Jyväskylän kesäyliopisto

Informaatio-oikeus ja tietotekniikkaoikeus

Tavoite: Ymmärtää tietotekniikkaan, tiedon käsittelyyn ja tiedon välittämiseen liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä informaatioteknologiaa ja viestintää koskevaa lainsäädäntöä.

Asiantuntijat:

Oikeusinformatiikan prof., OTT, VT Rauno Korhonen, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta
Sopimuslakimies, OTL Ari Koivumaa, Hallinnon tietotekniikkakeskus, Rovaniemi

Ajankohta: 21.-22.3. ja 11.-12.4.2014 pe 17-20.30 ja la 10-16

Sisältö:
21.-22.3. (10 t)
- johdatus oikeusinformatiikkaan sekä informaatio- ja tietotekniikkaoikeusteen (ICT-Law)
- yksityisyyden, tietosuojan ja tietoturvallisuuden perusteet lainsäädännön näkökulmasta
- tieto- ja viestintärikoksista rikoslain pohjalta
- sähköisen asioinnin ja viestinnän juridiikkaa (mm. sähköpostin suoja)
11.-12.4. (10 t)
- immateriaalioikeuden (IPR) perusteet tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta
- tekijänoikeuden ja muun immateriaalioikeuden erityiskysymyksiä ICT-alalla
- ICT-alan sopimusmallit ja -käytännöt
- ICT-alan vakiosopimusehdot: JIT2007, IT2010
- julkisen hankintamenettelyn erityiskysymyksiä ICT-alalla

Kurssimaksu 120 €.

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot