Jyväskylän kesäyliopisto

Steinerpedagogiikan opinnot, 60 op

Opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen on päättynyt mutta voit tiedustella kesäyliopiston toimistosta mahdollisuutta osallistua/ilmoittautua yksittäisiin viikonloppuihin.

 

Steinerpedagogiikan opintojen (60 op) 1. vuosi 25 op

Jyväskylän kesäyliopisto toteuttaa yhteistyössä Jyväskylän steinerkoulun kanssa kaksivuotisen Steinerpedagogiikan -opinto-ohjelman. Lukuvuoden 2013-2014 aikana toteutetaan 1. vuosi, 25 op. Toinen vuosi järjestetään kesän 2014 (1 viikon kesäkurssi, elokuussa) ja lukuvuoden 2014-15 aikana. 2. vuoden ohjelma julkaistaan myöhemmin ja siihen ilmoittaudutaan erikseen.

HUOM! Ennakkotiedoista poiketen Jyväskylässä suoritettavat opinnot eivät suoraan vastaa Snellman- korkeakoulun ensimmäistä opintovuotta, mutta opinnot luetaan soveltuvin osin hyväksi, mikäli opiskelija hakeutuu jatkamaan opiskeluaan Snellman-korkeakoulun järjestämillä Steinerpedagogisilla luokanopettajaopinnoilla. Snellman-korkeakoulun verkkosivuilta (www.snellman-korkeakoulu.fi)  löytyvät hakuohjeet ja hakuun liittyvät kelpoisuusvaatimukset. Mikäli muutos vaikuttaa opiskelupäätökseesi, otathan sähköpostitse yhteyttä Kesäyliopiston toimistoon 15.9. mennessä (kesayo@jyu.fi).

Katso 1. vuoden ohjelma

Sisältö:

Steinerpedagogiikan opinnot (60 op) johdattaa steinerpedagogiikan perusteisiin ja toimii osana steinerkoulun luokanopettajakoulutusta (HOJKS -menettely)

Opinto-ohjelma toimii steinerpedagogiikkaan perehdyttävänä koulutuksena: opinnot täyttävät Steinerkasvatuksen Liiton (steinerkoulujen yhteistyöelin) suosituksen ns. työnantajan ehdoksi, kun opettajan kelpoisuus on hankittu muualla kuin steinerkoulunopettajan koulutusohjelmassa.

Opinto-ohjelma tarjoaa myös steinerkoululaisten vanhemmille mahdollisuuden tutustua steinerpedagogiikan perusteisiin ja kasvatusajatteluun, virikkeitä kasvatusalan ammattilaisille sekä monia mahdollisuuksia aikuisen oman elämän kehittämiseen erilaisine filosofisine ja taiteellisine tarkasteluineen, harjoituksineen ja keskusteluineen. Myös yksittäisiin opintokokonaisuuksiin on mahdollista osallistua.

Läsnäolovelvoite ja opintojen suorittaminen:

Mahdollisuus jatko-opintoihin edellyttää läsnäoloa lähiopetuksessa 85 prosenttisesti sekä kirjallisten töiden suorittamista annetun aikataulun mukaan.

Opettajat:

Opettajina toimivat Jyväskylän steinerkoulun opettajat sekä muiden steinerkoulujen opettajat, taideaineiden opettajat sekä mahdollisesti Snellman-korkeakoulun opettajat.

Aika ja paikka:

1.vuosi, lukuvuosi 2013-2014, alkaa 4.10.2013 Jyväskylän steinerkoululla, Keskikatu 17, 40700 Jyväskylä.

Osallistumismaksu (25 op):

790 €, Jyväskylän steinerkoulun,Tähtitarhan, Pikku-Otavan vanhemmat ja henkilökunta 390 €, maksu voidaan jakaa 2-3 erään (ilmoita toiveesi maksueristä kesäyliopiston toimistoon).

Yksittäisen viikonlopun hinta (sis. pe-la) 150 €, Jyväskylän steinerkoulun,Tähtitarhan, Pikku-Otavan vanhemmat ja henkilökunta 85 €.

Peruste edullisempaan osallistumismaksuun on esitettävä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa, samassa kohdassa voit ilmoittaa myös yksittäiseen viikonloppuun osallistumisen.
Opintomaksu sisältää 1. vuoden lähiopetuksen (25 op) lisäksi materiaalin ja se oikeuttaa opinnoissa tarvittavien välineiden käytön steinerkoululla.

Opetuspäivien aikana luokat järjestävät kanttiinin, josta on mahdolisuus ostaa kahvia yms. syötävää taukojen aikana.

 

Ilmoittautuminen:

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Lisätietoja:

Opintojen järjestelyihin liittyen: koulutussihteeri Hanna Rajala, hanna.rajala@jyu.fi

Opetussisältöihin ja käytäntöihin liittyen: luokanopettaja Arja Toivanen, arjatoivanen@jklsteinerkoulu.fi

www.jklsteinerkoulu.fi

1. vuoden opintojen toteutus

Opintojen rakenne

Ensimmäisen vuoden lähiopetus sisältää luentoja steinerpedagogiikan taustoista, itse pedagogisista  metodeista ja kouluikäisen lapsen kehitysvaiheista eri luokka-asteilla. Taiteellisia harjoituksia on kuvataiteissa, eurytmiassa, musiikissa, muotopiirustuksessa, bothmervoimistelussa ja puheäänenmuodostuksessa. Myös taiteelliset harjoitteet liittyvät steinerkoulussa toteutettavaan opetussuunnitelmaan.

Yhdessä luettavan kirjallisuuden ja keskustelun kautta tutustutaan steinerkoulun taustalla olevaan filosofiaan ja sen luomaan ihmiskuvaan. Opiskelijaa ohjataan myös tarkastelemaan oman elämänsä kaarta, lapsuuden vaiheita ja oman ajattelun lähtökohtia.

Itsenäiseen työskentelyyn johdattavat lähiopetukseen liittyvät kotitehtävät. Kolmen kirjareferaatin lisäksi opiskelija valmistaa yhden laajemmin pohditun kirjoitelman lapsen kohtaamisesta kasvatuksen ja oppimisen kysymyksissä.

Kuvataideopiskeluun liittyvä kesätehtävä kasvihavainnoista kuvataiteen keinoin tehdään kesän 2014 aikana ja palautetaan elokuussa.

Lähiopetusta 88 h, 4 op

Yhdessä opiskeltava kirjallisuus 3 op. Rudolf Steiner: Johdatus henkiseen tiedostamiseen
Itsenäinen työskentely: portfolio opinnoista, 4 op

Tutkielmat/ esseet/ referaatit 14 op:

referaatti kirjasta J.V. Snellman: Akateemisesta opiskelusta
referaatti kirjasta Reijo Wilenius: Mitä on ihminen?
referaatti kirjasta Jarno Paalasmaa: Omassa rytmissä

referaatti valinnaisesta teoksesta
kirjoitelma Rudolf Steinerin kirjan pohjalta: Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta
kasvihavainnointi (kesätehtävä)

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot