Jyväskylän kesäyliopisto

Tenttiohjeita

OHJEITA KESÄYLIOPISTOSSA OPETUSHALLINNON TUTKINNON TENTTIVILLE:

1) Tutkinnon suorittaja sopii ensin kesäyliopiston yhteyshenkilön kanssa tentin ajankohdasta.
2) Tutkinnon suorittaja ilmoittautuu tenttiin sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen sovittua tenttiajankohtaa Opetushallitukseen assistentti Ritva Hofmeisterille (ritva.hofmeister@oph.fi).
3) Tenttiin osallistuva voi tarkistaa kuulustelutilaisuuden paikan kesäyliopiston verkkosivulla olevasta tenttilistasta  https://kesayo.jyu.fi/avoin-yliopisto (lista löytyy avoimen yliopisto-opetus -sivuna alareunasta).
4) Tilaisuuteen osallistujien henkilöllisyys tarkistetaan. Siksi henkilötodistus (passi, kuvallinen henkilökortti tai ajortti) tulee ottaa tenttiin mukaan.
5) Kirjallinen kuulustelu kestää A-osan kuulustelussa enintään kolme tuntia ja B-osan kuulustelu enintään neljä tuntia. Mikäli tutkinnon suorittaja tekee B-osan kuulustelusta vain yksi tai kaksi osa-aluetta, tenttiaika on enintään kolme tuntia.
6) A-osan tentti koostuu neljästä osa-alueesta. A-osan kysymykset ovat monivalintakysymyksiä. B-osan tentti koostuu kolmesta osa-alueesta, joissa henkilöstöhallinnon osassa on monivalintakysymykset ja talous- ja opetusalan hallinnossa on esseekysymykset. Monivalintakysymyksiin vastataan rastittamalla oikea vastaus erilliseen vastausarkkiin. Monivalintavastauksia ei tarvitse perustella. Esimerkkitenttikysymykset löytyvät OPH:n internet-sivuilta www.oph.fi (→ Koulutus ja tutkinnot → Opetushallinnon tutkinto).
7) Tutkinnon suorittaja ei saa viedä tenttikysymyksiä eikä muita tenttipapereita pois tutkintotilaisuudesta.
8) Tutkintotilaisuudessa saa olla esillä kirjoitusvälineet, tutkintovaatimuksiin sisältyvät teokset, säädökset, luentomuistiinpanot ja muut kirjalliset lähdemateriaalit.
Matkapuhelinta ja tietokonetta ei saa tentissä käyttää. Matkapuhelimen tulee olla tentin aikana pois päältä tai äänettömällä.
9) Tutkintosuoritukset arvostellaan Opetushallituksessa.
10) Tulokset ilmoitetetaan suoraan tenttiin osallistuneille sähköpostitse.
17) Opetushallitus laskuttaa kirjallista kuulustelua ja tutkintotodistusta koskevat maksut suoraan tutkintoon osallistuvilta. Tutkintomaksu 87 euroa/kuulustelu, tutkintotodistus 28 euroa ja posti- ja käittelykulut 10 euroa.

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot