Jyväskylän kesäyliopisto

”Kaikkia sitä kuulee kun vanahaksi ellää” – ikääntyminen opettajan ammatissa

Lataa esite (pdf)

Pe 27.9 klo 13-16, Jyväskylä (Tarkka paikkatieto ilmoitetaan osallistujille myöhemmin.)

Lehtori Anita Malinen

Jyväskylän yliopiston lehtori KT Anita Malisella on pitkä kokemus aikuisten opettamisesta. Hän toimii Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen lehtorina erityisalanaan aikuiskouluttajan pedagogisten opintojen edistäminen. Malisella on pitkä kokemus kouluttajana ja opettajana. Viimeaikoina hän on paneutunut erityisesti kansalaisopistojen opettajien osaamisen kehittämiseen ”Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi ”- hankkeessa.

Luennon sisältö:

Iltapäivän aikana tarkastelemme opettajan ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia ja mahdollisuuksia yksilön ja työyhteisön näkökulmista. Teemoinamme on mm. ikääntyvän opettajan työkyvyn ja ammattitaidon ylläpito, työyhteisön arvot ja asenteet, sekä ikääntyvän opettajan rooli opiskelijan ohjaajana ja esimiestyön kohteena.

Erityishuomiota kiinnitämme kansalaisopistojen ja muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten opetuksen erityispiirteisiin. Substanssiosaamisen lisäksi työ on jatkuvaa ryhmän viihtymisen ja osallisuuden kokemuksen edistämistä. Työyhteisön rakenteiden ja toimintatapojen vuoksi opettajien keskinäinen vuoropuhelu ja vertaiskeskustelu jäävät kuitenkin hyötyynsä nähden liian vähälle huomiolle arjessa.

Tilaisuus sisältää iltapäiväkahvin.

Kohderyhmä: Opetusalalla toimivat, muut aiheesta kiinnostuneet

Osallistumismaksu: Osaava-hankkeen kautta tuleville maksuton, muille 60 e

Ilmoittautumisaika on päättynyt.

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot