Jyväskylän kesäyliopisto

Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus

Aika ja paikka

4.10.2013–7.9.2014 Jyväskylä

Kohderyhmä

Miten hyödynnät koulutusta?
Kokonaisvaltaisen joogaohjaajan koulutuksella voit kehittää itseäsi ja täydentää ammatillista osaamistasi

  • joogaryhmien ohjaajana
  • fysioterapeutin ja terapeutin työssä
  • ryhmänohjauksessa
  • pedagogin ja psykologin työssä
  • logo-, keho- ja toimintaterapeutin ammatissa
  • sosiaalialalla
  • liikunnan ohjauksessa (koulut, liikuntaryhmät)
  • opettajan ammatissa
  • omassa kehityksessä ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamisessa

Koulutus sopii
fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, kurssinohjaajille, keho-, logo- ja toimintaterapeuteille, opettajille, sosiaalialalla työskenteleville, pedagogeille, psykologeille, muille ihmisten kanssa työskenteleville sekä kaikille, jotka haluavat parempaa tasapainoa ja sisäistä kehitystä omaan elämäänsä.

Kouluttaja

Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen

Sisältö

Etsitkö mahdollisuutta kehittää itseäsi ja ammatillista osaamistasi?
Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus perustuu klassiseen Hatha-joogaan, jonka muodot ovat asanat eli kehon liikkeet, hengitysharjoitukset, rentoutus ja syvärentoutus, keskittyminen, kontemplaatio ja syventyminen, positiivinen ajattelu ja visualisointi. Hatha-joogaa täydennetään ja muokataan kehoterapiamenetelmien ja kokonaisvaltaisten liikemuotojen avulla niin, että joogan terapeuttinen vaikutus syvenee. Hengitykselle ja hengitystekniikoille annetaan koulutuksessa paljon arvoa, sillä oikeanlainen hengitys auttaa syventämään joogaliikkeiden vaikutuksia. Jännittynyt ja vääränlainen hengitys voi alentaa mielentilaa kun taas oikeanlainen hengitys parantaa sitä. Kehon tasolla oikeanlainen hengitys edistää kehon elintoimintoja kun taas vääränlainen hengitys tukkeuttaa niitä. Kehon liikkeissä keskitytään oikeanlaiseen suoritukseen fysiologisesti ja anatomisesti. Samalla huomioidaan yksilön tarpeet ja kunnioitetaan hänen rajojaan. Tarkoitus on löytää jokaiselle oma tapa harjoittaa joogaa. Näin joogan vaikutus voi olla hyvinkin syvää ja eheyttävää.

Koulutuksen rakenne ja aikataulu
Todistuksen koulutuksen suorittamisesta saa, kun kaikki osiot on suoritettu hyväksytysti (viisi lähiopetusmoduulia yht. 120 t, koe jossa teoria- ja käytännön osuus, käytännön harjoittelu 40 t ja sen kirjallinen kuvaus). Pelkästään lähiopetukseen osallistuvat saavat osallistumistodistuksen.

1. moduuli     4.–6.10.2013
2. moduuli     31.1.–2.2.2014
3. moduuli     4.–6.4.2014
4. moduuli     27.–29.6.2014
5. moduuli     5.–7.9.2014

Pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–18.00 ja su klo 10.00–16.30

Koe järjestetään yhteiskokeena Oulussa 21.-22.11.2014. Jos kokeeseen osallistuu Jyväskylästä 10 henkilöä tai enemmän, on se mahdollista järjestää myös Jyväskylässä.

 

Joogan kokonaisvaikutukset
Jooga on tuhansien vuosien takainen kokonaisvaltainen ja terapeuttinen liikuntamuoto. Sana jooga tarkoittaa yhteyttä, eheyttä tai harmoniaa. Joogan tarkoitus on tukea tämän syvän ja alkuperäisen yhteyden kokemista mielessä ja kehossa. Joogan myötä keho ja mieli muokkautuu vuorovaikutteisesti.

Kehonharjoitukset vaikuttavat mieleen selkeyttävästi, rauhoittavasti ja keskittävästi. Keskittynyt mieli tukee puolestaan tietoisuutta ja läsnäoloa kehonliikkeissä. Jooga on myös suurenmoinen tekniikka harjoittaa kehon joustavuutta, vahvistaa lihaksia, kasvattaa kehontunnetta ja elinvoimaa sekä kehittää tasapainoa ja keskittymiskykyä.

Somaattinen tuntemus edistää kehotietoisuutta ja yhdistää "sisäisen" ja "ulkoisen" minän luonnollisella tavalla tähän hetkeen. Se yhdistää tai lähentää myös syvällä sisällä oleviin tuntemuksiin, tukkeutumiin ja patoutumiin, jolloin niiden tiedostaminen mahdollistaa muutoksen parempaan. Näin somaattinen tuntemus vaikuttaa paitsi kehon tasolla myös tunnetasolla eheyttävästi.

Kokonaisvaltaiset liikemuodot vaikuttavat etenkin kehon tasolla tasapainottaen kehon eri tekijöitä ja tukien kehon fyysistä kehitystä. Siinä huomioidaan kehon tasapaino, oikeanlainen fyysinen liike, isojen ja syvien lihasten yhteys toisiinsa, kehon linja sekä kehon keskiosan treenaus ja hallinta. Samalla kun fyysinen keho löytää yhtenäisyyttä liikkeissä ja olemuksessa se puolestaan vaikuttaa mielen ja sielun yhtenäisyyteen. Koulutuksessa käytetään eri kehoterapiamenetelmiä tukemaan mielen yhteyttä niiltä osin, kuin se on eristynyt omasta sisäisestä tasapainosta.
Kehon liikkeiden sekä liikemuotojen kautta suuntaamme mieleen ja sitä kautta sen tasapainottamiseen ja yhteyden löytämiseen omaan itseen.
Kehoterapiamenetelmät tukevat joogan syvintä olemusta eli yhteyttä tai harmoniaa.

Kehontuntemus ja kehonhallinta edesauttavat kehon fyysistä ja psyykkistä kokemista. Jotta kehoa kyetään käyttämään oikealla tavalla, vaatii se kehon tiedostamista. Kehotietoisuuden myötä kehonhallinta kasvaa ja vaikuttaa koko kehoa vahvistavasti, sillä keho ikään kuin ymmärtää tai löytää ne asennot ja liikkeet, mitkä se optimaalisessa tapauksessa kykenee tekemään. Kehon tiedostaminen on siis kehon optimoimista kokonaisvaltaisella tavalla.

Hinta

Kurssimaksu 1775 €
Koe 100 € (sisältää teoria- ja käytännön osuuden).

Ilmoittautuminen

Jyväskylän kesäyliopistoon https://kesayo.jyu.fi/ilm/taydennys viimeistään 20.9.2013

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi. Jos et voi osallistua opintoihin, voit perua osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Peruminen on tehtävä kirjallisesti(sähköposti kesayo@jyu.fi tai tekstiviestillä puh. 044 760 3730). Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen peruminen on mahdollista vain lääkärintodistuksella. Ilman pätevää syytä peruneilta veloitetaan koko maksu. Maksu peritään myös niiltä, jotka eivät ilmoita perumisestaan. Huomaa, että opintomaksun maksamatta jättäminen ei ole opintojen peruminen!

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätieto-kohdassa osallistutko kokeeseen. Kokeeseen voi ilmoittautua myös myöhemmin. Koultukseen tarvitset mukaan oman joogamaton.

Lisätietoa:
Kouluttaja Sonja Kemppainen
yogaettherapy@gmail.com, www.yogaettherapy.com

Jyväskylän kesäyliopisto
Koulutussuunnittelija Rauha Määttä
rauha.maatta@jyu.fi

Asiakaspalvelu 044 760 3730, kesayo(at)jyu.fi

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot