Jyväskylän kesäyliopisto

Avoin korkeakouluopetus 2017-2018

ENNAKKOTIETOA - muutokset vielä mahdollisia !

Farmasia po 25 op (UEF)

Hoitotieteen opinnot (UEF)
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF)
Liikuntalääketiede po 25 op(UEF)
Lääketieteen perusteita po 25 op (UEF)

Lääketieten alan opintoja (TY):
Neurologia 3 op
Stressilääketiede 3 op
Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op

Ravitsemustiede perusopinnot 25 op, momu (UEF)
Terveyshallintotiede/sosiaalihallintotiede perusopinnot 30 op, verkko-opinnot (UEF)

Hallintotiede 5-25 op (TaY):
Johdatus hallintotieteeseen 5 op,
Strateginen johtaminen julkisyhteisössä 5 op
Henkilöstöjohtaminen 5 op
Julkinen hallinto ja politiikka 5 o
Julkisten palvelujen johtaminen 5 op

Sosiaalipsykologia perusopinnot 25 op (UEF)
Kasvatuspsykologian opinnoista seuraavat opintojaksot (LY):
Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op
Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op

Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY)
Kuvataiteen aineopintojen työpajaopintoja 1-12 op (LY)
Valokuvauksen perusopinnot 25 op ja johdantokurssi 3 op (LY)

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus, momu 25 op (TY)
Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op, momu (TY)
Ruotsin kieli ja kulttuuri, perusopinnot 30 op (UEF)

Oikeustieteiden opinnot (LY):
Valtiosääntöoikeus 4 op
Hallinto-oikeuden oikeustapaukset ja oikeudellinen tiedonhallinta 2 op
Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 8 op
Parisuhdeoikeus, luennot + kirjatentti 1,5 op
Jäämistöoikeus, luennot +kirjatentti 1,5 op
Vakuutus- ja insolvenssioikeuden pooli  10 op
Tietosuoja ja tietoruravallisuus 5 op
Oikeushistoria 5 op

Oikeustieteiden opinnot (TY):
Edeltävina pakollisina opintoina Johdatus oikeustieteeseen 2 op verkkokurssi, jolle kesäyliopisto järjestetää lähiopetuksena tukikurssin.
Työoikeus 7 op
Rikosoikeus 8 op
Kansainvälinen oikeus 6 op
Valtiosääntöoikeus 7 op
Hallinto-oikeus 6 op

Ympäristöoikeus po (UEF)

Rahoitus 5-10 op (TaY): 
Rahoituksen perusteet 5 op
Yritysverotus 5 op (verkko-opinnot)

Maantieteen perusopinnot, verkko-opinnot 27 op (TY)

Tuotantotalous perusopinnot, verkko-opinnot 25 op (OY)

 

 

 

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot