunta

Jäsen, Kunnanvaltuuston 2. vpj Eero Peltoniemi
Varajäsen, Rehtori Sari-Maarit Peltola

Saarijärven kaupunki

Jäsen, Rehtori Timo Tikka
Varajäsen, Sivistysjohtaja Arja Siikström

Viitasaaren kaupunki

Jäsen, Rehtori Mikko Saikkonen
Varajäsen, Vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto


Tilintarkastajat Katariina Vuorela KHT; KTM, KPMG Oy Ab ja Johanna Gråsten KHT; KTM KPMG Oy Ab. Varatilintarkastajat: Pertti Keskinen KHT; KPMG Oy Ab ja KPMG OY Ab yhtiöt.

 

Tietoa Jyväskylän kesäyliopistosta

Jyväskylän kesäyliopisto on vapaan sivistystyön lain mukaista koulutustoimintaa toteuttava oppilaitos. Aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumaton Jyväskylän kesäyliopisto tukee toiminnallaan elinikäisen oppimisen, henkisen hyvinvoinnin ja koulutuksellisen tasa-arvon periaatteiden toteutumista Keski-Suomen maakunnassa. Jyväskylän kesäyliopisto järjestää yksilöille, yrityksille ja yhteisöille tarvelähtöistä ajankohtaista koulutusta. Koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta ja opetus järjestetään huomioiden erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten opiskelumahdollisuudet. Koulutukset täydentävät ja monipuolistavat alueen muuta koulutustarjontaa.

Jyväskylän kesäyliopiston arvoina ovat elinikäinen oppiminen, henkinen hyvinvointi ja koulutuksellinen tasa-arvo. Toiminnan päämääränä on tarjota elinikäisen oppimisen mahdollisuus ja tukea asukkaiden hyvinvointia Keski-Suomen maakunnassa.

Tervetuloa opiskelemaan!

 

Toimintamuodot

 • avoin yliopisto- ja korkeakouluopetus
 • työelämän valmiuksia ja osaamista kehittävä koulutus
 • kieliopinnot
 •  koululais-, lukiolais- ja abi-kurssit
 •  ikääntyvien yliopistotoiminta
 •  lasten ja nuorten yliopistotoiminta
 •  tilauskoulutukset: suunnittelemme ja järjestämme koulutusta asiakkaiden toivomusten perusteella.

  Otathan yhteyttä kesäyliopistoon, mikäli haluat tehdä koulutusaloitteen!

Hankkeet

Lähtemättä läsnä -hanke (päättynyt)

ESRVipuvoimaa

Lähtemättä läsnä on Jyväskylän kesäyliopiston hallinnoima ja Keski-Suomen Ely-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueellista tasa-arvoa koulutusten saatavuudessa siten, että koulutukset ovat kaikkien saatavilla iästä, koulutustaustasta tai asuinpaikasta riippumatta. Hankkeessa paneudutaan erityisesti niihin ongelmiin, joita organisaatioilla on kasvukeskusten ulkopuolella tapahtuvien verkkovälitteisten koulutusten toteuttamisessa.

Hankkeessa toteutettuja koulutuksia ja koulutuksiin liittyviä materiaaleja:

SELÄTÄ TYÖPAHOINVOINTI, luennoitsijana Pauli Juuti 19.5.2014

 • Linkki luentomateriaaliin.
 • Tilaisuus järjestetään Jyväskylän kesäyliopiston, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin ja  Tietopalvelun yhteistyönä. Koulutus on osa Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa Lähtemättä läsnä -hanketta (ESR). Tilaisuus on seurattavissa verkkovälitteisesti. 
Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot