Jyväskylän kesäyliopisto

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja - koulutus

Lataa esite (pdf)

Aika ja paikka

22.1.-10.6.2014, Jyväskylässä

Tammikuussa käynnistynyt ryhmä on täynnä. Otamme ilmoittautumisia vastaan marraskuussa 2014 käynnistyvään ryhmään.

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Koulutus antaa hyvän perustan kaikille henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kouluttaja

Koulutuksen pääkouluttajana ja johtajana toimii VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, psykoterapeutti Leena Mannström-Mäkelä.

Leenalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Pääkouluttaja on ollut vuosina 2003–2005 ADHD-liitossa kuntoutuspäällikkönä. Tällöin hän oli yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tuomassa valmentavaa työotetta neuropsykiatristen ihmisten kanssa työskentelyyn. Tämän jälkeen Leena ollut kehittämässä neuropsykiatrista valmennusta voimaannuttavaan ja ratkaisukeskeiseen suuntaan.

Koulutukseen liittyy myös erityisasiantuntijaosuudet. Erityisasiantuntijat tuovat oman erityisosaamisensa liittyen neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin. Erityisasiantuntijoina toimivat psykiatri, erityisopettaja / toimintaterapeutti sekä mahdollisesti omakohtainen kokemus neuropsykiatrisista pulmista ja niiden vaikutuksesta perheeseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa.

Koulutus

 • antaa tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä
 • syventää osallistujien ohjaus- ja valmentamisen taitoja voimavara-ratkaisukeskeisen lähestymistavan viitekehyksessä
 • tarjoaa monipuolisen tietopaketin, joka sisältää konkreettisia keinoja ja välineitä käytännön haastaviin työtilanteisiin
 • antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja -nimikettä

Sisältö

KOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS
Koulutuksessa on viisi kahden päivän lähiopiskelujaksoa (yht. 10 lähiopetuspäivää):

1.jakso ke-to 22.-23.1.2014 
2.jakso to-pe 27.-28.2.2014
3.jakso ma-ti 24.-25.3.2014
4.jakso ti-ke 6.-7.5.2014
5.jakso ma-ti 9.-10.6.2014

Kaikki lähipäivät toteutetaan kello 9-16.

Lähiopiskelu sisältää:

 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • työnohjausta vertaisryhmissä

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää:

 • opiskelun tukena käytetään ohjatusti verkkoa
 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4 kertaa
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen


KOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET

 • Mistä neuropsykiatrisessa valmennuksessa on kysymys? Miksi neuropsykiatrista valmennusta tarvitaan?
 • Lapsen ja nuoren normaali kehitys
 • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit (uni-valverytmin häiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat, syrjäytyminen ja kriminalisoituminen)
 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus arkeen
 • Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi / nuori koulussa; keinoja ja menetelmiä koulutyön tukemiseen
 • Autismin kirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä tukea arjenhallinnan tukemiseen
 • Muksuoppi
 • Tulistuvat lapset
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät oppilaitosyhteisössä
 • Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus
 • Positiivinen psykologia
 • Mindfulness valmennuksessa ja omassa työssä
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Käytännön keinoja ja menetelmiä työhön ja oman työyhteisön kehittämiseen
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa sekä heidän jaksamisensa tukeminen
 • Neuropsykiatrisen valmentajan arjen työ
 • Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta ja vertaistuki
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön
 • Työnohjaus vertaisryhmittäin koulutuspäivien sisällä

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja-nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Lisätietoa:
Rehtori Leena Meriläinen leena.s.merilainen@jyu.fi, puh. 050 381 2313

Hinta

1790 € (sis. luentomateriaalin ja aamukahvit)

 

Ilmoittautuminen:

 

7.1.2014 mennessä. Ilmoittautumisaika on päättynyt. Ryhmä on täynnä, mutta voit tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja kesäyliopiston toimistosta. Voit  myös jättää toimistoon yhteystietosi (kesayo@jyu.fi), jotta saat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavan ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentaja koulutuksen alkamisajankohdasta

Ilmoittautuminen on sitova. Jos haluat perua osallistumisesi, on se tehtävä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Peruminen on tehtävä kirjallisesti (sähköposti kesayo@jyu.fi tai postitse).Jos ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, laskutetaan koulutuksen/kurssin hinnasta 50% perumiskuluina. Jos ilmoittautuminen jätetään perumatta, peritään koko koulutus/kurssimaksu. Ilmoittautuminen ei raukea vaikka jättäisit kurssimaksun maksamatta. Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007).

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot